Γλωσσική πολιτική  

​Επιδίωξή μας είναι να σας παρέχουμε πληροφορίες στη δική σας γλώσσα – ή σε γλώσσα που κατέχετε – ανάλογα με το είδος των πληροφοριών που αναζητάτε. 


Επίσημες γλώσσες της ΕΕ 

Βουλγαρικά,κροατικά, τσεχικά, δανικά, ολλανδικά, αγγλικά, εσθονικά, φινλανδικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, ουγγρικά, ιρλανδικά, ιταλικά, λετονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, ισπανικά και σουηδικά.

Γλώσσες στις οποίες δημοσιεύονται διάφορες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής των Περιφερειών

 • Δομή πλοήγησης ιστοσελίδας
 • Σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

 • Γενικές πληροφορίες
 • Σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ όπως και όταν έχουν μεταφραστεί.

 • πίσημα έγγραφα, έγγραφα πολιτικής σημασίας, πληροφορίες και έγγραφα συνόδου ολομέλειας 
 • Σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

 • Πληροφορίες με επείγοντα ή πεπερασμένο χαρακτήρα (ειδήσεις, εκδηλώσεις, …)
 • Δεν δημοσιεύονται σε όλες τις γλώσσες. Η επιλογή γλώσσας/γλωσσών εξαρτάται από το κοινό στο οποίο απευθύνονται οι πληροφορίες.

 • Εξειδικευμένες πληροφορίες (τεχνικές πληροφορίες, τρέχουσες εργασίες, προσκλήσεις υποβολής προσφορών)
 • Δημοσιεύονται κυρίως στα αγγλικά.
 • Πληροφορίες εθνικού και περιφερειακού χαρακτήρα (η Ευρώπη στην περιφέρειά μου)
 •  Δημοσιεύονται στη γλώσσα της εκάστοτε χώρας.

 • Έντυπα επικοινωνίας και απαντήσεις στα μηνύματά σας
 • Τα μηνύματα μπορούν να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ και οι απαντήσεις παρέχονται όταν είναι δυνατόν στην ίδια γλώσσα. Για μια ταχεία απάντηση, ενδείκνυται η χρήση μιας προτιμώμενης εναλλακτικής γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά).
 

Σας εκπλήττει που ορισμένες πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες στη γλώσσα σας;

Οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου εκπλήσσονται καμιά φορά που μια σελίδα δεν υπάρχει στη γλώσσα τους.
 
Σε γενικά γραμμές, οι γλώσσες που διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής των Περιφερειών υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς:
 • (νομική) σημασία – το κοινό πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλα τα επίσημα έγγραφα, τα οποία ως εκ τούτου δημοσιεύονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες.
  Τα άλλα έγγραφα μεταφράζονται μόνο στις γλώσσες που χρειάζεται (π.χ. επικοινωνία με εθνικές αρχές, με οργανώσεις ή με συγκεκριμένα πρόσωπα),

 • Επείγουσες περιπτώσεις – για να είναι επίκαιρες, ορισμένες πληροφορίες πρέπει να δημοσιεύονται γρήγορα. Δεδομένου ότι η μετάφραση απαιτεί χρόνο, προτιμούμε να τις δημοσιεύουμε γρήγορα στις γλώσσες που είναι κατανοητές από τους περισσότερους Ευρωπαίους, αντί να περιμένουμε να μεταφραστούν σε όλες τις γλώσσες,

 • αποδοτικότητα του κόστους – για να αποφεύγεται η σπατάλη των χρημάτων των φορολογουμένων, στην περίπτωση άκρως εξειδικευμένων σελίδων τις οποίες συμβουλεύονται ολιγάριθμοι ενδιαφερόμενοι, αυτό που επιδιώκεται είναι να διασφαλιστεί ότι οι περισσότεροι μπορούν να κατανοήσουν την ουσία των παρεχόμενων πληροφοριών,

 • τεχνικοί περιορισμοί – η διαχείριση ενός δικτυακού τόπου σε περισσότερες από 20 γλώσσες είναι εξαιρετικά περίπλοκη και απαιτεί πληθώρα ανθρώπινων και χρηματοδοτικών πόρων,

 • μετάφραση – διαθέτουμε (άμεσα ή έμμεσα) περιορισμένο αριθμό μεταφραστών και περιορισμένους πόρους για δαπάνες μετάφρασης (πρόκειται για χρήματα των φορολογουμένων).