Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
12th ENVE Commission meeting  

​Following the conference "Waste legislation review: regions & cities for a circular economy " on January 31st, the 12th meeting of the ENVE Commission of the European Committee of the Regions will take place on February 1st 2017 at the JDE building, room 52.
Members of the ENVE Commission will discuss and vote on amendments submitted for opinions currently under the approval process, will proceed to an exchange of views for opinions under preparation and will discuss any other business.
For more information, please refer to the programme in the "Related Information" section (see right column of your screen).

 


Contact:
Organizer: ENVE Commission
Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες