Συμμαχία για τη Συνοχή 

© AFP

​​Η #CohesionAlliance (Συμμαχία συνοχής) είναι ένας συνασπισμός όσων πιστεύουν ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί τον στυλοβάτη του μέλλοντος της ΕΕ. Από την εγκαινίασή της τον Οκτώβριο του 2017, η Συμμαχία έχει συγκεντρώσει πάνω από 12.000 μεμονωμένους υπογράφοντες, 140 περιφέρειες, 137 δήμους και κομητείες, 50 ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών, 40 ευρωβουλευτές και 35 τομεακές οργανώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Οκτώβριο του 2022, οι εταίροι της Συμμαχίας επιβεβαίωσαν εκ νέου την προσήλωσή τους στην ενίσχυση της πολιτικής συνοχής και στην αύξηση του εδαφικού αντικτύπου όλων των επενδύσεων της ΕΕ, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις μακροπρόθεσμες προκλήσεις της Ευρώπης.

Περισσότερες πληροφορίες

Περιεχόμενα

Τι είναι η Συμμαχία;

Η #CohesionAlliance (Συμμαχία συνοχής) είναι ένας συνασπισμός όσων πιστεύουν ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί τον στυλοβάτη του μέλλοντος της ΕΕ. Δημιουργήθηκε ως απόρροια της συνεργασίας των κορυφαίων ευρωπαϊκών ενώσεων δήμων και περιφερειών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Τον Ιούλιο του 2020, η #CohesionAlliance ενέκρινε μια πρώτη ανανεωμένη δήλωση 2.0 για μια συνεκτική, βιώσιμη και ανθεκτική Ευρώπη, η οποία καθοδήγησε το έργο της αφότου η πανδημία COVID-19 άρχισε να πλήττει τους πολίτες της Ένωσης.

Δύο χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 2022, νέες επείγουσες εξελίξεις όπως ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και ο πρωτοφανής πληθωρισμός που προκάλεσε η αύξηση των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας καθιστούν την ενίσχυση της συνοχής ως θεμελιώδους αξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο επιτακτική από ποτέ.

Για τον λόγο αυτό, οι εταίροι της #CohesionAlliance συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια της 20ής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και των Περιφερειών για να επιβεβαιώσουν την προσήλωσή τους στην ενίσχυση της πολιτικής συνοχής και στην αύξηση του εδαφικού αντικτύπου όλων των επενδύσεων της ΕΕ, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις μακροπρόθεσμες προκλήσεις της Ευρώπης.

Ανανεωμένη δήλωση

Με κοινή δήλωση που υπεγράφη στις 12 Οκτωβρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, από κοινού με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ενώσεις δήμων και περιφερειών, συμμερίστηκε την κοινή βούληση να διατηρηθεί η πολιτική συνοχής ως:

 • η σημαντικότερη επενδυτική πολιτική της ΕΕ·
 • το πλέον ορατό μέσο της ΕΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·
 • μια μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πολιτική που βασίζεται στις αρχές της επιμερισμένης διαχείρισης, της εταιρικής σχέσης και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης·
 • μια πολιτική που ακολουθεί τοποκεντρική προσέγγιση και συνεκτιμά την εδαφική πολυμορφία της Ένωσης·
 • βασικό εργαλείο για τη στήριξη της εδαφικής συνεργασίας και την προώθηση της αλληλεγγύης και της ολοκλήρωσης.

«Ας υπενθυμίσουμε σε όλους τους ενωσιακούς και εθνικούς πολιτικούς ιθύνοντες τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης!» αναφέρει η δήλωση, με την οποία η #CohesionAlliance επιθυμεί να ξεκινήσει μακρόπνοες εργασίες για να καταστεί η πολιτική συνοχής ισχυρότερη, απλούστερη, αποτελεσματικότερη και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, σήμερα και μελλοντικά.

Η Συμμαχία ζητεί επίσης να διασφαλιστεί ότι η συνοχή παραμένει συνολική αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξασφαλίζοντας ότι όλες οι σχετικές πολιτικές της ΕΕ συμβάλλουν στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ και εντός των κρατών μελών.

Διαβάστε τη δήλωση «Η συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής ξεκινά σήμερα!»

Ιστορίες

Οδηγός χρήσης των σημάτων και των εργαλείων 

Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα βοηθήματα της Συμμαχίας συνοχής (#CohesionAlliance) για να προβάλετε καλύτερα την πολιτική συνοχής της ΕΕ.​​

Πολυμέσα

EU is Cohesion: adapting wine production to climate change, on both sides of the Pyrenees

 

Παρακολουθήστε περισσότερα

 • EU is Cohesion: adapting wine production to climate change, on both sides of the Pyrenees
  EU is Cohesion: adapting wine production to climate change, on both sides of the Pyrenees
 • EU is Cohesion: Grande Halle – a project of urban revitalization in Molenbeek
  EU is Cohesion: Grande Halle – a project of urban revitalization in Molenbeek
 • Cohesion at its best – Regions&Cities stories
  Cohesion at its best – Regions&Cities stories
 • EU is Cohesion: Zinneke - circular renovation, social inclusion and one big parade!
  EU is Cohesion: Zinneke - circular renovation, social inclusion and one big parade!
 • EU is Cohesion: Campus Charleroi prepares the students for the jobs of the
  EU is Cohesion: Campus Charleroi prepares the students for the jobs of the
 • EU is Cohesion: Prague - Boosting flood prevention with EU funds
  EU is Cohesion: Prague - Boosting flood prevention with EU funds
 • EU is Cohesion: an open-air museum preserves heritage and supports craftspeople in Romania
  EU is Cohesion: an open-air museum preserves heritage and supports craftspeople in Romania
 • Cohesion videos serie
  Cohesion videos serie
 • More Support to Remote Areas, The Kiruna Declaration
  More Support to Remote Areas, The Kiruna Declaration
 • Cohesion Alliance - Join us for a strong cohesion policy!
  Cohesion Alliance - Join us for a strong cohesion policy!
 • Protecting biodiversity in the city of Budapest
  Protecting biodiversity in the city of Budapest
 • Massive renovation of townhouses in the city of Łódź
  Massive renovation of townhouses in the city of Łódź
 • Saving a green lung and using woodchips as energy source in the province of Novara
  Saving a green lung and using woodchips as energy source in the province of Novara
 • A walkway on the sea to live the full potential of Bastia
  A walkway on the sea to live the full potential of Bastia
 • The city of Turku is moving towards climate neutrality
  The city of Turku is moving towards climate neutrality
 • A circular project to treat asbestos in Rotterdam
  A circular project to treat asbestos in Rotterdam
 • EU is Cohesion: training workers for the jobs of tomorrow
  EU is Cohesion: training workers for the jobs of tomorrow
 • #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
  #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
 • Cohesion as an EU fundamental value
  Cohesion as an EU fundamental value

Podcasts

Episode 10: Unhitching the coal engine from the Just Transition Train

 

How can EU funds turn coal into green gold? Meet the alchemists of the Just Transition Fund Marta Wnuk from the European Commission and Dariusz Stankiewicz Dariusz from the Polish region of Silesia.

In this week's episode of Regio Waves, follow Fiorella Lavorgna on her trip to Poland, where she uncovers the challenge of phasing out coal-mining while protecting the miners.​​Παρακολουθήστε περισσότερα

 • Episode 10: Unhitching the coal engine from the Just Transition Train
  Episode 10: Unhitching the coal engine from the Just Transition Train
 • Episode 9: Growing pains and Cohesion policy
  Episode 9: Growing pains and Cohesion policy
 • Episode 8: OK Doomer: cooling the green transition
  Episode 8: OK Doomer: cooling the green transition
 • #4 European Citizens Ask - Cross-border regioins w/ Pavel Branda
  #4 European Citizens Ask - Cross-border regioins w/ Pavel Branda
 • Episode 7: Border regions: the final frontier of cooperation
  Episode 7: Border regions: the final frontier of cooperation
 • #1 European Citizens Ask - Small urban areas w/ Kieran McCarthy
  #1 European Citizens Ask - Small urban areas w/ Kieran McCarthy
 • Episode 6: Fund thy Neighbour: EU Support for Ukraine
  Episode 6: Fund thy Neighbour: EU Support for Ukraine
 • Episode 5: EU stands with refugees
  Episode 5: EU stands with refugees
 • Episode 4: Voices of You(th)
  Episode 4: Voices of You(th)
 • Episode 3: The EU's geography of discontent
  Episode 3: The EU's geography of discontent
 • Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)
  Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)
 • Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
  Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
 • "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
  "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"

Έγγραφα

 • Η συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής ξεκινά σήμερα!

  Διαθέσιμες γλώσσες (22)
  1. български(695.63 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Дебатът за бъдещето на политиката на сближаване започва сега!
  2. Čeština(702.44 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Diskuse o budoucnosti politiky soudržnosti právě odstartovala !
  3. dansk(704.37 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Debatten om samhørighedspolitikkens fremtid begynder nu!
  4. Deutsch(717.17 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Die Debatte über die Zukunft der Kohäsionspolitik beginnt jetzt!
  5. English(702.78 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
  6. español(797.76 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   El debate sobre el futuro de la política de cohesión empieza ahora
  7. eesti(692.18 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Arutelu ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle algab kohe!
  8. suomi(690.19 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Keskustelu koheesiopolitiikan tulevaisuudesta alkaa nyt!
  9. français(702.98 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Le débat sur l’avenir de la politique de cohésion commence dès maintenant!
  10. hrvatski(761.4 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Rasprava o budućnosti kohezijske politike počinje sada!
  11. magyar(767.03 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Kezdődik a kohéziós politika jövőjéről szóló vita!
  12. italiano(690.17 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Il dibattito sul futuro della politica di coesione inizia adesso!
  13. lietuvių(703.45 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Diskusija dėl sanglaudos politikos ateities prasideda jau dabar!
  14. latviešu(697.75 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Debates par kohēzijas politikas nākotni sākas jau tagad!
  15. Malti(711.8 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Id-dibattitu dwar il-futur tal-politika ta’ koeżjoni jibda issa!
  16. Nederlands(699.67 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Het debat over de toekomst van het cohesiebeleid begint nu!
  17. polski(705.64 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Debata na temat przyszłości polityki spójności zaczyna się teraz!
  18. português(699.2 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   O debate sobre o futuro da política de coesão começa agora!
  19. română(798.76 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Dezbaterea privind viitorul politicii de coeziune începe acum!
  20. slovenčina(704.46 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Diskusia o budúcnosti politiky súdržnosti začína teraz!
  21. slovenščina(690.5 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Čas za razpravo o prihodnosti kohezijske politike
  22. svenska(704.04 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Debatten om sammanhållningspolitikens framtid börjar nu!
  Η γλώσσα που αναζητάτε δεν βρίσκεται στον κατάλογο;  Μάθετε γιατί.
 • Joint observations of the #CohesionAlliance towards the 8th Cohesion Report

 • Δήλωση της #CohesionAlliance για μια συνεκτική, βιώσιμη και ανθεκτική Ευρώπη 2.0

  Διαθέσιμες γλώσσες (22)
  1. български(601.38 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   #Декларация на Алианса за сближаване за сплотена, устойчива и стабилна Европа 2.0
  2. Čeština(605.21 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Prohlášení #CohesionAlliance na podporu soudržné, udržitelné a odolné Evropy
  3. dansk(238.22 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Erklæring fra Samhørighedsalliancen (#CohesionAlliance) om et samhørigt, bæredygtigt og modstandsdygtigt Europa 2.0
  4. Deutsch(427.92 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Erklärung der Allianz für Kohäsionspolitik für ein von Zusammenhalt und Nachhaltigkeit geprägtes widerstandsfähiges Europa 2.0
  5. English(221.78 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Declaration of the #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable and resilient Europe - 2020
  6. español(327.81 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Declaración de la Alianza por la Cohesión (#CohesionAlliance) por una Europa cohesionada, sostenible y resiliente
  7. eesti(424.55 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Ühtekuuluvuspoliitika alliansi deklaratsioon ühtekuuluva, jätkusuutliku ja vastupanuvõimelise Euroopa heaks
  8. suomi(403.58 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   #CohesionAlliance-ryhmittymän julkilausuma yhteenkuuluvan, kestäväpohjaisen ja selviytymis- ja palautumiskykyisen Euroopan puolesta
  9. français(597.79 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Déclaration de l'Alliance pour la cohésion pour une Europe 2.0 de la cohésion, du développement durable et de la résilience
  10. hrvatski(594.73 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Deklaracija Saveza za koheziju za kohezivnu, održivu i otpornu Europu
  11. magyar(593.83 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   A #CohesionAlliance nyilatkozata egy összetartó, fenntartható és ellenállóképes Európáért
  12. italiano(238.58 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Dichiarazione della #CohesionAlliance per un'Europa coesa, sostenibile e resiliente
  13. lietuvių(598.46 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   #CohesionAlliance deklaracija dėl darnios, tvarios ir atsparios Europos
  14. latviešu(595.64 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Kohēzijas alianses (#CohesionAlliance) deklarācija par saliedētu, ilgtspējīgu un izturētspējīgu Eiropu
  15. Malti(615.71 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Dikjarazzjoni tal-#CohesionAlliance għal Ewropa koeżiva, sostenibbli u reżiljenti
  16. Nederlands(598.3 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Verklaring van de #CohesionAlliance voor een samenhangend, duurzaam en veerkrachtig Europa
  17. polski(602.55 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Deklaracja #CohesionAlliance na rzecz spójnej, zrównoważonej i odpornej Europy 2.0
  18. português(238.88 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Declaração da Aliança pela Coesão por uma Europa coesa, sustentável e resiliente
  19. română(596.11 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Declarația Alianței pentru coeziune (#CohesionAlliance) în favoarea unei Europe unite, durabile și reziliente
  20. slovenčina(613.45 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Vyhlásenie Združenia pre súdržnosť (#CohesionAlliance) na podporu súdržnej, udržateľnej a odolnej Európy
  21. slovenščina(420.13 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Izjava zavezništva za kohezijo #CohesionAlliance za povezano, trajnostno in odporno Evropo
  22. svenska(411.88 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Förklaring från sammanhållningsalliansen (#CohesionAlliance) om ett sammanhållet, hållbart och motståndskraftigt Europa 2.0
  Η γλώσσα που αναζητάτε δεν βρίσκεται στον κατάλογο;  Μάθετε γιατί.
 • Letter of the #CohesionAlliance to the President of the European Council Charles Michel – December 2019

  Διαθέσιμες γλώσσες (7)
  1. English(195.7 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
  2. English(211.39 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
  3. English(209.15 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
  4. English(213.87 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
  5. English(211.73 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
  6. English(210.78 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
  7. English(210.65 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
  Η γλώσσα που αναζητάτε δεν βρίσκεται στον κατάλογο;  Μάθετε γιατί.

Πρωτοβουλίες

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

Κοινοποίηση :
 
Back to top