Προβληματισμοί για την Ευρώπη  
 
 
 ​

Τι σημαίνει «Προβληματισμοί για την Ευρώπη»

Είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με στόχο να προσφέρει στους πολίτες ένα βήμα για να παρουσιάσουν τις ιδέες, τις σκέψεις και τις απόψεις τους για το μέλλον της Ευρώπης.

 

 

 Πώς μπορούν οι πολίτες να συμμετέχουν σε αυτή τη νέα πρωτοβουλία;

Η ανατροφοδότηση είναι καθοριστικής σημασίας για τη διάρθρωση της συμβολής της ΕτΠ στους «Προβληματισμούς για την Ευρώπη» και παρέχει ιδέες για τη διαδικασία περαιτέρω μεταρρυθμίσεων της ΕΕ. Ο στόχος της ΕτΠ είναι: να αναλαμβάνει δράσεις σε τοπικό επίπεδο, να ακούει και να μεταφέρει στις Βρυξέλλες τις ανησυχίες και τις προτάσεις των πολιτών σχετικά με το πώς πρέπει να είναι η ΕΕ!

Κατ’ αυτή την έννοια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι πρόθυμη να υποστηρίξει τη διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη το 2017, κυρίως με τη μορφή «συζητήσεων με τους πολίτες» κατόπιν πρωτοβουλίας των μελών της, με περιφέρειες, επαρχίες, πόλεις και τις εθνικές ενώσεις τους και σε συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ στα κράτη μέλη. Επιπλέον, θα μπορούσαν να δρομολογηθούν πολιτικές συζητήσεις από τα περιφερειακά κοινοβούλια ή τα τοπικά συμβούλια σχετικά με το θέμα «Προβληματισμοί για την Ευρώπη».

​​Για περισσότερες πληροφορίες και ανταλλαγές των ιδεών και των προτάσεών σας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας!​​

Related Information
Διοργάνωση της τοπικής σας εκδήλωσης
Twitter

More tweets

Οπτικοακουστικό υλικό
 
 
 
Επικοινωνία
Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ομάδα τοπικών εκδηλώσεων
eulocal@cor.europa.eu