Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειακών και Τοπικών Συμβούλων της ΕΕ 

summit
© European Union

​Υπάρχουν πάνω από ένα εκατομμύριο αιρετοί πολιτικοί στους δήμους και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται σε καθημερινή βάση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα χρηματοδοτικά προγράμματα και συμμετέχουν σε σχετικές συζητήσεις. Το Δίκτυο βασίζεται στην επιτυχημένη εμπειρία των εθνικών ή τοπικών πολιτικών που ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά θέματα π.χ. στην Αυστρία, τη Γαλλία και τη Γερμανία.​​

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στο δίκτυο

Περιεχόμενα

Ποιος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή και πώς;

Το Δίκτυο απευθύνεται στους τοπικούς και περιφερειακούς πολιτικούς που είναι αιρετοί εκπρόσωποι σε αρχή, κοινοβούλιο ή συνέλευση περιφέρειας, πόλης, κωμόπολης, επαρχίας, δήμου ή κοινότητας. Δηλώνοντας συμμετοχή στο Δίκτυο, ο πολιτικός επιβεβαιώνει ότι έχει εκλεγεί από την αντίστοιχη συνέλευση εκπρόσωπος της εκλογικής περιφέρειας. Ένας ή περισσότεροι πολιτικοί από την ίδια συνέλευση μπορούν να φέρουν τον τίτλο του «Μέλους του Δικτύου Περιφερειακών και Τοπικών Συμβούλων της ΕΕ της ΕτΠ» για τη διάρκεια της θητείας τους.

Το Δίκτυο αποτελεί εθελοντικό εγχείρημα που υλοποιείται από τη βάση. Δεν υπάρχει διαδικασία επιλογής: όλοι οι εγγεγραμμένοι πολιτικοί γίνονται μέρος του Δικτύου.

​Τι προσφέρει το Δίκτυο;

Η ΕτΠ προσφέρει στα μέλη του Δικτύου:

 • ειδική πληροφόρηση μέσω ενημερωτικών δελτίων και συνοπτικών ενημερώσεων, ειδική ιστοσελίδα στον ιστότοπο της ΕτΠ και ιδιωτική ομάδα «Σύμβουλοι της ΕΕ της ΕτΠ» στην πλατφόρμα Futurium, που θα αποτελέσει το κύριο βήμα πληροφόρησης και εκδηλώσεων·
 • προσκλήσεις σε εκδηλώσεις της ΕτΠ, συνδέσμους σε πολιτικές συζητήσεις στην ΕτΠ·
 • ανταλλαγές απόψεων και δικτύωση με τακτικά/αναπληρωματικά μέλη της ΕτΠ και άλλους Συμβούλους της ΕΕ.

Το Δίκτυο δεν περιλαμβάνει οικονομική ενίσχυση από την ΕτΠ.

​Πώς μπορούν οι Σύμβουλοι της ΕΕ να συνεργαστούν με την ΕτΠ;

Μπορούν να συμβάλουν ενεργά στις δραστηριότητες της ΕτΠ, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται, για παράδειγμα, η διεξαγωγή σχετικών με την ΕΕ εκδηλώσεων στα τοπικά και περιφερειακά συμβούλιά τους, η διοργάνωση συζητήσεων με πολίτες, η συμμετοχή σε διαβουλεύσεις και έρευνες της ΕτΠ και σε εκδηλώσεις όπως η ετήσια Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των περιφερειών ή οι τακτικές Ευρωπαϊκές Σύνοδοι Κορυφής της ΕτΠ. Επιπλέον, τα μέλη του Δικτύου μπορούν να επικοινωνήσουν με τη διοίκηση της ΕτΠ στη γλώσσα τους για να απευθύνουν ερωτήσεις, να ζητήσουν υλικό ή να συνδράμουν στη διοργάνωση των εκδηλώσεων. Οι Σύμβουλοι της ΕΕ μπορούν επίσης να επικοινωνούν με μέλη της ΕτΠ από την περιφέρεια ή το κράτος μέλος τους για ερωτήσεις σχετικά με τις τρέχουσες εργασίες της ΕτΠ ή στην περιφέρειά τους. Τα μέλη μπορούν να αποφασίσουν να γίνουν μέντορες των Συμβούλων της ΕΕ.

Futurium

​Το Futurium αποτελεί διαδικτυακή πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρέχει χώρους αλληλεπίδρασης (ομάδες ή κοινότητες) όπου τα μέλη μπορούν να αναρτούν και να σχολιάζουν περιεχόμενο, να μοιράζονται έγγραφα, εικόνες, βίντεο και εκδηλώσεις. Πρόκειται για πολύγλωσση πλατφόρμα που παρέχει εργαλείο στιγμιαίας μετάφρασης το οποίο επιτρέπει σε όλους να διαβάζουν το περιεχόμενο και να εκφράζονται στη γλώσσα τους (επίσημη γλώσσα της ΕΕ).

Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να προσπελάσει το Futurium, απαιτείται λογαριασμός EU Login για τη συμμετοχή σε κοινότητα. Για να μπορέσει ένας χρήστης να αναρτήσει περιεχόμενο σε μια ομάδα, πρέπει να είναι μέλος της. Στις δημόσιες ομάδες (https://futurium.ec.europa.eu/en/digital-compass) οποιοσδήποτε μπορεί να δει και να διαβάσει τις αναρτήσεις, αλλά μόνο τα μέλη της ομάδας μπορούν να σχολιάσουν ή να δημιουργήσουν περιεχόμενο. Στις ιδιωτικές ομάδες, μόνο τα μέλη μπορούν να αλληλεπιδρούν και να βλέπουν τις αναρτήσεις.

Η ομάδα των Συμβούλων της ΕΕ έχει καθεστώς ιδιωτικής ομάδας, από κοινού με το πιλοτικό έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Building Europe with Local Councillors», όπου τα στελέχη της ΕτΠ και της Επιτροπής μπορούν να αναρτούν ειδήσεις, εκδηλώσεις, εργαστήρια, συνοπτικές ενημερώσεις και χρήσιμα έγγραφα.

​Η ομάδα περιέχει την ιδιωτική υποομάδα Συμβούλων της ΕΕ της ΕτΠ, όπου οι Σύμβουλοι μπορούν να αναρτούν και να σχολιάζουν περιεχόμενο: τις δικές τους εκδηλώσεις, ειδήσεις, έγγραφα, ορθές πρακτικές, φωτογραφίες ή συνδέσμους σε βίντεο. Για να λάβετε πρόσκληση συμμετοχής στην ομάδα στο Futurium, πρέπει να είστε εκλεγμένος πολιτικός τοπικού ή περιφερειακού επιπέδου και εγγεγραμμένο μέλος της ομάδας Συμβούλων της ΕΕ της ΕτΠ.​

Εκδηλώσεις

Προηγούμενες εκδηλώσεις

Πολυμέσα

Plamena Marinova, BG: Europe is safety

 


Παρακολουθήστε περισσότερα

 • Plamena Marinova, BG: Europe is safety
  Plamena Marinova, BG: Europe is safety
 • Patrick Connor-Scarteen, IE: Europe invests in communities
  Patrick Connor-Scarteen, IE: Europe invests in communities
 • Jan Dirk Van der Borg, NL: Europe invests in local infrastructure
  Jan Dirk Van der Borg, NL: Europe invests in local infrastructure
 • Emilia Wasielewska, PL: Europe is democracy
  Emilia Wasielewska, PL: Europe is democracy
 • Savannah Van Dongen, BE: Europe supports progressive projects
  Savannah Van Dongen, BE: Europe supports progressive projects
 • Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 3rd March
  Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 3rd March
 • Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 4th March
  Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 4th March

Φωτογραφίες

Επικοινωνία

Κοινοποίηση:
 
Back to top