Μέλλον της Ευρώπης 

Αποτελέσματα της έρευνας 

Illustration of people meeting and talking together

Η έρευνα με θέμα το μέλλον της Ευρώπης δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών με σκοπό να διαπιστωθεί τι πιστεύουν οι πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ρόλο, τη λειτουργία και τα μελλοντικά διακυβεύματά της.

Η έρευνα έχει πλέον κλείσει, ωστόσο τα προσωρινά αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στην παρούσα ιστοσελίδα ενόσω αναλύονται τα πλήρη αποτελέσματα.

Περιεχόμενα

Οι απόψεις σας για το μέλλον της Ευρώπης

Συγκεντρώθηκαν 927 απαντήσεις από την έναρξη της έρευνας την Ημέρα της Ευρώπης (9 Μαΐου 2021) μέχρι τη λήξη της στα τέλη Ιανουαρίου 2022.

 Τα τελικά αποτελέσματα αναλύονται επί του παρόντος και, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η ανάλυσή τους, θα τροφοδοτήσουν τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και θα δημοσιευθούν στην παρούσα σελίδα.

Εν τω μεταξύ, τα γραφικά που ακολουθούν δείχνουν ορισμένα από τα προσωρινά αποτελέσματα της έρευνας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα στατιστικά στοιχεία είναι διαθέσιμα τόσο ως συνολικά αριθμητικά στοιχεία όσο και ως κατανεμημένα ανά χώρα της ΕΕ.​


Αποτελέσματα της έρευνας

Επικοινωνία

Ομάδα Τοπικών Εκδηλώσεων Διεύθυνση Επικοινωνίας
Κοινοποίηση:
 
Back to top