Διαβουλεύσεις 

Περιεχόμενα

Οι διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς αποσκοπούν στη σύναψη επαφών μεταξύ των εισηγητών και εκπροσώπων διαφόρων φορέων, όπως ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών και τοπικά ή περιφερειακά γραφεία. Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, οι συμμετέχοντες φορείς συζητούν τις απόψεις τους με τον εισηγητή, ο οποίος αποφασίζει αν θα τις λάβει υπόψη στο σχέδιο γνωμοδότησης.

Βλ. κάτωθι το πρόγραμμα των διαβουλεύσεων με φορείς που διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών κατόπιν αιτήματος των εισηγητών που καταρτίζουν σχέδια γνωμοδότησης ενόψει συνεδριάσεων των επιτροπών.

Προσεχείς διαβουλεύσεις

Προηγούμενες διαβουλεύσεις

Κοινοποίηση :
 
Back to top