Μελέτες 

Για να καταστεί δυνατή η βέλτιστη τεκμηρίωση του έργου των εισηγητών και των μελών της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) μπορεί να ζητεί τη συνδρομή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση επιστημονικών μελετών σχετικών με ορισμένα θέματα ενδιαφέροντος.

Πέραν των εν λόγω μελετών που δημοσιεύει η ΕτΠ, η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) εκπονεί επίσης ενημερωτικά σημειώματα και αναλύσεις με θέμα —και υποστηρικτικά προς— το συμβουλευτικό έργο της ΕτΠ, βάσει της συμφωνίας συνεργασίας που συνήψαν η τελευταία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 5 Φεβρουαρίου 2014.


​​Browse ​studies by year:


​​

Μελέτες

 • EU financial assistance available to local and regional authorities in the candidate and potential candidate countries for EU enlargement

  Ημερομηνία έκδοσης: 14/12/2021Θέμα: EnlargementΣυντάκτης: Kateryna Karunska, Stanislav Bieliei, Antoine Apprioual, Matías Ibáñez Sales and Katarzyna Sidło (CASE)
 • EU financial assistance available to local and regional authorities in Eastern Partnership countries

  Ημερομηνία έκδοσης: 14/12/2021Θέμα: Eastern PartnershipΣυντάκτης: Stanislav Bieliei, Karolina Zubel, and Katarzyna Sidło
  Διαθέσιμες γλώσσες (1)
  1. Russian | русский(1.2 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   EU financial assistance available to local and regional authorities in Eastern Partnership countries
  Η γλώσσα που αναζητάτε δεν βρίσκεται στον κατάλογο;  Μάθετε γιατί.
 • EU financial assistance available to LRAs in Mediterranean partner countries

  Ημερομηνία έκδοσης: 14/12/2021Θέμα: Euro-Mediterranean PartnershipΣυντάκτης: Katarzyna Sidło, Aleksandra Chmielewska, Virginia Dicuonzo, and Abdoul Karim Zanhouo
  Διαθέσιμες γλώσσες (2)
  1. Arabic | العربية(1014.13 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
  2. français(686.27 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Aide financière de l’UE mise à la disposition des collectivités locales et régionales des pays partenaires méditerranéens
  Η γλώσσα που αναζητάτε δεν βρίσκεται στον κατάλογο;  Μάθετε γιατί.
 • The state of the regions, cities and villages in the areas of socio¬economic policies. Contribution to the 2021 EU Annual Regional and Local Barometer

  Ημερομηνία έκδοσης: 28/10/2021Θέμα: Economic and Monetary Union (EMU), Social economy, Employment, Green DealΣυντάκτης: Kai Böhme, Christian Lüer, Flavio Besana, Sebastian Hans, Bernd Schuh, Arndt Münch & Helene Gorny, including inputs by Alessandro Valenza, Sabine Zillmer & Hristo Dokov, Language editing by Tim Wills
 • Cohesion as an Overall Value of the European Union

  Ημερομηνία έκδοσης: 25/10/2021Θέμα: Cohesion policy reform, Financial instruments for cohesionΣυντάκτης: Kai Böhme, Maria Toptsidou, Sabine Zillmer & Christian Lüer (Spatial Foresight), Alessandro Valenza, Clarissa Amichetti, Carlo Bettini & Dea Hrelja (T33), Bernd Schuh, Roland Gaugitsch, Mailin Gaupp-Berghausen & Kinga Hat (ÖIR), with inputs by JRC on RHO
 • The Conference on the Future of Europe - Putting Local and Regional Authorities at the Heart of European Democratic Renewal

  Ημερομηνία έκδοσης: 21/10/2021Θέμα: Future of Europe, EU Treaties, Multi-level governance and devolution, REFIT and better law-making, Subsidiarity and proportionalityΣυντάκτης: Michael Bruter, Sarah Harrison, Miriam Sorace and Elisabet Vives (London School of Economics and Political Science)
 • Restoring - lost connections - between the EU and the UK as a consequence of Brexit through local and regional authorities

  Ημερομηνία έκδοσης: 07/09/2021Θέμα: Climate change policy, Research and innovation, Tourism, Energy efficiency, CitizenshipΣυντάκτης: Machteld Bergstra, Jan Hagemejer, Kateryna Karunska (CASE)
 • Service sector re-orientation- transferring skills from the tourism sector

  Ημερομηνία έκδοσης: 02/09/2021Θέμα: Tourism, Euro-Mediterranean PartnershipΣυντάκτης: Robert Lanquar, Aleksandra Teliszewska, Katarzyna Sidło
 • Innovation ecosystems and start-ups in the Mediterranean as a means of recovering from the COVID-19 crisis

  Ημερομηνία έκδοσης: 02/09/2021Θέμα: Entrepreneurship, Euro-Mediterranean PartnershipΣυντάκτης: Katarzyna Sidło (CASE)
 • Territorial impact of migration on frontline regions and cities on the EU shores of the Mediterranean

  Ημερομηνία έκδοσης: 30/08/2021Θέμα: Migration, asylum and integration of migrants, Demographic change, Social protectionΣυντάκτης: Aleksandra Chmielewska, Virginia Dicuonzo, Olimpia Dragouni, Agnieszka Kulesa, Katarzyna Sidło (CASE)
 • Regional differences in COVID-19 response - exposure and strategy

  Ημερομηνία έκδοσης: 25/08/2021Θέμα: Long-term strategy for investment, growth and jobs (renewed Europe 2020), Sustainable development, Public health, Consumer policy, Demographic changeΣυντάκτης: Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • Developing a Decentralisation Index for the Committee of the Regions Division of Powers Portal

  Ημερομηνία έκδοσης: 23/08/2021Θέμα: Long-term strategy for investment, growth and jobs (renewed Europe 2020)Συντάκτης: Camille Borrett, Mariya Gancheva, Tugce Tugran, Tony Zamparutti (Milieu Consulting S.r.l.)
 • The Challenges of the European Child Guarantee at Regional and Local Level

  Ημερομηνία έκδοσης: 26/07/2021Θέμα: Education, Equality, Social protection, Youth policyΣυντάκτης: Simona Cavallini (Fondazione FORMIT), Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.), Beatrice Errico (Fondazione FORMIT)
 • The state of digital transformation at regional level and COVID-19 induced changes to economy and business models, and their consequences for regions

  Ημερομηνία έκδοσης: 14/07/2021Θέμα: Digital agenda, Digital policy and connectivity, SME policy, Territorial cohesionΣυντάκτης: Simona Cavallini (Fondazione FORMIT) and Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • Local and regional finances in the aftermath of COVID-19

  Ημερομηνία έκδοσης: 24/06/2021Θέμα: Sub-national financeΣυντάκτης: Michele Alessandrini (t33 Srl), Ivan Bosch Chen (CSES), Veronika Kubeková (Blomeyer & Sanz), and Fabio Fiorillo, with contributions from Roland Blomeyer (Blomeyer & Sanz), Gabriele Ceccarelli (t33 Srl) and Jack Malan (CSES), Lang. review by Timothy Wills.
 • Regional and local authorities and the National Recovery and Resilience Plans

  Ημερομηνία έκδοσης: 24/06/2021Θέμα: Territorial cohesion, Sustainable development, Economic GovernanceΣυντάκτης: Alessandro Valenza, Anda Iacob, Clarissa Amichetti, Pietro Celotti (t33 Srl), Sabine Zillmer (Spatial Foresight) and Jacek Kotrasinski
 • Guidebook on registering EGTCs

  Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2021Θέμα: Territorial cohesionΣυντάκτης: Sabine Zillmer, Sebastian Hans, Christian Lüer (Spatial Foresight) and Paola Le Moglie (t33) in collaboration with Silke Haarich, Erik Gløersen (Spatial Foresight) and Michele Alessandrini (t33) with additional editing from Tim Wills (t33)
 • Financing the Green Deal: a toolbox for the implementation of the Green Deal

  Ημερομηνία έκδοσης: 10/05/2021Θέμα: Environment policy, Climate change policy, Green DealΣυντάκτης: Mariya Gancheva, Oskar Gustafsson, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Application of the principles of partnership and multi-level governance in Cohesion Policy programming 2021-2027

  Ημερομηνία έκδοσης: 21/04/2021Θέμα: Territorial cohesionΣυντάκτης: Frank Holstein and Kai Böhme (Spatial Foresight) with support from Arndt Münch, Bernd Schuh (ÖIR), Dea Hrelja, Anda Iacob and Clarissa Amichetti (t33)
 • Integration of Geographic and Statistical data for better EU policy (study, April 2021)

  Ημερομηνία έκδοσης: 19/04/2021Θέμα: Territorial cohesionΣυντάκτης: Roland Gaugitsch, Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Cristian Andronic, Manon Badouix (ÖIR), Sabine Zillmer (S4S), Emanuele Armillotta, Pietro Celotti (t33
 • Territorial Impact Assessment on EU Climate Targets (ex-ante, February 2021)

  Ημερομηνία έκδοσης: 31/03/2021Θέμα: Climate change policyΣυντάκτης: Igor Caldeira, Cristina Socias Monserrat (CoR), Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Roland Gaugitsch (ÖIR GmbH)
 • Territorial Impact Assessment on the effects of Decarbonisation policies on Cohesion as a value (ex-ante, March 2021)

  Ημερομηνία έκδοσης: 31/03/2021Θέμα: Climate change policy, Renewable energyΣυντάκτης: Igor Caldeira, Cristina Socias Monserrat, Conor Gilligan (CoR), Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Roland Gaugitsch (ÖIR GmbH)
 • A fair minimum wage for the EU workers from the local and regional perspective

  Ημερομηνία έκδοσης: 16/03/2021Θέμα: EmploymentΣυντάκτης: Paul Jeffrey, Haris Martinos and Herta Tödtling-Schönhofer (Metis GmbH)
 • The Role of Local and Regional Authorities in Achieving a European Education Area by 2025

  Ημερομηνία έκδοσης: 16/03/2021Θέμα: EducationΣυντάκτης: Simona Cavallini (Fondazione FORMIT), Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.), Fabio Bisogni (Fondazione FORMIT).
 • The effects of COVID-19 induced border closures on cross-border regions

  Ημερομηνία έκδοσης: 09/02/2021Θέμα: Future of Europe, Economic and Monetary Union (EMU), Public healthΣυντάκτης: Rubio, Jean - Peyrony, Jean - Viaggi, Raffaele
 • The effects of COVID-19 induced border closures on cross-border regions - 20 CASE STUDIES

  Ημερομηνία έκδοσης: 09/02/2021Θέμα: Public health, Future of EuropeΣυντάκτης: Rubio, Jean - Peyrony, Jean - Viaggi, Raffaele
 • The impact of CAP on territorial development of rural areas

  Ημερομηνία έκδοσης: 08/02/2021Θέμα: Agriculture, Rural developmentΣυντάκτης: Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • Renovation wave and local and regional authorities -policy and tools to build capacity and finance projects

  Ημερομηνία έκδοσης: 03/02/2021Θέμα: Green Deal, Energy efficiency, Renewable energy, EU energy policy, Environment policy, Climate change policyΣυντάκτης: Tugce Tugran, Zuzana Lukacova, Veronique Bruggeman, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Territorial Impact Assessment on Cross Border Health Threats (ex-ante, January 2021)

  Ημερομηνία έκδοσης: 26/01/2021Θέμα: Public healthΣυντάκτης: Igor Caldeira, Cristín Blennerhassett (CoR) Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Roland Gaugitsch, Chien-Hui Hsuing (ÖIR GmbH)
 • Experiences of rural areas with European Union’s COVID-19 response measures

  Ημερομηνία έκδοσης: 13/01/2021Θέμα: Public healthΣυντάκτης: Alan Matthews, Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
Κοινοποίηση:
 
Back to top