Μελέτες 

Για να καταστεί δυνατή η βέλτιστη τεκμηρίωση του έργου των εισηγητών και των μελών της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) μπορεί να ζητεί τη συνδρομή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση επιστημονικών μελετών σχετικών με ορισμένα θέματα ενδιαφέροντος.

Πέραν των εν λόγω μελετών που δημοσιεύει η ΕτΠ, η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) εκπονεί επίσης ενημερωτικά σημειώματα και αναλύσεις με θέμα —και υποστηρικτικά προς— το συμβουλευτικό έργο της ΕτΠ, βάσει της συμφωνίας συνεργασίας που συνήψαν η τελευταία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 5 Φεβρουαρίου 2014.


​​Browse ​studies by year:


​​

Μελέτες

 • The impacts of metropolitan regions on their surrounding areas

  Ημερομηνία έκδοσης: 06/11/2019Θέμα: Urban policyΣυντάκτης: E. Dallhammer, M. Derszniak-Noirjean, R. Gaugitsch (ÖIR), S. Hans, S. Zillmer (Spatial Foresight), and the case studies by M. Derszniak-Noirjean, M. Gaupp-Berghausen, R. Koscher (ÖIR), S. Hans, C. Lüer (Spatial Foresight).
 • The contribution of local and regional authorities to regional integration in the Mediterranean

  Ημερομηνία έκδοσης: 10/10/2019Θέμα: Multi-level governance and devolution, Euro-Mediterranean PartnershipΣυντάκτης: Aleksandra Chmielewska, Emmanuel Cohen-Hadria, Krzysztof Głowacki, Agnieszka Kulesa, Justine Renard and Katarzyna Sidło (CASE)
 • Contribution of local and regional authorities to the development of the blue economy in the Mediterranean

  Ημερομηνία έκδοσης: 09/10/2019Θέμα: Euro-Mediterranean Partnership, Fisheries and maritime affairs, TourismΣυντάκτης: Roger Albinyana, Krzysztof Głowacki, Maria Krell, Anna Malinowska, Daniel Ruiz-Giménez, Katarzyna Sidło, Karolina Zubel (CASE)
 • The role of local and regional authorities in National Energy and Climate Plans taking into account the recommendations by the European Commission

  Ημερομηνία έκδοσης: 27/09/2019Θέμα: Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyΣυντάκτης: Mariya Gancheva, Argyro Kepesidi and Sarah O’Brien
 • Evaluation of the impact of the current CAP on the agriculture of developing countries

  Ημερομηνία έκδοσης: 20/09/2019Θέμα: Agriculture, Development cooperationΣυντάκτης: Alan Matthews and Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l., Italy)
 • The contribution of the rail sector to delivering EU policy priorities at local and regional level

  Ημερομηνία έκδοσης: 20/09/2019Θέμα: Rail transportΣυντάκτης: Jürgen Pucher, Jakob Weiss, Wolfgang Schausberger and Tanja Werneck (Metis GmbH)
 • Financing climate action (part 2): cities and regions investing in energy

  Ημερομηνία έκδοσης: 19/09/2019Θέμα: Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyΣυντάκτης: Mariya Gancheva, Agnieszka Markowska and Sarah O’Brien (Milieu Consulting SPRL)
 • European Regional Social Scoreboard

  Ημερομηνία έκδοσης: 09/09/2019Θέμα: Employment, Education, Social protection, Equality, Demographic changeΣυντάκτης: European Committee of the Regions (SEDEC commission) and Eurostat
 • EU policy framework on SMEs: state of play and challenges

  Ημερομηνία έκδοσης: 29/07/2019Θέμα: SME policyΣυντάκτης: Michele Alessandrini, Alessandro Valenza, Andrea Gramillano, Chiara Zingaretti, (t33 Srl), Sabine Zillmer, Frank Holstein and Giacomo Salvatori (Spatial Foresight). Contributions from Erich Dallhammer,Mailin Gaupp-Berghausen and Martyna Derszniak (ÖIR)
   
 • Implementing a place-based approach to EU industrial policy strategy

  Ημερομηνία έκδοσης: 16/07/2019Θέμα: Industrial policyΣυντάκτης: M. Alessandrini (t33), P. Celotti (t33), E. Dallhammer (OIR), H. Gorny (OIR), A. Gramillano (t33), B. Schuh (OIR) and C. Zingaretti (t33) with contributions from M. Toptsidou (Spatial Foresight)
 • Assessing the implementation of the 2014 Directives on public procurement: challenges and opportunities at regional and local level

  Ημερομηνία έκδοσης: 14/06/2019Θέμα: Public procurementΣυντάκτης: Alessandro Valenza, Michele Alessandrini, Paul Negrila and Pietro Celotti (t33 Srl).
 • Capacity building of local and regional public administration in Eastern Partnership countries

  Ημερομηνία έκδοσης: 23/05/2019Θέμα: Eastern Partnership, Multi-level governance and devolutionΣυντάκτης: Center for Social and Economic Research (CASE) - Szymon Ananicz, Dzmitry Babicki, Stanislav Bieliei, Krzysztof Głowacki, Justine Renard, Nino Sichinava, Katarzyna Sidło, Małgorzata Zawadzka
 • European research area (ERA) – Regional and cross-border perspectives

  Ημερομηνία έκδοσης: 26/04/2019Θέμα: Innovation and researchΣυντάκτης: EPRS
 • Contribution of EU local and regional authorities to a successful implementation of the EU Long Term Strategy

  Ημερομηνία έκδοσης: 15/04/2019Θέμα: Environment policyΣυντάκτης: Mariya Gancheva, Guillermo Gea, Matthew Jones, Sarah O’Brien and Tugce Tugran (Milieu Ltd, Belgium).
 • A territorial approach for the implementation of the SDGs in the EU – The role of the European Committee of the Regions

  Ημερομηνία έκδοσης: 11/04/2019Θέμα: Long-term strategy for investment, growth and jobs (renewed Europe 2020)Συντάκτης: François Levarlet, Michele Alessandrini, Pietro Celotti (t33) with contributions from Giacomo Salvatori and Frank Holstein (Spatial Foresight), Martyna Derszniak-Noirjean and Mailin Gaupp-Berghausen (ÖIR), Paolo Seri, Veronika Müller (t33)
Κοινοποίηση:
 
Back to top