Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Καλώς ήλθατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών  

​Η νέα θητεία

Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της ΕτΠ διορίζονται για περίοδο πέντε ετών, η οποία αντιστοιχεί στη διάρκεια της θητείας της ΕτΠ. Η νέα θητεία αρχίζει στις 26 Ιανουαρίου 2020 και θα διαρκέσει έως τις 25 Ιανουαρίου 2025. Κατά την έναρξη κάθε νέας θητείας, απαιτείται ο διορισμός όλων των μελών της ΕτΠ και η ανασύσταση όλων των οργάνων της, συμπεριλαμβανομένων των εξής: του Προεδρείου, των επιτροπών, των ομάδων εργασίας και των διαπεριφερειακών ομάδων. Κατά την πρώτη σύνοδο ολομέλειας, τα μέλη εκλέγουν τον νέο Πρόεδρο, τον νέο πρώτο Αντιπρόεδρο και το νέο Προεδρείο.

Σύντομη παρουσίαση της ΕτΠ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ. Από το 1994, η αποστολή της συνίσταται στην εκπροσώπηση και την προάσπιση των συμφερόντων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, από την έδρα της στις Βρυξέλλες, συμβάλλει στη δημιουργία μιας ολοένα στενότερης ένωσης των λαών και των εδαφικών περιοχών της Ευρώπης, στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.

Ο ρόλος των μελών της ΕτΠ

Τα μέλη της ΕτΠ συνέρχονται σε σύνοδο ολομέλειας στις Βρυξέλλες για να εξετάσουν και να υιοθετήσουν γνωμοδοτήσεις, εκθέσεις και ψηφίσματα. Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωπαίοι Επίτροποι, μέλη του Συμβουλίου και εκπρόσωποι της Προεδρίας της ΕΕ προσκαλούνται στις συνόδους ολομέλειας προκειμένου να σχολιάσουν ζητήματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους δήμους και τις περιφέρειες.

Τα μέλη συμμετέχουν στις εργασίες των θεματικών επιτροπών της ΕτΠ και μπορούν να ορίζονται εισηγητές για την κατάρτιση γνωμοδοτήσεων.

Members Village CoR.jpg

138η σύνοδος ολομέλειας

Η Ολομέλεια του Φεβρουαρίου του 2020 θα είναι η εναρκτήρια σύνοδος της έβδομης θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και η διοργάνωσή της θα διαφέρει από αυτήν μιας συνηθισμένης συνόδου ολομέλειας.

Το πρώτο μέρος της συνόδου, το απόγευμα της Τρίτης 11 Φεβρουαρίου, θα είναι αφιερωμένο στην επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) και στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης και των εκλογικών κανόνων.

Στη συνέχεια, η σύνοδος θα διακοπεί για να μπορέσουν οι πολιτικές ομάδες και οι εθνικές αντιπροσωπείες να πραγματοποιήσουν προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις.

Το πρωί της Τετάρτης 12 Φεβρουαρίου, η σύνοδος θα είναι αφιερωμένη στην εκλογή του Προέδρου, του πρώτου αντιπροέδρου, των άλλων αντιπροέδρων και των λοιπών μελών του Προεδρείου.

Μετά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Προεδρείου της ΕτΠ, η σύνοδος θα συνεχιστεί στις 14.30 για να πραγματοποιηθούν διάφορες πολιτικές συζητήσεις, συμπεριλαμβανομένης συζήτησης σχετικά με τη «Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης», με τη συμμετοχή της κ. Dubravka Šuica, Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιας για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία. Η Ολομέλεια θα πραγματοποιήσει επίσης συζήτηση και ψηφοφορία σχετικά με τα ψηφίσματα και τις γνωμοδοτήσεις που παρατίθενται κατωτέρω.

Η σύσταση των νέων επιτροπών θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Πέμπτης 13 Φεβρουαρίου.


Contact:
Contact Person: Registry
Organizer: Registry

 Related Press Releases

Related Press Releases
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία - οι μικρές κοινότητες μπορούν να κάνουν τη διαφορά
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία - οι μικρές κοινότητες μπορούν να κάνουν τη διαφορά
Press release | Environment policy;
Μεγάλης κλίμακας βιομηχανικά σχέδια και παγκόσμιες επενδυτικές στρατηγικές για την απεξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές μπορεί να τεθούν επί τάπητος στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ωστόσο, ήταν οι μικρές παράκτιες κοινότητες που επλήγησαν περισσότερο από τη μεσογειακή καταιγίδα Γκλόρια. Οι κοινότητες κάτω από το δημοτικό επίπεδο βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κλιματικού αντικτύπου, ενώ παραμένουν καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη μέτρων προσαρμογής στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Καθώς η Πράσινη Συμφωνία καθίσταται κορυφαία προτεραιότητα της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητεί περισσότερους πόρους και εξατομικευμένα προγράμματα για τις κοινότητες κάτω από το δημοτικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων νησιών, αραιοκατοικημένων κοινοτήτων, χωριών και διαμερισμάτων. 
Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες
Related events

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/EUROPCOM-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

EuroPCom 2023: Communicating Democracy - Communicating Europe
EuroPCom 2023: Communicating Democracy - Communicating Europe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/18TH-CIVEX-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

18th CIVEX commission meeting
18th CIVEX commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/EUROPE-IN-KOSCIERZYNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Europe in Kościerzyna – Kościerzyna in Europe
Europe in Kościerzyna – Kościerzyna in Europe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/NET-ZERO-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Written consultation on the Net-Zero Industry Act
Written consultation on the Net-Zero Industry Act

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/STAKEHOLDER-CONSULTATION-2505.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Invitation to the stakeholder-consultation about "European Year of Skills 2023"
Invitation to the stakeholder-consultation about "European Year of Skills 2023"