Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειακών και Τοπικών Συμβούλων της ΕΕ  

Η «Ευρώπη» οικοδομείται καθημερινά στις περιφέρειες, τις πόλεις και τα χωριά μας. ​ Απόστολος Τζιτζικώστας, περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και Πρόεδρος της ΕτΠ​

​Υπάρχουν πάνω από ένα εκατομμύριο αιρετοί πολιτικοί στους δήμους και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται σε καθημερινή βάση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα χρηματοδοτικά προγράμματα και συμμετέχουν σε σχετικές συζητήσεις. Το Δίκτυο βασίζεται στην επιτυχημένη εμπειρία των εθνικών ή τοπικών πολιτικών που ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά θέματα π.χ. στην Αυστρία, τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Ποιος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή και πώς;

Το Δίκτυο απευθύνεται στους τοπικούς και περιφερειακούς πολιτικούς που είναι αιρετοί εκπρόσωποι σε αρχή, κοινοβούλιο ή συνέλευση περιφέρειας, πόλης, κωμόπολης, επαρχίας, δήμου ή κοινότητας. Δηλώνοντας συμμετοχή στο Δίκτυο, ο πολιτικός επιβεβαιώνει ότι έχει οριστεί από την αντίστοιχη συνέλευση εκπρόσωπος της εκλογικής περιφέρειας. Η τελευταία μπορεί να ορίσει έναν ή περισσότερους πολιτικούς, που θα φέρουν τον τίτλο του «Μέλους του Δικτύου Περιφερειακών και Τοπικών Συμβούλων της ΕΕ της ΕτΠ» για τη διάρκεια του ορισμού τους.

Το Δίκτυο αποτελεί εθελοντικό εγχείρημα που υλοποιείται από τη βάση. Δεν υπάρχει διαδικασία επιλογής: όλοι οι εγγεγραμμένοι πολιτικοί γίνονται μέρος του Δικτύου.

Τι προσφέρει το Δίκτυο;

Η ΕτΠ προσφέρει στα μέλη του Δικτύου:

  • ειδική πληροφόρηση μέσω ενημερωτικών δελτίων και συνοπτικών ενημερώσεων·
  • προσκλήσεις σε εκδηλώσεις της ΕτΠ, συνδέσμους σε πολιτικές συζητήσεις στην ΕτΠ·
  • ανταλλαγές απόψεων με τακτικά/αναπληρωματικά μέλη της ΕτΠ και άλλα μέλη του Δικτύου.

Το Δίκτυο δεν περιλαμβάνει καμιά οικονομική ενίσχυση από την ΕτΠ.

Πώς μπορούν οι Σύμβουλοι της ΕΕ να συνεργαστούν με την ΕτΠ;

Τα μέλη του Δικτύου προσκαλούνται να έρθουν σε επικοινωνία με μέλος της ΕτΠ της επιλογής τους. Μπορούν επίσης να συμβάλουν ενεργά στις δραστηριότητες της ΕτΠ, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται, για παράδειγμα, η διεξαγωγή σχετικών με την ΕΕ εκδηλώσεων στα τοπικά και περιφερειακά συμβούλιά τους, η διοργάνωση συζητήσεων με πολίτες, η συμμετοχή σε διαβουλεύσεις και έρευνες της ΕτΠ και σε εκδηλώσεις όπως η ετήσια Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των περιφερειών ή οι τακτικές Ευρωπαϊκές Σύνοδοι Κορυφής της ΕτΠ. Επιπλέον, τα μέλη του Δικτύου μπορούν να επικοινωνήσουν με τη διοίκηση της ΕτΠ στη γλώσσα τους για να απευθύνουν ερωτήσεις, να ζητήσουν υλικό ή να συνδράμουν στη διοργάνωση των εκδηλώσεων.


                                ​Υποβολή αίτησης

No results.

 Previous Events

No results.

 Upcoming Events

No results.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
No results.
Share: