Underudvalg 

Det Europæiske Regionsudvalgs lovgivningsmæssige arbejde, som omfatter en bred vifte af områder af betydning for de lokale og regionale myndigheder, varetages af seks tematiske underudvalg.

I underudvalgene udarbejder RU's medlemmer udtalelser om EU's lovgivningsforslag og initiativer og drøfter andre spørgsmål, der er relevante for arbejdet blandt EU's mere end én million lokale politikere.​

 • civex banner

  CIVEX

  The Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External Affairs (CIVEX) is responsible for coordinating the Committee of the Regions' work on issues which include the future of Europe, justice and home affairs such as migration and integration, fundamental rights and freedoms, better regulation and active subsidiarity, and broader institutional issues. The commission also intensively deals with the Union's external dimension, focusing on neighbourhood and enlargement countries as well as on development cooperation from a local and regional angle.​

  Read more
 • COTER logo

  COTER

  Ud over samhørighedspolitikken følger COTER-underudvalget nøje den flerårige finansielle ramme og EU-budgettet samt transportpolitik, territorial udvikling, grænseoverskridende samarbejde, fysisk planlægning og byanliggender.

  Read more
 • ECON logo

  ECON

  The Commission for Economic Policy (ECON) coordinates ECON members' input on issues related to economic and industrial policy, such as competition and State Aid policy, public procurement, SME policy and entrepreneurship, Economic Governance and European Semester, Sustainable Development Goals (SDG), Internal Market and Digital Single Market. Its activities also encompass Economic and Monetary Policy, Taxation policy, International Trade and Tariffs (including WTO issues) and local/regional finances.

  Read more
 • ENVE logo

  ENVE

  Underudvalget for Miljø, Klimaforandring og Energi (ENVE) er ansvarligt for at koordinere Regionsudvalgets arbejde inden for områder relateret til den europæiske grønne pagt – det omfatter miljømæssig biodiversitet, cirkulær økonomi og nulforurening, klimaændringer, energi og rumpolitik. Underudvalget har også ansvaret for arbejdsgruppen om den grønne pagt – going local og andre netværk og platforme såsom borgmesterpagtens nationale ambassadører, RU's klimapagtambassadør og interessentplatformen for nulforurening. På globalt plan spiller underudvalget en ledende rolle i RU's deltagelse i FN-konferencer om klimaændringer og biodiversitet.

  Read more
 • NAT logo

  NAT

  NAT-underudvalget omfatter over 100 borgmestre, byrådsmedlemmer og regionsformænd og dækker en bred vifte af emner vedrørende udvikling af landdistrikterne, sundhed, landbrug, skovbrug, fiskeri, civilbeskyttelse, forbrugerbeskyttelse og turisme. Dagsordenen for landdistrikterne i Europa og folkesundhed er de vigtigste politiske emner i denne mandatperiode.

  Read more
 • SEDEC logo

  SEDEC

  The SEDEC commission is in charge of employment, social policies, education, training (including lifelong learning), sports and culture related dossiers. SEDEC is also responsible for equality, social economy and youth files, as well as research, innovation and artificial intelligence.

  Read more
Del:
Back to top