Κάντε κράτηση και ελάτε να μας επισκεφθείτε!  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) διοργανώνει ενημερωτικές επισκέψεις για τους πολίτες που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας της και τον ρόλο των περιφερειών στη διαμόρφωση του περιεχομένου της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρουσίαση, που πραγματοποιείται από έναν υπάλληλο της ΕτΠ, διαρκεί κατά κανόνα μία ώρα και περιλαμβάνει μια γενική εισαγωγή σχετικά με την ΕτΠ. Οι επισκέψεις διοργανώνονται από τις 9.30 έως τις 16.30, από Δευτέρα έως Πέμπτη, και την Παρασκευή έως τις 14.30.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην Υπηρεσία Επισκεπτών δύο μήνες νωρίτερα μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου .

Σημειωτέον ότι

  • μια ομάδα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 15 συμμετέχοντες·
  • οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι τουλάχιστον 14 ετών·
  • μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά·
  • θα χρειαστεί να μας διαβιβάσετε κατάλογο των συμμετεχόντων. EN - FR - DE

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών 
Διεύθυνση D: Επικοινωνία, 
D2-Μονάδες Εκδηλώσεων 
Διασκέψεων-Υπηρεσία Επισκεπτών

Rue Belliard 99-101
B-1040, Βρυξέλλες

visitesCdR@cor.europa.eu
Υπηρεσία Επισκεπτών (Klaus Hullmann)
Τηλ.: +32 (0) 2 282 2124

Σχετικές πληροφορίες