Στήριξη των περιφερειών και των πόλεων στον αγώνα κατά του κορονοϊού  

Η πανδημία COVID-19 δοκίμασε τις αντοχές όλου του κόσμου και αποτελεί τόσο πρόκληση όσο και ευκαιρία για το μέλλον που επιθυμούμε να ανοικοδομήσουμε. Οι κυβερνήσεις κάθε επιπέδου, και πρωτίστως οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές, καλούνται να προσφέρουν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, να συγκρατήσουν την εξάπλωση της νόσου, να μετριάσουν ει δυνατόν περισσότερο τον συνεπακόλουθο κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο και να συντονίσουν τις προσπάθειες ανάκαμψης. Καθώς οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες βρίσκονται στην εμπροσθοφυλακή της μάχης κατά της νόσου COVID-19, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών στηρίζει τις προσπάθειές τους.

1. Η παρούσα πλατφόρμα αμοιβαίας ανταλλαγής και υποστήριξης περιλαμβάνει εκατοντάδες συγκεκριμένες εμπειρίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτής της πρόκλησης και στήριξης των επιχειρήσεων και των κοινοτήτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η πλατφόρμα καλύπτει επίσης τη διασυνοριακή συνεργασία και τις διακρατικές εμπειρίες.​

        

2. Η πρώτη έκθεση του Ετήσιου Περιφερειακού και Τοπικού Βαρομέτρου παρέχει τεκμηριωμένη ανάλυση των επιπτώσεων της πανδημίας στην υγεία, την οικονομία, την ψηφιακή μετάβαση, τις κοινωνικές και τις σχετικές με την απασχόληση πτυχές, το περιβάλλον και την πολιτική στάση των περιφερειακών και των τοπικών κοινοτήτων. Παρέχει επίσης μια πρώτη αξιολόγηση των πολιτικών απαντήσεων σε ενωσιακό, εθνικό και υποεθνικό επίπεδο. Ανακαλύψτε την έκθεση και τις συστάσεις πολιτικής της ΕτΠ.

3. Συγκεκριμένες προτάσεις για δράσεις και πρωτοβουλίες πολιτικής κατατίθενται τακτικά στο πλαίσιο των εργασιών της ΕτΠ. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη και να διδαχθούμε από την κρίση προκειμένου να οικοδομήσουμε πιο ανθεκτικές κοινότητες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προτάσεις πολιτικής και τις δραστηριότητές μας, επισκεφθείτε τις ενότητες του ιστοτόπου μας με θέμα τις ειδήσεις, τις εκδηλώσεις και τις γνωμοδοτήσεις.

No results.
Σχετικές πληροφορίες
Σύνδεσμοι
@EU_CoR