Σχετικά με το πρόγραμμα «Νέοι Αιρετοί Πολιτικοί» (YEP)  


Το πρόγραμμα «Νέοι Αιρετοί Πολιτικοί» (YEP/Young Elected Politicians) είναι ένα δίκτυο πολιτικών, ηλικίας έως 40 ετών, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σε τοπικό ή σε περιφερειακό επίπεδο στην ΕΕ.

Σκοπός αυτού του δικτύου είναι:

 • η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των τοπικών και των περιφερειακών πολιτικών·
 • η δικτύωση με άλλους νέους αιρετούς πολιτικούς από την ΕΕ είτε εκ του σύνεγγυς είτε διαδικτυακά στην πλατφόρμα YEPcommunity.eu
 • η κατανόηση και η αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις τοπικές και τις περιφερειακές κοινότητες·
 • η εκπροσώπηση των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ στην ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία·
 • η μεγαλύτερη προβολή του στους ευρωπαϊκούς κύκλους.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος αυτού του δικτύου, πρέπει:

 • να υποβάλετε αίτηση στο πλαίσιο της ετήσιας πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων που δημοσιεύει κάθε χρόνο το πρόγραμμα YEP σε αυτήν την ιστοσελίδα·
 • να έχετε λάβει δημοκρατική εντολή ως αιρετός πολιτικός σε περιφερειακό ή σε τοπικό επίπεδο σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 • να μην είστε άνω των 40 ετών κατά την πρώτη μέρα της εκδήλωσης στην οποία συμμετέχετε·
 • να μην είστε τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος της ΕτΠ·
 • να έχετε καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (δεδομένου ότι, για οργανωτικούς σκοπούς, οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται μόνο στα αγγλικά).
 • Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με το πρόγραμμα YEP, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

​ Join the #ProgressiveHousingWeek

The lack of affordable housing is affecting more than 80 million people in Europe. The COVID-19 pandemic made the situation even worse, with an increasing number of people struggling to pay their rent or energy bill. But what comes just at the surface has longer structural reasons, rooted in more profound housing inequalities and which risk jeopardise the very essence of our society. 

Housing is a human right that must be guaranteed to everybody.

For a socially just and sustainable recovery, we need to make sure that every citizen benefits from decent, affordable and sustainable housing.

Progressive cities and regions have already put in place innovative solutions that can inspire further action on the ground. At the same time, we need a proper European framework. Leaving no one behind means first of all leaving no one without a roof over their head.

In cooperation with the Socialist and Democrats Group in the European Parliament, the Foundation for European Progressive Studies (FEPS),  the Party of European Socialists (PES) and the City of Vienna, the PES Group is organising a week of online debates and a movie projection dedicated to this important topic, with a bunch of speakers who will share their experiences from different angles, feed in with their views and come up with progressive ideas on the way forward.

Be part of it! Together let’s make sure that everyone has a place to call home.​

Find out more and register here: https://pes.cor.europa.eu/housing-week 


Tuscia (1).png

On 17 December, two Italian YEPs, Stefano Bigiotti, mayor of Valentano (IT) and Mario Fiorentini, Councillor of Valentano (IT), have joined forces with the CoR Member Sergio Caci (EPP/IT) to organise an online local dialogue with citizens about the geographical region of Tuscia.

The online Local Dialogue "Europe Starts in Tuscia" will discuss a plan on how to restart tourism after the pandemic through a model that can be applied to other regions across Europe.

Join this online local dialogue here with passcode 538959.

​More information on the event is also available on the CoR EPP webpage.

Would you like to know more about the "Future of Europe" campaign of the CoR? Visit the CoR webpage  https://cor.europa.eu/future.go .

Logo of the Socialists and Democrats group"Many young regional and local leaders are currently on the front line of the fight against a virus that knows no borders and against its social and economic consequences. It is difficult, dramatic and seems impossible, but if our communities react in a united way, we will be able to overcome this crisis together."

The CoR PES Group has organized an online event to discuss about solidarity examples implemented at local and regional levels as well as to debate with young local leaders about their ideas for the future of Europe.

The video recording of the event is now available on the event's website.


​​​Logo of the Socialists and Democrats group


Florence,  20 March 2020: Take part in the PES Group seminar on Workers’ Empowerment in the Green Transition

At the invitation of its Vice-President Enrico Rossi, President of the Tuscany region, the PES Group will hold a seminar on Workers’ Empowerment in the Green Transition in Florence. This event, organized in cooperation with the Foundation for European Progressive Studies, will debate about what a just transition and the European Union’s Green New Deal mean from the workers' point of view. It will also address the ways in which they can be supported and empowered through training, sustainable wages and safe working conditions.

The PES is delighted to invite a delegation of young progressive local and regional politicians to the event.

If you wish to participate, please apply via this link before 9 February: https://pes.cor.europa.eu/young-local-leaders-join-pes-group-seminar   

More information about the event is available at: https://pes.cor.europa.eu/node/21922


 Logo of the Socialists and Democrats group"Progressive cities and regions are laboratories of innovation and, increasingly, they have also become places of resistance against populist and nationalist forces. Inside small towns and big cities alike, it is often young local leaders who are in charge of making change happen, by creating more sustainable communities, fighting the climate crisis and growing social inequality, and changing the way local democracy works."

The Party of European Socialists Group (PES) hosted more than fourty young progressive local and regional politicians from all over Europe for a two-day event, partly organised in cooperation with the Young European Socialists (YES) and the Socialists and Democrats Group in the European Parliament (S&D Group).

More information about the event is available on the CoR PES Group webpage


renew europe.png

Summit of Young Local and Regional Leaders

Following on from the success of its liberal Mayors Summits, the Renew Europe Group of the Committee of the Regions launched the "Summit of Young Elected Local and Regional Leaders", a platform to provide an opportunity for young liberal democrat local and regional politicians to meet and share ideas and best practice amongst themselves, and afterwards to meet with experienced local and regional politicians in a joint meeting with Renew Europe. 

Watch the highlights from sessions in 2017 and 2018.​​


Audiovisual material

 Flickr Gallery 
Contact
Directorate for communication
YEP Progr​amme Team​​
yep-programme@cor.europa.eu​​​​​
Σχετικές πληροφορίες
Σύνδεσμοι
Regional Slang School
Podcast: Local Leaders for Europe

Podcast

0:00
 
0:00

Now Playing:

 

Description:  

 • Episode 5: Local leaders for the European green deal
  The Local Leaders for Europe podcast is a series of interviews conducted at the European Committee of the Regions (CoR), the EU's assembly of regional and local authorities. In this edition of the podcast, two Young Elected Politicians, Astrid Aller from Denmark and Monika Andrasek from Hungary, share their views on how to engage citizens in the fight for climate neutrality.
 • Episode 4: Local leaders for cohesion
  The Local Leaders for Europe podcast is a series of interviews conducted at the European Committee of the Regions (CoR), the EU's assembly of regional and local authorities. In this edition of the podcast, two Young Elected Politicians, Francesca Pizziolo from Italy and Anna-Kristiina Mikkonen from Finland, explain how cohesion policies and funds are used in their cities and regions.
 • Episode 3: Local leaders for the future of Europe
  The Local Leaders for Europe podcast is a series of interviews conducted at the European Committee of the Regions (CoR), the EU's assembly of regional and local authorities. In this edition of the podcast, two Young Elected Politicians, Elena Alvarez Brasero from Spain and Sophia Kircher from Austria, are sharing their views on what the future of Europe should look like.
 • Episode 2 : Local leaders for Gender
  The Local Leaders for Europe podcast is a series of interviews conducted at the European Committee of the Regions (CoR), the EU's assembly of regional and local authorities. For the second episode, Local leaders for gender, young elected politicians have been invited to share their opinion on gender equality and the difficulties for women in politics. Tune in to hear what they have to say!
 • Episode 1 : Local leaders for Climate
  The Local Leaders for Europe podcast is a series of interviews conducted at the European Committee of the Regions (CoR), the EU's assembly of regional and local authorities. For the first episode, Local Leaders for Climate, young elected politicians have been invited to discuss with CoR Members and draft recommendations on climate action in the framework of the Green Deal resolution and COP25. Listen to what they came up with!
Live Blog
 More  ​​


​​