Μέλλον της Ευρώπης 

Αποτελέσματα της έρευνας 

Η έρευνα με θέμα το μέλλον της Ευρώπης δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών με στόχο να διαπιστωθεί τι πιστεύουν οι πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ρόλο, τη λειτουργία και τις μελλοντικές προκλήσεις της. Η έρευνα είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και είναι απολύτως ανώνυμη.  

Απαντήστε στην έρευνά μας

Illustration of people meeting and talking together
Περιεχόμενα

Οι απόψεις σας για το μέλλον της Ευρώπης

Τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας για το μέλλον της Ευρώπης θα συνεκτιμηθούν στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης που θα διεξαχθεί την άνοιξη του 2022 και θα δημοσιευτούν επίσης σ’ αυτήν την ιστοσελίδα.

Εν τω μεταξύ, τα γραφικά που ακολουθούν δείχνουν ορισμένα από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της έρευνας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα στατιστικά στοιχεία είναι διαθέσιμα τόσο ως συνολικά αριθμητικά στοιχεία όσο και ως κατανεμημένα ανά χώρα της ΕΕ.


Αποτελέσματα της έρευνας

Επικοινωνία

Ομάδα Τοπικών Εκδηλώσεων Διεύθυνση Επικοινωνίας
Share:
Back to top