Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
132nd CoR plenary session  

​​​​​​​​​​​​​The members of the European Committee of the Regions met in the 132nd plenary session.

A debate on the role and powers of local and regional governments in the EU with Corina Creţu, member of the European Commission responsible for Regional Policy took place on Wednesday 5 December.

A debate on the United Kingdom's withdrawal from the EU with Michel Barnier, European Chief Negotiator for the United Kingdom Exiting the European Union also took place on Thursday 6 December.

21 opinions were on the agenda of the plenary session:

The Resolution on Priorities for the 2019 Work Programme of the European Commission was adopted on Thursday 6 December.

 Associated press releases

Associated press releases
Οι περιφέρειες και πάλι στο επίκεντρο της κοινής γεωργικής πολιτικής για να απαντήσουν στις ευρωπαϊκές προκλήσεις του μέλλοντος
Οι περιφέρειες και πάλι στο επίκεντρο της κοινής γεωργικής πολιτικής για να απαντήσουν στις ευρωπαϊκές προκλήσεις του μέλλοντος
Press release | Agriculture;
Οι ηγέτες της τοπικής αυτοδιοίκησης υιοθέτησαν γνωμοδότηση σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) , από την οποία απαιτούν να είναι δίκαιη, βιώσιμη, αλληλέγγυα και να υπηρετεί τους αγρότες, τις περιφέρειες, τους καταναλωτές και τους πολίτες. Υπό τη σημερινή μορφή της, η νομοθετική πρόταση για τη μελλοντική ΚΓΠ απειλεί την αυτονομία που διαθέτουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες ως προς τη διαχείριση της ΚΓΠ. Επιπλέον, η πρόταση να μειωθούν κατά 28 % οι πόροι για την κάλυψη των αναγκών αγροτικής ανάπτυξης έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο εδαφικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η νέα ΚΓΠ καλείται να αντιμετωπίσει τις περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις και να εξασφαλίσει στους αγρότες δίκαιο εισόδημα. Αυτό θα είναι δύσκολο, εάν ληφθούν υπόψη οι δημοσιονομικές περικοπές και τα μέσα που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Οι περιφέρειες καταθέτουν προτάσεις ώστε η πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 να ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες των πολιτών
Οι περιφέρειες καταθέτουν προτάσεις ώστε η πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 να ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες των πολιτών
Press release | Cohesion policy reform;EU annual budget;Territorial cohesion;
Για τη μείωση των ανισοτήτων και την παροχή περισσότερων ευκαιριών για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) επιθυμεί η πολιτική συνοχής να καταστεί ευκολότερη, πιο ευέλικτη και να μη χρησιμοποιείται ως κύρωση ή κίνητρο για την επίτευξη άλλων στόχων αλλά για τη χωρίς αποκλεισμούς διατηρήσιμη ανάπτυξη. Εκκλήσεις για βελτίωση και νομοθετικές τροπολογίες επί των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της περιόδου 2021-2027 περιλαμβάνονται σε τέσσερεις διαφορετικές γνωμοδοτήσεις που υιοθέτησαν οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας της ΕτΠ στις 5 Δεκεμβρίου. 

Contact:
Organizer: Registry
Κοινοποίηση :