Συμμετοχή  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα , από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές μέχρι τους συμπολίτες μας. Ανακαλύψτε πώς κι εσείς μπορείτε να συμμετάσχετε!


Οι διαδικτυακές έρευνες, οι διαβουλεύσεις και οι εκδηλώσεις είναι ανοικτές για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, ενώσεις, ΜΚΟ, εμπειρογνώμονες και πανεπιστημιακούς.


Τα βραβεία Ευρωπαϊκής επιχειρηματικής περιφέρειας (ΕΕΠ) είναι ανοικτά για όλες οι περιφέρειες με πολιτικές εξουσίες.


Το κοινό δύναται να επισκεφθεί την έδρα της ΕτΠ ελεύθερα και να έχει πρόσβαση στη βιβλιοθήκη της .


Συμμετέχετε ενεργά!

Συμμετάσχετε

πείτε τη γνώμη σας μέσω διαβούλευσης

παραστείτε σε σύνοδο ολομέλειας

παρακολουθείστε μια εκδήλωση στις Βρυξέλλες ή στην πόλη/περιφέρειά σας

δηλώστε υποψηφιότητα για το βραβείο Ευρωπαϊκής επιχειρηματικής περιφέρειας (ΕΕΠ)

Μάθετε

εγγραφείτε σε ένα μάθημα MOOC (ανοικτό μαζικό διαδικτυακό μάθημα) της ΕτΠ

επισκεφθείτε τη βιβλιοθήκη της ΕτΠ

διαβάστε τα ενημερωτικά φυλλάδιά μας

συμβουλευθείτε τις μελέτες μας

αναζητήστε ένα έγγραφο

Οργανώστε

οργανώστε επίσκεψη στην έδρα της ΕτΠ

διοργανώστε εκδήλωση στην έδρα της ΕτΠ

Share:
Σχετικές πληροφορίες