Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειακών και Τοπικών Συμβούλων 

Φέρνοντας την Ευρώπη κοντά στις τοπικές κοινότητες 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειακών και Τοπικών Συμβούλων είναι μια πρωτοβουλία που διαχειρίζονται τα όργανα της ΕΕ και απευθύνεται σε τοπικούς ή περιφερειακούς πολιτικούς οι οποίοι διαθέτουν πολιτική εντολή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Εάν είστε δημοτικός ή περιφερειακός σύμβουλος και ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι μπορεί να κάνει η ΕΕ για την τοπική σας κοινότητα, να επικοινωνήσετε με μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), να ανταλλάξετε απόψεις και να δικτυωθείτε με άλλους συμβούλους από ολόκληρη την Ευρώπη, τότε σας προτρέπουμε να συμμετάσχετε στο δίκτυο #EUCouncillors!

Δηλώστε εδώ συμμετοχή στο δίκτυο

Περιεχόμενα

Οι σκοποί μας

Το δίκτυο έχει σχεδιαστεί για:

 • να φέρει την ΕΕ πιο κοντά στις τοπικές κοινότητες μέσω του έργου 1,2 εκατομμυρίων τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων από ολόκληρη την ΕΕ
 • να λειτουργεί ως πλατφόρμα συνάντησης, συζήτησης και δικτύωσης δημοτικών ή περιφερειακών συμβούλων με άλλους συμβούλους και τα μέλη της ΕτΠ
 • να ενθαρρύνει δημοτικούς ή περιφερειακούς συμβούλους να συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες επικοινωνίας ενόψει των επόμενων ευρωπαϊκών εκλογών

Το σχέδιο υλοποιείται σε στενή συνεργασία με άλλα όργανα της ΕΕ, ιδίως δε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (δίκτυο «Οικοδόμηση της Ευρώπης μαζί με τους τοπικούς συμβούλους» / BELC) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Πώς θα δηλώσετε συμμετοχή;

Στο δίκτυο μπορούν να συμμετάσχουν τοπικοί και περιφερειακοί πολιτικοί οι οποίοι είναι αιρετοί εκπρόσωποι κυβέρνησης, κοινοβουλίου ή συμβουλίου περιφέρειας, νομού, επαρχίας, δήμου, κωμόπολης ή κοινότητας.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 • να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο, το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο δίκτυο #EUCouncillors (ανοικτή πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής) και
 • να παράσχουν αποδεικτικά έγγραφα της ιδιότητάς τους ως αιρετών εκπροσώπων και πληροφορίες σχετικά με το πολιτικό κόμμα στο οποίο ανήκουν σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, τις γλωσσικές τους προτιμήσεις και τα γεωγραφικά τους δεδομένα.

Μετά την έγκριση της αίτησής τους από την ΕτΠ, οι υποψήφιοι θα λάβουν την επιβεβαίωση της συμμετοχής τους και θα αρχίσουν να επωφελούνται από το φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται σε όλα τα μέλη του δικτύου #EUCouncillors.

Τι προσφέρει το δίκτυο;

Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Περιφερειακών και Τοπικών Συμβούλων θα έχετε πρόσβαση στα εξής:

 • Ενότητεςενημέρωσης ως προς συγκεκριμένες ευκαιρίες που παρέχει η ΕΕ στην περιοχή σας
 • Διαδικτυακά σεμινάρια, συνεδριάσεις και συνεδρίες δικτύωσης με μέλη της ΕτΠ και εμπειρογνώμονες της ΕΕ 
 • Προσκλήσεις σε εμβληματικές εκδηλώσεις, πολιτικές συζητήσεις και συνεδριάσεις σε ενωσιακή, εθνική και τοπική κλίμακα
 • Εβδομαδιαίο και μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο
 • Ομάδα στο Facebook
 • Επιμόρφωση ως προς τη χρήση εργαλείων και διαύλων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και ψηφιακά σεμινάρια και καθοδήγηση
 • Σφυγμομετρήσεις για τη συγκέντρωση ιδεών και προτάσεων σχετικά με τον τρόπο περαιτέρω ανάπτυξης του δικτύου

Σημειωτέον ότι δεν παρέχεται οικονομική υποστήριξη στα μέλη του δικτύου από την ΕτΠ!

Πώς θα συνεργαστείτε με την ΕτΠ;

Μπορείτε να συμβάλετε ενεργά στις δραστηριότητες της ΕτΠ: 

 • επικοινωνώντας με μέλη της ΕτΠ από τον δήμο ή την περιφέρειά σας για να συζητήσετε τα θέματα που σας ενδιαφέρουν
 • προάγοντας τον τοπικό διάλογο σχετικά με ενωσιακά θέματα ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών, από κοινού με τα μέλη της ΕτΠ και άλλα όργανα της ΕΕ
 • συμμετέχοντας σε ανοικτές διαβουλεύσεις και σημαντικές εκδηλώσεις, όπως η Ευρωπαϊκή εβδομάδα των δήμων και των περιφερειών ή οι ευρωπαϊκές σύνοδοι κορυφής της ΕτΠ

Πλατφόρμες

Η συμμετοχή στις συζητήσεις με άλλους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους από ολόκληρη την ΕΕ δεν ήταν ποτέ άλλοτε τόσο εύκολη. Ως μέλος του δικτύου θα έχετε πρόσβαση στα εξής:

 • Futurium

Πρόκειται για πολύγλωσση πλατφόρμα συλλογής πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της ΕτΠ, ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και δικτύωσης με άλλα μέλη.

Δεδομένου ότι η ιδιωτική ομάδα του Δικτύου των συμβούλων της ΕΕ όσον αφορά το Futurium είναι κοινή με το πιλοτικό έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Οικοδόμηση της Ευρώπης μαζί με τους τοπικούς συμβούλους», λειτουργεί ως υπηρεσία μίας στάσης για ειδήσεις, εκδηλώσεις, σεμινάρια, ενημερώσεις και χρήσιμα έγγραφα τόσο από την ΕτΠ όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και ως σημείο επαφής με ομοϊδεάτες πολιτικούς από το σύνολο των δήμων και τις περιφερειών της Ευρώπης.

Για να συμμετάσχετε στο δίκτυο #EUCouncillors στο Futurium, πρέπει να δημιουργήστε δικό σας λογαριασμό (EU login) εδώ.

Τελευταίες ειδήσεις

Εκδηλώσεις

Προσεχείς εκδηλώσεις

Προηγούμενες εκδηλώσεις

Εργαλειοθήκη

Documents

Visuals

Πολυμέσα

Plamena Marinova, BG: Europe is safety

 


Παρακολουθήστε περισσότερα

 • Plamena Marinova, BG: Europe is safety
  Plamena Marinova, BG: Europe is safety
 • Patrick Connor-Scarteen, IE: Europe invests in communities
  Patrick Connor-Scarteen, IE: Europe invests in communities
 • Jan Dirk Van der Borg, NL: Europe invests in local infrastructure
  Jan Dirk Van der Borg, NL: Europe invests in local infrastructure
 • Emilia Wasielewska, PL: Europe is democracy
  Emilia Wasielewska, PL: Europe is democracy
 • Savannah Van Dongen, BE: Europe supports progressive projects
  Savannah Van Dongen, BE: Europe supports progressive projects
 • Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 3rd March
  Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 3rd March
 • Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 4th March
  Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 4th March

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

Εάν ενδιαφέρεστε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε γραπτώς στην ηλ. δ/νση:
Κοινοποίηση :
 
Back to top