Μελέτες 

Για να καταστεί δυνατή η βέλτιστη τεκμηρίωση του έργου των εισηγητών και των μελών της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) μπορεί να ζητεί τη συνδρομή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση επιστημονικών μελετών σχετικών με ορισμένα θέματα ενδιαφέροντος.

Πέραν των εν λόγω μελετών που δημοσιεύει η ΕτΠ, η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) εκπονεί επίσης ενημερωτικά σημειώματα και αναλύσεις με θέμα —και υποστηρικτικά προς— το συμβουλευτικό έργο της ΕτΠ, βάσει της συμφωνίας συνεργασίας που συνήψαν η τελευταία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 5 Φεβρουαρίου 2014.


​​Browse ​studies by year:


​​

Μελέτες

 • The Future of Regional Smart Specialisation Strategies - Sustainable, Inclusive and Resilient

  Ημερομηνία έκδοσης: 26/05/2023Θέμα: Research and innovation, Smart specialisation, Digital policy and connectivityΣυντάκτης: Susanna Fontana, Fabio Bisogni (Fondazione FORMIT), Robin Renwick (Trilateral Research Limited)
   
 • New avenues for functional cooperation at local and regional level in EaP countries

  Ημερομηνία έκδοσης: 24/05/2023Θέμα: Eastern PartnershipΣυντάκτης: Agnieszka Kulesa and Piotr Kazmierkiewicz (CASE- Center for Economic and Social Research), Riya Roy and Elitsa Garnizova (LSE Consulting)
 • The cost of non-rurality - preparing for a better urban-rural balance in EU funding

  Ημερομηνία έκδοσης: 28/04/2023Θέμα: AgricultureΣυντάκτης: Jorge Núñez Ferrer, Tamás Kiss-Gálfalvi, Doina Postica (CEPS), Izabela Marcinkowska and Karolina Zubel (CASE)
 • The impact of EU climate and energy initiatives on cities climate transition

  Ημερομηνία έκδοσης: 28/04/2023Θέμα: Climate change policy, Energy efficiency, Green DealΣυντάκτης: Michela Gasperini, Per Lundberg, Agnieszka Markowska, Isa Vroom
 • Digital Resilience

  Ημερομηνία έκδοσης: 28/04/2023Θέμα: Digital agenda, Digital policy and connectivity, Research and innovationΣυντάκτης: Simona Cavallini, Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.), Gabriele Casalini, Giorgos Verdi, Antonio Grasso (European DIGITAL SME Alliance), Edited by Ruth Harland
 • The role of Mediterranean cities and regions in building urban health policies, in particular through sustainable urban mobility measures

  Ημερομηνία έκδοσης: 17/04/2023Θέμα: Euro-Mediterranean Partnership, Urban policy, Sustainable mobility, Public healthΣυντάκτης: Raffaele Alfonsi, Gabriele Giustiniani, Matteo Grassi
 • Overview: Cohesion Policy benchmarks beyond GDP to better reflect well-being standard of living

  Ημερομηνία έκδοσης: 06/03/2023Θέμα: Cohesion policy reformΣυντάκτης: Kai Böhme, Kirsti Hagemann, Bozhidar Ivanov, Paola Marinović and Sabine Zillmer
Κοινοποίηση:
 
Back to top