Κέντρο ΜΜΕ  

Το κέντρο Τύπου καλύπτει τις τελευταίες ειδήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Είτε πρόκειται για ανακοινωθέντα Τύπου, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βίντεο ή φωτογραφίες, μπορούμε να σας παράσχουμε το υλικό που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας.

​​​​​​​​​​​​

Facebook

​​

Latest press releases
Η #CohesionAlliance επιδιώκει τη συνεργασία με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με σκοπό τη διασφάλιση μιας ισχυρής πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027
Η #CohesionAlliance επιδιώκει τη συνεργασία με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με σκοπό τη διασφάλιση μιας ισχυρής πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027
Press release | Cross-border and territorial cooperation;Cohesion policy reform;Territorial cohesion;
Οι προβλεπόμενες περικοπές του προϋπολογισμού και ο συγκεντρωτισμός συνεχίζουν να απειλούν την ικανότητα των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2021-2027 να επιτύχουν τόσο τη μείωση του χάσματος όσο και μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι εταίροι της #CohesionAlliance (Συμμαχία για τη συνοχή) —μιας πανευρωπαϊκής συμμαχίας υπέρ μιας ισχυρής πολιτικής για τη συνοχή μετά το 2020— συζήτησαν διάφορους τρόπους αντιμετώπισης των δυνητικών κινδύνων, στο πλαίσιο συνάντησης με νεοεκλεγέντα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ). 
Σχετικές πληροφορίες
Ομάδα μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Press officers

Pierluigi Boda (IT, EN, FR)

David Crous Duran (ES, FR, EN, PT)

Andrew Gardner (EN, CZ, FR)

Lauri Ouvinen (FI, SE, ES, FR)

Carmen Schmidle (DE, EN)

Nathalie Vandelle (FR, EN)

Wioletta Wojewodzka (PL, FR, EN)

Οπτικοακουστικές υπηρεσίες
Φωτογραφικές υπηρεσίες