ο πρώτος Aντιπρόεδρος
Vasco Alv​​es Cordeiro​

Γ​​εννημένος στις Αζόρες στις 28 Μαρτίου 1973, ο κ. Vasco Alves Cordeiro, δικηγόρος στο επάγγελμα, έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών, είναι Α’ Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και μέλος της Περιφερειακής Νομοθετικής Συνέλευσης Αζορών, έχοντας ήδη διατελέσει επί δύο θητείες πρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης Αζορών, μιας αυτόνομης περιφέρειας της Πορτογαλίας και εξόχως απόκεντρης περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.​​

Πριν από την πρώτη του εκλογή ως προέδρου της Περιφερειακής Κυβέρνησης Αζορών το 2012, ο κ. Cordeiro κατείχε διάφορες κυβερνητικές θέσεις όπως περιφερειακός γραμματέας Οικονομικών (2008-2012), γραμματέας της Προεδρίας της Περιφέρειας Αζορών (2004-2008), αρμόδιος Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων, καθώς και αρμόδιος σε θέματα Γεωργίας και Αλιείας (2003-2004). Τον δε Οκτώβριο του 2016 επανεξελέγη πρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης Αζορών.

Το 1996, ο κ. Alves Cordeiro εξελέγη για πρώτη φορά μέλος Περιφερειακής Νομοθετικής Συνέλευσης Αζορών και, από το 2000 έως το 2003, μετά την επανεκλογή του, κατείχε το αξίωμα του αρχηγού του Σοσιαλιστικού Κόμματος στην εν λόγω περιφερειακή νομοθετική συνέλευση.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο κ. Alves Cordeiro έχει εκπροσωπήσει τις Αζόρες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ως μέλος οργάνων όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, η Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης ή το δίκτυο «R20- Regions of Climate Action» (Περιφέρειες δράσης για το κλίμα).

Εξελέγη για πρώτη φορά πρόεδρος της Διάσκεψης Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης το 2014 στη Σουηδία, και εξελέγη εκ νέου το 2016 στην Πόντα Ντελγάδα και το 2018 στο Φουνσάλ.

Ως υπέρμαχος της άποψης ότι θα πρέπει να δοθεί επειγόντως προσοχή στο ζήτημα της ταύτισης των πολιτών με το ευρωπαϊκό εγχείρημα, ο κ. Alves Cordeiro επικεντρώνεται στην ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τάσσεται υπέρ των ενωσιακών πολιτικών που προάγουν αποτελεσματικά τα συμφέροντα και τις φιλοδοξίες των πολιτών, μέσα από την ενίσχυση του ρόλου των περιφερειών ως προπυργίου της εσωτερικής δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.​


Cabinet contact+32 2 282 2006president.cor@cor.europa.eu
Other links
 
Ima​ge gallery


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Τελευταίες ειδήσεις
Ομιλίες
Η Ομάδα μου

Επικοινωνία με το ιδιαίτερο γραφείο Rue Belliard 101, 1040 Brussels, Belgium
Jean-Paul Buffat
Jean-Paul Buffat 
Political advisor to the 1st Vice-President 
  +32 2 282 2256
  • ​coordination and support to the activities of the First Vice-President
  • support of the work of the President's cabinet
 
Ομιλίες