Συμμαχία για τη Συνοχή 

© AFP

Η #CohesionAlliance (Συμμαχία συνοχής) είναι ένας συνασπισμός όσων πιστεύουν ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί τον στυλοβάτη του μέλλοντος της ΕΕ. Από την εγκαινίασή της τον Οκτώβριο του 2017, η Συμμαχία έχει συγκεντρώσει πάνω από 12.000 μεμονωμένους υπογράφοντες, 140 περιφέρειες, 137 δήμους και κομητείες, 50 ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών, 40 ευρωβουλευτές και 35 τομεακές οργανώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Οκτώβριο του 2022, οι εταίροι της Συμμαχίας επιβεβαίωσαν εκ νέου την προσήλωσή τους στην ενίσχυση της πολιτικής συνοχής και στην αύξηση του εδαφικού αντικτύπου όλων των επενδύσεων της ΕΕ, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις μακροπρόθεσμες προκλήσεις της Ευρώπης.

Προσχωρήστε στη συμμαχία

Περιεχόμενα

Τι είναι η Συμμαχία;

Η #CohesionAlliance (Συμμαχία συνοχής) είναι ένας συνασπισμός όσων πιστεύουν ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί τον στυλοβάτη του μέλλοντος της ΕΕ. Δημιουργήθηκε ως απόρροια της συνεργασίας των κορυφαίων ευρωπαϊκών ενώσεων δήμων και περιφερειών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Τον Ιούλιο του 2020, η #CohesionAlliance ενέκρινε μια πρώτη ανανεωμένη δήλωση 2.0 για μια συνεκτική, βιώσιμη και ανθεκτική Ευρώπη, η οποία καθοδήγησε το έργο της αφότου η πανδημία COVID-19 άρχισε να πλήττει τους πολίτες της Ένωσης.

Δύο χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 2022, νέες επείγουσες εξελίξεις όπως ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και ο πρωτοφανής πληθωρισμός που προκάλεσε η αύξηση των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας καθιστούν την ενίσχυση της συνοχής ως θεμελιώδους αξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο επιτακτική από ποτέ.

Για τον λόγο αυτό, οι εταίροι της #CohesionAlliance συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια της 20ής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και των Περιφερειών για να επιβεβαιώσουν την προσήλωσή τους στην ενίσχυση της πολιτικής συνοχής και στην αύξηση του εδαφικού αντικτύπου όλων των επενδύσεων της ΕΕ, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις μακροπρόθεσμες προκλήσεις της Ευρώπης.

Ανανεωμένη δήλωση

Με κοινή δήλωση που υπεγράφη στις 12 Οκτωβρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, από κοινού με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ενώσεις δήμων και περιφερειών, συμμερίστηκε την κοινή βούληση να διατηρηθεί η πολιτική συνοχής ως:

 • η σημαντικότερη επενδυτική πολιτική της ΕΕ·
 • το πλέον ορατό μέσο της ΕΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·
 • μια μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πολιτική που βασίζεται στις αρχές της επιμερισμένης διαχείρισης, της εταιρικής σχέσης και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης·
 • μια πολιτική που ακολουθεί τοποκεντρική προσέγγιση και συνεκτιμά την εδαφική πολυμορφία της Ένωσης·
 • βασικό εργαλείο για τη στήριξη της εδαφικής συνεργασίας και την προώθηση της αλληλεγγύης και της ολοκλήρωσης.

«Ας υπενθυμίσουμε σε όλους τους ενωσιακούς και εθνικούς πολιτικούς ιθύνοντες τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης!» αναφέρει η δήλωση, με την οποία η #CohesionAlliance επιθυμεί να ξεκινήσει μακρόπνοες εργασίες για να καταστεί η πολιτική συνοχής ισχυρότερη, απλούστερη, αποτελεσματικότερη και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, σήμερα και μελλοντικά.

Η Συμμαχία ζητεί επίσης να διασφαλιστεί ότι η συνοχή παραμένει συνολική αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξασφαλίζοντας ότι όλες οι σχετικές πολιτικές της ΕΕ συμβάλλουν στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ και εντός των κρατών μελών.

Διαβάστε τη δήλωση «Η συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής ξεκινά σήμερα!»

Ιστορίες

Οδηγός χρήσης των σημάτων και των εργαλείων 

Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα βοηθήματα της Συμμαχίας συνοχής (#CohesionAlliance) για να προβάλετε καλύτερα την πολιτική συνοχής της ΕΕ.​​

Πολυμέσα

Protecting biodiversity in the city of Budapest

 

Παρακολουθήστε περισσότερα

 • Protecting biodiversity in the city of Budapest
  Protecting biodiversity in the city of Budapest
 • Massive renovation of townhouses in the city of Łódź
  Massive renovation of townhouses in the city of Łódź
 • Saving a green lung and using woodchips as energy source in the province of Novara
  Saving a green lung and using woodchips as energy source in the province of Novara
 • A walkway on the sea to live the full potential of Bastia
  A walkway on the sea to live the full potential of Bastia
 • The city of Turku is moving towards climate neutrality
  The city of Turku is moving towards climate neutrality
 • A circular project to treat asbestos in Rotterdam
  A circular project to treat asbestos in Rotterdam
 • EU is Cohesion: training workers for the jobs of tomorrow
  EU is Cohesion: training workers for the jobs of tomorrow
 • #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
  #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
 • Cohesion as an EU fundamental value
  Cohesion as an EU fundamental value

Podcasts

Episode 5: EU stands with refugees

 

​Since February 2022, over seven million refugees left the Ukrainian territory, with a large amount finding shelter in Poland. How do Polish cities manage to integrate those citizens? Does the initial solidarity of the local population lasts? Being the Mayor of Łódź since 2010, Hanna Zdanowska, this episode's guest, explains the dynamics, the current state of affairs and talks about the benefits of having more people living in the city.​

Παρακολουθήστε περισσότερα

 • Episode 5: EU stands with refugees
  Episode 5: EU stands with refugees
 • Episode 4: Voices of You(th)
  Episode 4: Voices of You(th)
 • Episode 3: The EU's geography of discontent
  Episode 3: The EU's geography of discontent
 • "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
  "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
 • Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
  Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
 • Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)
  Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)

Έγγραφα

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

Κοινοποίηση:
 
Back to top