Γενικός Γραμματέας: Petr Blížkovský
Petr​ Blížkovský 

Ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών έχει τη γενική ευθύνη για την προετοιμασία των διαδικασιών και την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνουν τα καταστατικά όργανα: η Σύνοδος Ολομέλειας, το Προεδρείο, η Διάσκεψη των Προέδρων και ο ίδιος ο Πρόεδρος. Ως επικεφαλής της γραμματείας, επιβλέπει την παροχή υποστήριξης στα μέλη που εκπροσωπούν τους άνω του ενός εκατομμυρίου εκλεγμένους τοπικούς και περιφερειακούς πολιτικούς σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ο Γενικός Γραμματέας επικουρεί επίσης τον Πρόεδρο για την εκπροσώπηση των συμφερόντων της ΕτΠ στα άλλα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, παράλληλα με τη διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας της διοίκησης, των υπηρεσιών προς τα μέλη, του πολιτικού έργου, του προϋπολογισμού και της επικοινωνίας.

Curriculum vitae

Τελευταίες ειδήσεις
Ομιλίες
No results.
Η Ομάδα μου

Επικοινωνία με το ιδιαίτερο γραφείο Rue Belliard 101, 1040 Brussels, Belgium
Spinaci Gianluca
Spinaci Gianluca
Head of Cabinet
  +32 2 282 2541
 
Maartje Wouters
Maartje Wouters
Member of Cabinet
  +32 2 282 2111
 
Klaus Boele
Klaus Boele
Deputy Head of Cabinet
  +32 2 282 2594
 
Anna Passera
Anna Passera
Member of Cabinet
  +32 2 282 2421
 
Christian Gsodam
Christian Gsodam
Advisor to the Secretary General
  +32 2 282 2121
 
Annette Hagemann
Annette Hagemann
Personal assistant to the Secretary General
  +32 2 282 2009
 
Christina-Melania Dunare
Christina-Melania Dunare
Team assistant
 
Andrea Partoune
Andrea Partoune
Team assistant
  +32 2 282 2481
 
Ομιλίες
No results.