Arbejdsgruppen om Ukraine 

​RU's arbejdsgruppe om Ukraine blev nedsat af RU's præsidium i april 2020 inden for rammerne af Konferencen af Lokale og Regionale Myndigheder i Østpartnerskabet (CORLEAP) som en videreførelse af den tidligere taskforce vedrørende Ukraine, der blev oprettet i 2015. Arbejdsgruppen har til formål at yde målrettet politisk og teknisk støtte til de ukrainske partnere for at hjælpe dem med at opnå god regeringsførelse på alle niveauer, styrke det lokale demokrati og fremme decentraliseringsreformer.

I lyset af den russiske militære invasion af Ukraine levede arbejdsgruppen op til sin politiske rolle og formulerede RU's reaktion og støtte til vores ukrainske partnere i disse ekstremt vanskelige tider.

RU er solidarisk med Ukraine

Info-Support Hub

Indhold

Peer-to-peer-samarbejde

Arbejdet i arbejdsgruppen om Ukraine har gennem årene udviklet sig fra at yde generel politisk rådgivning i retning af mere konkrete projekter med fokus på kapacitetsopbygning til støtte for reformen af den offentlige forvaltning. I 2018 blev der gennemført et peer-to-peer-samarbejdsinitiativ med støtte fra U-LEAD-programmet. Fem hold af partnere fra EU og Ukraine samarbejdede om projekter inden for lokal økonomisk udvikling, turisme, energieffektivitet, udvikling af landdistrikter og inddragelse af borgerne. Ved det afsluttende arrangement den 13. februar 2019 i Bruxelles konkluderede interessenterne, at målene for pilotfasen af peer-to-peer-samarbejdet var blevet nået.

Den næste fase af peer-to-peer-samarbejdet blev gennemført i 2022 med støtte fra Den Europæiske Unions initiativ til bek​æmpelse af korruption (EUACI) og dets "Integrity Cities"-koncept. Byerne udvekslede erfaringer om bekæmpelse af korruption og øget gennemsigtighed i den lokale offentlige forvaltning.

Hvordan er arbejdsgruppen sammensat?

Arbejdsgruppen ledes af Aleksandra Dulkiewicz (EPP/PL) og består af 13 RU-medlemmer. De mødes mindst to gange om året. Oversigt over medlemmerne af arbejdsgruppen

Seneste nyt

Multimedier

CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

 

Se flere

  • CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
    CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

Kontakt

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til sekretariatet for RU's arbejdsgruppe om Ukraine
SupportUkraine@cor.europa.eu  Phone: +32 2282 2545
Del:
 
Back to top