Γλωσσική πολιτική 

Στόχος μας είναι η ενημέρωσή σας στη μητρική σας γλώσσα –ή σε κάποια άλλη γλώσσα που κατέχετε– ανάλογα με τις πληροφορίες που αναζητείτε.
Περιεχόμενα

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ 

Βουλγαρική, κροατική, τσεχική, δανική, ολλανδική, αγγλική, εσθονική, φινλανδική, γαλλική, γερμανική, ελληνική, ουγγρική, ιρλανδική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, ισπανική και σουηδική. 

Γλώσσες στις οποίες δημοσιεύονται οι διάφορες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής των Περιφερειών 

 • Η δομή πλοήγησης του δικτυακού τόπου δημοσιεύεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. 
 • Οι γενικές πληροφορίες δημοσιεύονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, εφόσον υπάρχει η αντίστοιχη μετάφρασή τους. 
 • Τα επίσημα έγγραφα, έγγραφα πολιτικής σπουδαιότητας, πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με τις συνόδους ολομέλειας δημοσιεύονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. 
 • Οι πληροφορίες με επείγοντα ή εφήμερο χαρακτήρα (ειδήσεις, εκδηλώσεις, ...) δεν δημοσιεύονται σε όλες τις γλώσσες. Η επιλογή της γλώσσας –ή των γλωσσών– εξαρτάται από το κοινό στο οποίο απευθύνονται οι συγκεκριμένες πληροφορίες. 
 • Οι εξειδικευμένες πληροφορίες (τεχνικές πληροφορίες, τρέχουσες εργασίες, προσκλήσεις υποβολής προσφορών) δημοσιεύονται κατά κανόνα στην αγγλική γλώσσα. 
 • Οι πληροφορίες που παρουσιάζουν συγκεκριμένο εθνικό και περιφερειακό ενδιαφέρον («Η Ευρώπη στην περιφέρειά μου») δημοσιεύονται στη γλώσσα της ενδιαφερόμενης χώρας. 
 • ​Τα έντυπα επικοινωνίας και οι απαντήσεις στα μηνύματά σας. Τα μηνύματα μπορούν να συντάσσονται σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ και οι απαντήσεις παρέχονται, στο μέτρο του δυνατού, στην ίδια γλώσσα. Συνιστάται η υπόδειξη μιας προτιμώμενης εναλλακτικής γλώσσας (της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής) για να επιταχυνθεί η αποστολή απάντησης.​

Σας εκπλήσσει που κάποιες πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες στη γλώσσα σας;

Ορισμένες φορές οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου διαπιστώνουν με έκπληξη ότι κάποια σελίδα δεν είναι διαθέσιμη στη γλώσσα τους. Κατά κανόνα, το φάσμα των γλωσσών που είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής των Περιφερειών υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: 

 • (νομική) σπουδαιότητα – το κοινό πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλα τα επίσημα έγγραφα τα οποία, κατά συνέπεια, μεταφράζονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Άλλα έγγραφα μεταφράζονται μόνο στις κατά περίπτωση απαιτούμενες γλώσσες (παραδείγματος χάρη, όσον αφορά την επικοινωνία με εθνικές αρχές, οργανισμούς ή μεμονωμένους ιδιώτες)· 
 • επείγων χαρακτήρας – για να έχουν αξία, ορισμένα είδη πληροφοριών χρειάζεται να δημοσιευτούν πάραυτα. Δεδομένου ότι η μετάφραση απαιτεί κάποιο χρόνο, η ταχεία δημοσίευση των συγκεκριμένων πληροφοριών στις γλώσσες που είναι κατανοητές από την πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών θεωρείται προτιμότερη από την αναμονή της μετάφρασής τους σε όλες τις γλώσσες· 
 • σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας – για την εξοικονόμηση χρημάτων των φορολογουμένων, επιδιώκεται να γίνεται κατανοητή στο ευρύ κοινό μόνο η κεντρική ιδέα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε σελίδες με πολύ εξειδικευμένο περιεχόμενο, τις οποίες συμβουλεύεται σχετικά περιορισμένος αριθμός χρηστών· 
 • τεχνικοί περιορισμοί – η διαχείριση ενός δικτυακού τόπου σε περισσότερες από 20 γλώσσες είναι εξαιρετικά περίπλοκη υπόθεση και απαιτεί αξιοσημείωτους ανθρώπινους και χρηματοοικονομικούς πόρους· 
 • μετάφραση – διαθέτουμε πρόσβαση σε περιορισμένο αριθμό μεταφραστών και σε περιορισμένα κονδύλια για μετάφραση (πρόκειται για δαπάνη που καλύπτεται στο σύνολό της από χρήματα των φορολογουμένων). 

Ωστόσο, σε επιλεγμένες σελίδες σας παρέχουμε τη δυνατότητα να ζητήσετε αυτόματη μηχανική μετάφραση που παρέχεται από την υπηρεσία eTranslation της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 

 • Μια μηχανική μετάφραση σας δίνει γενική ιδέα του περιεχομένου σε γλώσσα που κατανοείτε. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι παρέχεται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και ότι η ποιότητα και η ακρίβεια της μηχανικής μετάφρασης διαφέρει σημαντικά από το ένα έγγραφο στο άλλο και μεταξύ διαφορετικών γλωσσικών συνδυασμών. 

Οι παρατηρήσεις σας για τη μηχανική μετάφραση θα εκτιμηθούν δεόντως! Μπορείτε να τις υποβάλετεεδώ​.​

Κοινοποίηση:
 
Back to top