ο πρώτος Aντιπρόεδρος
Vasco Alv​​es Cordeiro​


Γεννημένος στις Αζόρες στις 28 Μαρτίου 1973, ο Vasco Alves Cordeiro, δικηγόρος, παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, είναι ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης Αζορών, μιας αυτόνομης περιφέρειας της Πορτογαλίας και εξόχως απόκεντρης περιφέρειας της ΕΕ.

Πριν από την πρώτη του εκλογή ως Προέδρου της Περιφερειακής Κυβέρνησης Αζορών, το 2012, ο κ. Cordeiro κατείχε διάφορες κυβερνητικές θέσεις όπως: Περιφερειακός Γραμματέας Οικονομικών (2008-2012), Γραμματέας της Προεδρίας της Περιφέρειας Αζορών (2004-2008), αρμόδιος Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων, καθώς και αρμόδιος για θέματα Γεωργίας και Αλιείας (2003-2004). Τον Οκτώβριο του 2016, ο Vasco Alves Cordeiro επανεξελέγη Πρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης Αζορών.

Το 1996, ο Vasco Cordeiro εξελέγη για πρώτη φορά μέλος του Κοινοβουλίου της Αυτόνομης Περιφέρειας των Αζορών και, από το 2000 έως το 2003, μετά την επανεκλογή του, κατείχε το αξίωμα του αρχηγού του Σοσιαλιστικού Κόμματος στο περιφερειακό Κοινοβούλιο.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο κ. Cordeiro εκπροσώπησε τις Αζόρες σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο ως μέλος οργανισμών όπως η Επιτροπή των Περιφερειών, η Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης ή το δίκτυο «R20- Regions of Climate Action (R20 - Περιφέρειες δράσης για το κλίμα).

Εξελέγη πρόεδρος της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης το 2014 στη Σουηδία, και, στη συνέχεια, εξελέγη εκ νέου πρόεδρος το 2016 στην Ponta Delgada και, για άλλη μια φορά, το 2018 στο Funchal.

Ο Vasco Cordeiro είναι ένας αφοσιωμένος υπερασπιστής της ιδέας ότι θα πρέπει να δοθεί επειγόντως προσοχή στο ζήτημα της σύνδεσης των πολιτών με το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Ο κ. Cordeiro εντάσσει επίσης στις πρωταρχικές προτεραιότητές του την ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τάσσεται υπέρ των ευρωπαϊκών πολιτικών που ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στα συμφέροντα και στις φιλοδοξίες των πολιτών, μέσα από την ενίσχυση του ρόλου των περιφερειών ως προπύργια της εσωτερικής δημοκρατίας της Ένωσης.
Cabinet contact+32 2 282 2006president.cor@cor.europa.eu
Other links
 
Ima​ge gallery


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Τελευταίες ειδήσεις
Ομιλίες
Η Ομάδα μου

Επικοινωνία με το ιδιαίτερο γραφείο Rue Belliard 101, 1040 Brussels, Belgium
Jean-Paul Buffat
Jean-Paul Buffat 
Political advisor to the 1st Vice-President 
  +32 2 282 2256
  • ​coordination and support to the activities of the First Vice-President
  • support of the work of the President's cabinet
 
Ομιλίες