Κέντρο ΜΜΕ  

Το κέντρο Τύπου καλύπτει τις τελευταίες ειδήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Είτε πρόκειται για ανακοινωθέντα Τύπου, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βίντεο ή φωτογραφίες, μπορούμε να σας παράσχουμε το υλικό που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας.

​​​​​​​​​​​​

Facebook

​​

Latest press releases
Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες προτρέπουν τα κράτη μέλη να εγκρίνουν γρήγορα το σχέδιο προϋπολογισμού και το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ για την προστασία των πολιτών και την καλύτερη θωράκιση των τοπικών κοινοτήτων
Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες προτρέπουν τα κράτη μέλη να εγκρίνουν γρήγορα το σχέδιο προϋπολογισμού και το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ για την προστασία των πολιτών και την καλύτερη θωράκιση των τοπικών κοινοτήτων
Press release | Cohesion policy reform;EU annual budget;Multi-annual financial framework (MFF);Urban policy;Territorial cohesion;Cross-border and territorial cooperation;European Structural and Investment Funds;Financial instruments for cohesion;
Δύο εβδομάδες πριν από την καθοριστικής σημασίας ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), η συνέλευση των περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ, καλεί τα κράτη μέλη να καταλήξουν εγκαίρως σε δίκαιη συμφωνία ως προς το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το Σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ για την επόμενη γενιά. Σε ψήφισμά της —και μέσω του διαλόγου της με τον Ευρωπαίο επίτροπο αρμόδιο για τον Προϋπολογισμό και τη Διοίκηση κ. Johannes Hahn—, οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ ζήτησαν να καταστεί η συνοχή η κατευθυντήρια γραμμή όλων των πολιτικών της ΕΕ και η εφαρμογή των προγραμμάτων της ΕΕ να βασίζεται σε κοινές ευθύνες και συμπράξεις. 
Σχετικές πληροφορίες
Ομάδα μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Press officers

David Crous Duran (ES, FR, EN, PT)

Andrew Gardner (EN, CZ, FR)

Marie-Pierre Jouglain (FR, EN, DE)

Lauri Ouvinen (FI, SE, ES, FR)

Carmen Schmidle (DE, EN)

Wioletta Wojewodzka (PL, FR, EN)

Οπτικοακουστικές υπηρεσίες
Φωτογραφικές υπηρεσίες