Ενταχθείτε στην κοινότητα ΝΑΠ! 

Πρόγραμμα «Νέοι Αιρετοί Πολιτικοί» (ΝΑΠ) 2023 

Είστε πολιτικός με αιρετή εντολή σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο στην ΕΕ και έχετε γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1983; Αναζητείτε ευκαιρίες να δικτυωθείτε, να ανταλλάξετε βέλτιστες πρακτικές, να ενημερωθείτε σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ και τις ενωσιακές ευκαιρίες χρηματοδότησης, να συμμετάσχετε στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, να συναντηθείτε και να συζητήσετε με τα μέλη της ΕτΠ και με άλλους τοπικούς, περιφερειακούς και Ευρωπαίους πολιτικούς; Μη διστάσετε λοιπόν να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο δίκτυο «Νέοι Αιρετοί Πολιτικοί» (ΝΑΠ)!

Ενημερωθείτε παρακάτω για όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος «Νέοι Αιρετοί Πολιτικοί» 2023 και υποβάλετε αίτηση έως τις 10 Απριλίου 2023.

Περιεχόμενα

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση εάν:

 • έχετε εκλεγεί με άμεση καθολική ψηφοφορία σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε υποψήφια χώρα της ΕΕ
 • έχετε γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1983·
 • δεν είστε τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος της ΕτΠ·
 • έχετε καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας·
 • έχετε συμπληρώσει και υποβάλει το έντυπο της αίτησής σας έως τις 10 Απριλίου 2023.

Οι αιτούντες/-ούσες θα επιλεγούν με κριτήριο την ποιότητα της αίτησης υποψηφιότητάς τους και με μέλημα τη διασφάλιση ισορροπίας όσον αφορά το φύλο, την τοπική και την περιφερειακή εντολή εκπροσώπησης, την πολιτική τοποθέτηση και την εθνικότητα.

Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις στην αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα.

Για ποιο λόγο;

 • για να δικτυωθείτε με νέους αιρετούς πολιτικούς από άλλες χώρες της ΕΕ και με άλλους πολιτικούς σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·
 • για να ανταλλάξετε βέλτιστες πρακτικές με άλλους τοπικούς και περιφερειακούς πολιτικούς μέσω της πλατφόρμας YEPcommunity.eu·
 • για να κατανοήσετε τις ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στις τοπικές και τις περιφερειακές κοινότητες·
 • για να κάνετε τη φωνή των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ να ακουστεί στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ·
 • για να συμβάλετε στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ·
 • για να ενισχύσετε το κύρος σας στους ευρωπαϊκούς κύκλους.

Επιπλέον, ορισμένοι νέοι αιρετοί πολιτικοί θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διάφορες επικοινωνιακές δραστηριότητες που σχετίζονται με το πρόγραμμα.

Περί τίνος πρόκειται;

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται γύρω από τρία θέματα,

1. Ένα νέο κεφάλαιο για τη δημοκρατία στην ΕΕ

Το πρόγραμμα ΝΑΠ θα σας βοηθήσει να χτίσετε γέφυρες μεταξύ του δήμου ή/και της περιφέρειάς σας και της ΕΕ. Θα σας δώσει έμπνευση σχετικά με διάφορες δυνατότητες προώθησης της συμμετοχικής δημοκρατίας και θα σας βοηθήσει να βρείτε τρόπους συμμετοχής των νέων στον δημοκρατικό διάλογο και στα τοπικά δρώμενα.

2. Αντιμετώπιση της κλιματικής και της ενεργειακής κρίσης

Στην εν λόγω θεματική ενότητα, το πρόγραμμα ΝΑΠ θα σας προσφέρει βαθύτερη αντίληψη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, προκειμένου να αντλήσετε έμπνευση από τα έργα άλλων νέων αιρετών και λοιπών πολιτικών, καθώς και μελών της ΕτΠ, και να αποτελέσετε, κι εσείς με τη σειρά σας, πηγή έμπνευσης. Θα μάθετε επίσης πώς μπορείτε να συμβάλετε στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και στην επιδίωξη ουδέτερου ισοζυγίου διοξειδίου του άνθρακα.

3. Το μέλλον της πολιτικής συνοχής

Το πρόγραμμα ΝΑΠ θα σας δώσει τη δυνατότητα να ενημερωθείτε σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προσφέρει η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής. Θα ενημερωθείτε ιδίως σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, σχετικά με υποδειγματικά καινοτόμα έργα για τη στήριξη της ανάπτυξης των περιφερειών της ΕΕ, καθώς και σχετικά με τις οργανώσεις που υποστηρίζουν τις τοπικές αρχές κατά την επινόηση και την υλοποίηση των ιδεών τους.

Οι συνεδριάσεις προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα.

Πότε;

Το πρόγραμμα ΝΑΠ 2023 θα διαρκέσει έως την άνοιξη του 2024, με προγραμματισμένες δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ορισμένες εκ των οποίων είναι υποχρεωτικές.

Στη συνέχεια, θα γίνετε μέλος (alumni) και θα λαμβάνετε προσκλήσεις για περαιτέρω εκδηλώσεις.

Ακολουθεί προσωρινός κατάλογος δραστηριοτήτων για το 2023. Υπενθυμίζεται ότι οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν.

Ενδέχεται επίσης να προστεθούν επιπλέον δραστηριότητες/εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Θα ενημερωθείτε σε εύθετο χρόνο.

 • τακτικές συνεδρίες δικτύωσης·
 • συμμετοχή σε συνεδριάσεις των επιτροπών και στις συνόδους ολομέλειας της ΕτΠ·
 • συμμετοχή σε δημόσιες διαβουλεύσεις·
 • 16 Μαΐου: συνάντηση υποδοχής – διαδικτυακή – υποχρεωτική·
 • Ιούνιος: συνεδρία κατάρτισης με θέμα «Ένα νέο κεφάλαιο για τη δημοκρατία της ΕΕ» – υποχρεωτική·
 • 26-27 Ιουνίου: EuroPCom, διάσκεψη της ΕΕ για τη δημόσια επικοινωνία·
 • Σεπτέμβριος: συνεδρία κατάρτισης με θέμα «Αντιμετώπιση της κλιματικής και της ενεργειακής κρίσης» – υποχρεωτική·
 • 9-12 Οκτωβρίου: 21η Ευρωπαϊκή εβδομάδα των δήμων και των περιφερειών, συνεδρίαση του προγράμματος «Νέοι Αιρετοί Πολιτικοί» – υποχρεωτική·
 • Νοέμβριος: συνεδρία κατάρτισης με θέμα «Το μέλλον της πολιτικής συνοχής» – υποχρεωτική.

Πού;

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και στην έδρα της ΕτΠ στις Βρυξέλλες. Θα ενημερωθείτε σε εύθετο χρόνο σχετικά με τις διαδικασίες συμμετοχής.

Πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση;

Για την υποβολή της αίτησής σας, πρέπει να συμπληρώσετε το ακόλουθο έντυπο στην αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα:

Αίτηση συμμετοχής στην κοινότητα ΝΑΠ

Πόσο κοστίζει;

Δεν χορηγούνται αποζημιώσεις για τη συμμετοχή σε διαδικτυακές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

Σε περίπτωση εκδηλώσεων με δια ζώσης συμμετοχή στις Βρυξέλλες, η ΕτΠ ενδέχεται:

 • να προβεί σε επιστροφή των εξόδων ταξιδίου·
 • να καταβάλει κατ’ αποκοπή αποζημίωση ανά διαμονή, κατόπιν προσκόμισης αποδεικτικού στοιχείου διανυκτέρευσης στον τόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Η επιστροφή των εξόδων ταξιδίου και η καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης εξαρτώνται από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Οι πολιτικές ομάδες της ΕτΠ είναι υπεύθυνες για την τελική επιλογή των νέων αιρετών πολιτικών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και στις εκδηλώσεις για τις οποίες οι πόροι είναι περιορισμένοι.

Επικοινωνία

Διεύθυνση Επικοινωνίας – Ομάδα του προγράμματος ΝΑΠ
Κοινοποίηση:
 
Back to top