Περιβαλλοντική δήλωση 

EMAS logo
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι δύο συμβουλευτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο των συμβουλευτικών εργασιών τους, οι επιτροπές εδώ και πολύ καιρό επικεντρώνονται στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, εφαρμόζουμε στην πράξη τις συστάσεις μας μέσα στα γραφεία μας; 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επιτροπές ενεργούν όσο το δυνατόν πιο φιλικά προς το περιβάλλον, από το 2008 δεσμευτήκαμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης συμβατό με το EMAS.
Κοινοποίηση:
 
Back to top