Ευρωπαϊκή Διασυνοριακή Συμμαχία Πολιτών 

Η Ευρωπαϊκή Διασυνοριακή Συμμαχία Πολιτών εγκαινιάστηκε το 2020. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών που ζουν στις παραμεθόριες περιοχές της ΕΕ.

Στην Ευρωπαϊκή Διασυνοριακή Συμμαχία Πολιτών συμμετέχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι φορείς και αυτοί είναι:

  • η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
  • ο Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών (ΣΕΣΠ)
  • η Διασυνοριακή Επιχειρησιακή Αποστολή
  • η Κεντροευρωπαϊκή Υπηρεσία Διασυνοριακών Πρωτοβουλιών:

Περιεχόμενα

Παραμεθόριες περιφέρειες στην ΕΕ​

Οι εσωτερικές παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ καλύπτουν το 40% της επικράτειας της ΕΕ, αντιπροσωπεύουν το 30% του πληθυσμού της (150 εκατομμύρια άτομα) και δέχονται περίπου 2 εκατομμύρια διασυνοριακούς μετακινούμενους πολίτες. Μετά την υλοποίηση της ενιαίας αγοράς και του χώρου Σένγκεν δημιουργήθηκε πληθώρα νέων ευκαιριών στις παραμεθόριες περιφέρειες, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις έπαψαν να είναι απόκεντρες και μετατράπηκαν σε τόπους ανάπτυξης.

Προκλήσεις για τη διαβίωση σε παραμεθόριες περιοχές

Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουν να υπάρχουν πολυάριθμα εμπόδια. Οι πολίτες που ζουν σε παραμεθόριες περιφέρειες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινή τους ζωή, όπως η εύρεση εργασίας, η πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η καθημερινή μετακίνηση προς και από την εργασία ή η διευθέτηση διοικητικών προβλημάτων. Ομοίως, οι επιχειρήσεις συναντούν εμπόδια που παρακωλύουν την ανάπτυξή τους και οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές (ΤΠΑ) εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις για την εμβάθυνση της διασυνοριακής συνεργασίας, όπως όσον αφορά τις διασυνοριακές δημόσιες υπηρεσίες.

Οι προκλήσεις αυτές έγιναν ακόμη εμφανέστερες με την κρίση της νόσου COVID-19, κατά τη διάρκεια της οποίας τα σύνορα έκλεισαν εν μία νυκτί, μετά από δεκαετίες ελεύθερης κυκλοφορίας, δημιουργώντας τεράστιες δυσκολίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις των παραμεθόριων περιφερειών και προξενώντας εκτεταμένες αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να υπερνικηθούν αυτά τα εμπόδια με στόχο να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρουν τα ανοικτά σύνορα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη και τη διατήρησή τους ακόμη και σε περίπτωση κρίσης.

Ενισχυμένη συνεργασία

Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η κρίση ευνόησε επίσης ποικίλες μορφές συνεργασίας και έφερε στο φως διασυνοριακές αλληλεξαρτήσεις και επιδείξεις αλληλεγγύης, οι οποίες χρειάζεται τώρα να οργανωθούν και να ενισχυθούν μέσω ευρωπαϊκών και εθνικών δημόσιων πολιτικών, με πλήρη συνεκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων των διασυνοριακών περιφερειών.

Δήλωση και Ψήφισμα για τη διασυνοριακή συνεργασία​

​Στα δεξιά, μπορείτε να διαβάσετε τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συμμαχίας Πολιτών με θέμα «Οι διασυνοριακές περιφέρειες στην καρδιά τη​ς Ευρώπης του αύριο», η οποία οδήγησε στην έγκριση του ψηφίσματος με θέμα «Όραμα για την Ευρώπη: το μέλλον της διασυνοριακής συνεργασίας» από την Ολομέλεια της ΕτΠ την 1 Ιουλίου 2021.

Το εν λόγω ψήφισμα είναι το αποτέλεσμα πολυάριθμων συζητήσεων, διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και δημόσιων διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο μεταξύ Ιουλίου 2020 και Ιουλίου 2021, και περιγράφει συγκεκριμένες προτάσεις της Συμμαχίας και της ΕτΠ ενόψει της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

Έγγραφα

Κοινοποίηση:
 
Back to top