Επισκεφθείτε άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ 

Περιεχόμενα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Επισκεφθείτε την έδρα της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών για μια διαδραστική συζήτηση. Ανακαλύψτε τις τρεις ομάδες της —εργοδότες, εργαζόμενοι και διάφορες δραστηριότητες (π.χ. επαγγελματικές και κοινοτικές οργανώσεις, φορείς νέων, ομάδες γυναικών, καταναλωτές, περιβαλλοντικές οργανώσεις)— και μάθετε πώς προασπίζουν τα δικαιώματά τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η καρδιά της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αντιπροσωπεύει πάνω από 500 εκατομμύρια ανθρώπους. Μάθετε περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με δωρεάν επίσκεψη σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε και ανακαλύψτε την αίθουσα ολομέλειας το Ημικύκλιο , ανακαλύψτε το κέντρο επισκεπτών Παρλαμεντάριουμ (και τα παιχνίδια ρόλων ) ή ανακαλύψτε το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας για να μάθετε πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς επιδρά στην Ευρώπη και πέραν αυτής.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πληροφορίες σχετικές με τα μεγέθη των ομάδων, τις ώρες λειτουργίας, τους όρους κράτησης και τους ηλικιακούς περιορισμούς, ή απλώς περάστε από τον Σταθμό Ευρώπη στην Place du Luxembourg.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Κέντρο Επισκεπτών σας επιτρέπει να βιώσετε τη μοναδική αίσθηση της εισόδου στο «Σπίτι των κρατών μελών». Θα μπορέσετε να δοκιμαστείτε στις γνώσεις σας για το ρόλο των δύο οργάνων - του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης - κατά τρόπο δυναμικό και διαδραστικό. Το Κέντρο Επισκεπτών είναι ανοιχτό Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10.30 μέχρι τις 16.00. Περισσότερες λεπτομέρειες για την επίσκεψή σας είναι διαθέσιμες εδώ.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το Κέντρο Επισκεπτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δέχεται ομάδες επισκεπτών (τουλάχιστον 15 ατόμων) για παρουσιάσεις και συζητήσεις σχετικά με τον ρόλο της ως πολιτικού εκτελεστικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κράτηση των επισκέψεων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 10 εβδομάδες νωρίτερα, και υπάρχει η δυνατότητα οι επισκέψεις να προσαρμόζονται στις γνώσεις και τα ενδιαφέροντα των ομάδων.

Περισσότερα


Πολυμέσα

Council - Visitors’ Centre opening event: highlights

 

Παρακολουθήστε περισσότερα

  • Council - Visitors’ Centre opening event: highlights
    Council - Visitors’ Centre opening event: highlights
Κοινοποίηση:
 
Back to top