Γενικός Γραμματέας: Petr Blížkovský
Petr​ Blížkovský 

Ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών έχει τη γενική ευθύνη για την προετοιμασία των διαδικασιών και την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνουν τα καταστατικά όργανα: η Σύνοδος Ολομέλειας, το Προεδρείο, η Διάσκεψη των Προέδρων και ο ίδιος ο Πρόεδρος. Ως επικεφαλής της γραμματείας, επιβλέπει την παροχή υποστήριξης στα μέλη που εκπροσωπούν τους άνω του ενός εκατομμυρίου εκλεγμένους τοπικούς και περιφερειακούς πολιτικούς σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ο Γενικός Γραμματέας επικουρεί επίσης τον Πρόεδρο για την εκπροσώπηση των συμφερόντων της ΕτΠ στα άλλα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, παράλληλα με τη διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας της διοίκησης, των υπηρεσιών προς τα μέλη, του πολιτικού έργου, του προϋπολογισμού και της επικοινωνίας.

Curriculum vitae

Τελευταίες ειδήσεις
No results.
Ομιλίες
No results.
Η Ομάδα μου

Επικοινωνία με το ιδιαίτερο γραφείο Rue Belliard 101, 1040 Brussels, Belgium
Christian Gsodam
Christian Gsodam 
Head of Cabinet 
  +32 2 282 2121
 
Anna Passera
Anna Passera 
Member of Cabinet 
  +32 2 282 2421
 
Maartje Wouters
Maartje Wouters  
Member of Cabinet 
  +32 2 282 2111
 
Boglarka Asztalos
Boglarka Asztalos 
Member of Cabinet 
  +32 2 282 ​2470
 
Michael Jansen
Michael Jansen 
Senior Policy Advisor 
  +32 2 282 ​2382
 
Annette Hagemann
Annette Hagemann 
Personal assistant to the Secretary General 
  +32 2 282 2009
 
Christina-Melania Dunare
Christina-Melania Dunare  
Team assistant 
 
Andrea Partoune
Andrea Partoune  
Team assistant  
  +32 2 282 2481
 
Marcial Mendez Magan
Marcial Mendez Magan 
Team assistant 
  +32 2 282 2232
 
Ομιλίες
No results.
Ειδήσεις
No results.