Κέντρο ΜΜΕ  

Το κέντρο Τύπου καλύπτει τις τελευταίες ειδήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Είτε πρόκειται για ανακοινωθέντα Τύπου, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βίντεο ή φωτογραφίες, μπορούμε να σας παράσχουμε το υλικό που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας.

​​​​​​​​​​​​

Facebook

​​

Latest press releases
Οι πόλεις καλούν τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης να προωθήσει μια πιο συμμετοχική, οικολογική και πολυδεκτική δημοκρατία στην ΕΕ
Οι πόλεις καλούν τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης να προωθήσει μια πιο συμμετοχική, οικολογική και πολυδεκτική δημοκρατία στην ΕΕ
Press release | Citizenship;Future of Europe;
Στην εκδήλωση με θέμα «Πόλεις για την προώθηση της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: αστικές προοπτικές για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης», που συνδιοργάνωσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, το δίκτυο Eurocities και το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (ΣΕΔΠ), οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες εξέθεσαν τις προσδοκίες τους από τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας. Συζητήθηκαν παραδείγματα καινοτόμων συμμετοχικών εγχειρημάτων, οικολογικών έργων, ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες ή ενσωμάτωσης κοινοτήτων. Η εκδήλωση κατέληξε στην έκδοση συμπερασμάτων , τα οποία θα τροφοδοτήσουν τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. 
Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες ζητούν τη δημιουργία νέου σήματος της ΕΕ για την προστασία της βιομηχανικής και βιοτεχνικής αριστείας
Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες ζητούν τη δημιουργία νέου σήματος της ΕΕ για την προστασία της βιομηχανικής και βιοτεχνικής αριστείας
Press release | SME policy;Industrial policy;Internal market;
Ένα νέο πανενωσιακό σύστημα προστασίας των βιομηχανικών και βιοτεχνικών γεωγραφικών ενδείξεων, βασισμένο στο επιτυχημένο μοντέλο που χρησιμοποιείται για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα, θα ήταν επωφελές τόσο για τους βιοτέχνες όσο και για τις τοπικές οικονομίες. Το νέο σύστημα θα ενίσχυε τη νομική προστασία των προϊόντων αριστείας, θα συνέβαλε στην καταπολέμηση των απομιμήσεων και θα βοηθούσε στη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Η πρόταση περιλαμβάνεται σε γνωμοδότηση που εκπόνησε η Martine Pinville, περιφερειακή σύμβουλος Νέας Ακουιτανίας, η οποία εγκρίθηκε [ομόφωνα] την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου από την Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ). 
Σχετικές πληροφορίες
Ομάδα μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Press officers

David Crous Duran (ES, FR, EN, PT)

Andrew Gardner (EN, CZ, FR)

Marie-Pierre Jouglain (FR, EN, DE)

Matteo  Miglietta (IT, EN, FR))

Lauri Ouvinen (FI, SE, ES, FR)

Carmen Schmidle (DE, EN)

Wioletta Wojewodzka (PL, FR, EN)

Οπτικοακουστικές υπηρεσίες
Φωτογραφικές υπηρεσίες