Εκδόσεις 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) εκδίδει ετησίως σειρά ψηφιακών δημοσιεύσεων - από ενημερωτικά δελτία έως έγχρωμα φυλλάδια - σε στήριξη του νομοθετικού έργου που επιτελούν τα μέλη της. Οι εν λόγω δημοσιεύσεις απευθύνονται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις σχετικές εξελίξεις στην πολιτική της ΕΕ και τις δραστηριότητες της ΕτΠ.

Μπορείτε να βρείτε την ψηφιακή έκδοση των προαναφερθέντων φυλλαδίων, τα οποία διατίθενται και σε έντυπη μορφή, στην παρούσα ιστοσελίδα.

Επιπλέον, διατίθεται ιστοσελίδα αφιερωμένη στην οπτική ταυτότητα της ΕτΠ και το λογότυπό της.

Browse by year:​​​​​​ • Green deal handbook

  Green deal handbook
  Ημερομηνία έκδοσης: 15/09/2022Θέμα: Green Deal, Environment policy
   
 • Portraits and functions 2020-2025

  Portraits and functions 2020-2025
  Ημερομηνία έκδοσης: 29/06/2022Θέμα: Public administration, EU communication policy, CitizenshipΣυντάκτης: Directorate of Communication
  Διαθέσιμες γλώσσες (1)
  1. français(341.68 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Portraits et fonctions 2020-2025
  Η γλώσσα που αναζητάτε δεν βρίσκεται στον κατάλογο;  Μάθετε γιατί.
 • Europe closer to the people

  Europe closer to the people
  Ημερομηνία έκδοσης: 29/06/2022Θέμα: Public health, Cohesion policy reform, Environment policy, Ukraine, Future of Europe, Green Deal
 • YFactor. Connecting You[th] EU: Perspectives of EU’s rural youth regarding (digital) connectivity

  YFactor. Connecting You[th] EU: Perspectives of EU’s rural youth regarding (digital) connectivity
  Ημερομηνία έκδοσης: 04/03/2022Θέμα: Rural development, Agriculture
 • Το «Μανιφέστο της Μασσαλίας» των τοπικών και περιφερειακών ηγετών «Η Ευρώπη έχει ως αφετηρία τις περιφέρειες, τις πόλεις και τα χωριά της»

  Το «Μανιφέστο της Μασσαλίας» των τοπικών και περιφερειακών ηγετών «Η Ευρώπη έχει ως αφετηρία τις περιφέρειες, τις πόλεις και τα χωριά της»
  Ημερομηνία έκδοσης: 03/03/2022Θέμα: Future of Europe, Cohesion policy reform, Area of freedom, security and justice, Eastern Partnership, Migration, asylum and integration of migrants, Radicalisation, Terrorism and Security, Agriculture, Judicial cooperation, Rural development, Education, Social economy, Social protection, Urban policy
  Διαθέσιμες γλώσσες (23)
  1. English(114.39 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   The Marseille Manifesto of local and regional leaders
  2. français(123.75 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Le manifeste de Marseille des responsables politiques locaux et régionaux: «L’Europe commence dans ses propres régions, ses propres villes et ses propres villages»
  3. български(118.81 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Манифестът от Марсилия на местните и регионалните лидери: „Европа започва в нейните региони, градове и села“
  4. Čeština(116.55 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Marseilleský manifest místních a regionálních představitelů „Evropa začíná v regionech, městech a obcích“
  5. dansk(115.17 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Lokale og regionale lederes Marseillemanifest: "Europa begynder i regioner, byer og landsbyer"
  6. Deutsch(117.63 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Manifest von Marseille der Kommunal- und Regionalpolitiker: „Europa beginnt in den Regionen, Städten und Gemeinden“
  7. español(121.15 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   El manifiesto de Marsella de los líderes regionales y locales: «Europa empieza en sus regiones, ciudades y pueblos»
  8. eesti(120.02 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Kohalike ja piirkondlike juhtide Marseille’ manifest „Euroopa saab alguse oma piirkondadest, linnadest ja küladest“
  9. suomi(113.43 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Paikallis- ja aluepäättäjien Marseillen manifesti ”Eurooppa alkaa sen alueilta, kunnista ja kylistä”
  10. Gaeilge(121.09 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Forógra Marseille ó cheannairí áitiúla agus réigiúnacha: ‘Is sna réigiúin, sna cathracha agus sna sráidbhailte a thosaíonn an Eoraip’
  11. hrvatski(120.46 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Marsejski manifest lokalnih i regionalnih čelnika i čelnica: „Europa počinje u svojim regijama, gradovima i selima”
  12. magyar(123.3 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   A helyi és regionális vezetők marseille-i nyilatkozata: „Európa a régióiban, városaiban és falvaiban kezdődik”
  13. italiano(120.98 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Il "Manifesto di Marsiglia" dei leader locali e regionali: "L'Europa comincia nelle regioni, nelle città e nei piccoli comuni"
  14. lietuvių(121.34 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāju Marseļas manifests: “Eiropa sākas reģionos, pilsētās un ciematos”
  15. latviešu(120.76 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāju Marseļas manifests: “Eiropa sākas reģionos, pilsētās un ciematos”
  16. Malti(117.13 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Il-Manifest ta’ Marsilja tal-mexxejja lokali u reġjonali: “L-Ewropa tibda fir-reġjuni, il-bliet u l-irħula tagħha”
  17. Nederlands(114.98 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Het Manifest van Marseille van lokale en regionale leiders: “Europa begint in zijn regio’s, steden en dorpen”
  18. polski(123.09 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Manifest z Marsylii przywódców lokalnych i regionalnych: „Europa zaczyna się w regionach, miastach i wsiach”
  19. português(122.33 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Manifesto de Marselha dos dirigentes locais e regionais: «A Europa começa nas suas regiões, municípios e aldeias»
  20. română(121.49 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Manifestul de la Marsilia al liderilor locali și regionali: „Europa începe în regiunile, orașele și satele sale”
  21. slovenčina(123.18 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Marseillský manifest miestnych a regionálnych lídrov: „Európa sa začína v jej regiónoch, mestách a obciach“
  22. slovenščina(119.78 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Marsejski manifest lokalnih in regionalnih voditeljev: „Evropa se začne v regijah, mestih in vaseh“
  23. svenska(121.35 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   De lokala och regionala ledarnas Marseillemanifest: ”Europa börjar i regionerna, städerna och byarna”
  Η γλώσσα που αναζητάτε δεν βρίσκεται στον κατάλογο;  Μάθετε γιατί.
 • Δήλωση αλληλεγγύης των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία

  Δήλωση αλληλεγγύης των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία
  Ημερομηνία έκδοσης: 02/03/2022Θέμα: Ukraine, Migration, asylum and integration of migrants, External border protection, Eastern Partnership, Area of freedom, security and justice
  Διαθέσιμες γλώσσες (24)
  1. English(149.58 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Declaration of the European Union’s Regions and Cities on Solidarity with Ukraine
  2. français(149.21 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Déclaration des régions et des villes de l’Union européenne sur la Solidarité avec l’Ukraine
  3. български(150.21 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Декларация на регионите и градовете на Европейския съюз относно солидарността с Украйна
  4. Čeština(147.89 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Prohlášení regionů a měst Evropské unie o solidaritě s Ukrajinou
  5. dansk(151.45 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Erklæring fra Den Europæiske Unions regioner og byer om solidaritet med Ukraine
  6. Deutsch(151.82 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Erklärung der Regionen und Städte der Europäischen Union zur Solidarität mit der Ukraine
  7. español(148.76 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Declaración de las regiones y ciudades de la Unión Europea en solidaridad con Ucrania
  8. eesti(146.19 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Euroopa Liidu piirkondade ja linnade solidaarsusdeklaratsio on Ukrainaga
  9. suomi(145.67 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Euroopan unionin alueiden ja kuntien julkilausuma solidaarisuudesta Ukrainaa kohtaan
  10. hrvatski(145.92 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Deklaracija regija i gradova Europske unije o solidarnosti s Ukrajinom
  11. magyar(150.43 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Az Európai Unió régióinak és városainak nyilatkozata az Ukrajnával vállalt szolidaritásról
  12. italiano(146.06 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Dichiarazione di solidarietà con l’Ucraina delle regioni e delle città dell’Unione europea
  13. lietuvių(148.48 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Europos Sąjungos regionų ir miestų deklaracija dėl solidarumo su Ukraina
  14. latviešu(149.35 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Eiropas Savienības reģionu un pilsētu deklarācija par solidaritāti ar Ukrainu
  15. Malti(150.7 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Dikjarazzjoni tar-reġjuni u l-bliet tal-Unjoni Ewropea dwar is-solidarjetà mal-Ukrajna
  16. Nederlands(150.25 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Verklaring van de regio’s en steden van de Europese Unie over solidariteit met Oekraïne
  17. polski(150.65 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Deklaracja regionów i miast Unii Europejskiej w sprawie solidarności z Ukrainą
  18. português(149.72 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Declaração das regiões e dos municípios da União Europeia de solidariedade para com a Ucrânia
  19. română(148.77 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Declarația regiunilor și localităților Uniunii Europene privind solidaritatea cu Ucraina
  20. slovenčina(148.43 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Vyhlásenie regiónov a miest Európskej únie o solidarite s Ukrajinou
  21. slovenščina(144.19 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Izjava regij in mest Evropske unije o solidarnosti z Ukrajino
  22. svenska(147.57 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Förklaring från Europeiska unionens regioner och städer om solidaritet med Ukraina
  23. Russian | русский(266.31 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
  24. Ukranian | український(442.25 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
  Η γλώσσα που αναζητάτε δεν βρίσκεται στον κατάλογο;  Μάθετε γιατί.
 • Cohesion- our fundamental value

  Cohesion- our fundamental value
  Ημερομηνία έκδοσης: 28/02/2022Θέμα: Cohesion policy reform, Cross-border and territorial cooperation, European Structural and Investment Funds, Financial instruments for cohesion, Multi-annual financial framework (MFF), Territorial cohesion, Urban policy
 • Citizens, local politicians and the future of Europe

  Citizens, local politicians and the future of Europe
  Ημερομηνία έκδοσης: 24/02/2022Θέμα: Future of Europe, Citizenship, Demographic change
  Διαθέσιμες γλώσσες (2)
  1. français(2.77 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Les citoyens, les élus locaux et l’avenir de l’Europe
  2. Deutsch(3.07 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Bürgerinnen und Bürger, Kommunal- und Regionalpolitiker:innen und die Zukunft Europas
  Η γλώσσα που αναζητάτε δεν βρίσκεται στον κατάλογο;  Μάθετε γιατί.
 • Έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της ΕτΠ για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία

  Έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της ΕτΠ για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία
  Ημερομηνία έκδοσης: 03/02/2022Θέμα: Future of Europe, Citizenship
  Διαθέσιμες γλώσσες (22)
  1. English(1.18 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Report of the High Level Group on European Democracy
  2. français(1.31 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Rapport du groupe de haut niveau sur la démocratie européenne
  3. български(1.38 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Доклад на групата на високо равнище по въпросите на европейската демокрация
  4. Čeština(1.34 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Zpráva skupiny na vysoké úrovni pro evropskou demokracii
  5. dansk(1.26 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Rapport fra gruppen på højt plan om europæisk demokrati
  6. Deutsch(1.29 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Bericht der Hochrangigen Gruppe „Europäische Demokratie“
  7. español(1.27 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Informe del Grupo de Alto Nivel sobre la Democracia Europea
  8. eesti(1.13 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Euroopa demokraatia kõrgetasemelise töörühma
  9. suomi(1.25 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Eurooppalaista demokratiaa käsittelevän korkean tason ryhmän raportti
  10. hrvatski(1.27 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Izvješće Skupine na visokoj razini za europsku demokraciju
  11. magyar(1.31 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Az európai demokráciával foglalkozó magas szintű munkacsoport jelentése
  12. italiano(1.26 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Relazione del gruppo ad alto livello sulla democrazia europea
  13. lietuvių(1.28 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Aukšto lygio grupės Europos demokratijos klausimais pranešima
  14. latviešu(1.28 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Augsta līmeņa grupas Eiropas demokrātijas jautājumos ziņojums
  15. Malti(1.36 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Rapport tal-Grupp ta’ Livell Għoli dwar id-Demokrazija Ewropea
  16. Nederlands(1.28 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Verslag van de Groep op hoog niveau inzake Europese democratie
  17. polski(1.31 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Sprawozdanie grupy wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej
  18. português(1.26 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Relatório do Grupo de Alto Nível para a Democracia Europeia
  19. română(1.29 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Raportul Grupului la nivel înalt pentru democraţia europeană
  20. slovenčina(1.3 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Správa skupiny na vysokej úrovni pre európsku demokraciu
  21. slovenščina(1.26 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Poročilo skupine na visoki ravni za evropsko demokracijo
  22. svenska(1.25 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Rapport från högnivågruppen för europeisk demokrati
  Η γλώσσα που αναζητάτε δεν βρίσκεται στον κατάλογο;  Μάθετε γιατί.
 • European Committee of the Regions Annual Impact Report 2021 – Executive Summary

  European Committee of the Regions Annual Impact Report 2021 – Executive Summary
  Ημερομηνία έκδοσης: 27/01/2022Θέμα: Future of Europe, Green Deal, Cohesion policy reform
Κοινοποίηση :
 
Back to top