Underudvalget for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur (SEDEC)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

SEDEC-underudvalget har et meget bredt arbejdsområde, der dækker en lang række politiske områder, herunder:

beskæftigelse, social- og arbejdsmarkedspolitik og social beskyttelse

mobilitet, lige muligheder

uddannelse

F&I

den digitale dagsorden, EU's informationssamfund

det transeuropæiske IKT-net

den audiovisuelle industri og medieteknologier

unge og idræt

flersprogethed, fremme af mindretalssprog, kultur og kulturel mangfoldighed

Derudover forvalter SEDEC-underudvalget platformen for udveksling af viden , som er en form for samarbejde mellem Det Europæiske Regionsudvalg (RU) og Kommissionens Generaldirektorat for Forskning og Innovation (GD RTD). Platformen har til formål at fremlægge nye F&I-løsninger, innovative produkter og bedste praksis ved at afholde seminarer i Bruxelles og peer-to-peer-arrangementer i regionerne eller ved at stå for demonstrationsarrangementer, der vil bidrage til platformens årlige handlingsplan for udveksling.

Dertil kommer, at SEDEC-underudvalget i løbet af i år vil benytte sig af det europæiske år for kulturarv 2018 for at understrege den afgørende rolle, som de lokale og regionale myndigheder spiller for forvaltning, fremme, beskyttelse og bevarelse af den europæiske kulturarv.

Det europæiske år for kulturarv er en enestående mulighed for at inddrage borgere, navnlig børn og unge, i projekter og begivenheder, der fremhæver Europas kulturarv og værdier.

Vælg et andet RU-underudvalg: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

​Head of Unit: Kyriakos Tsirimiagos

Assitant to the HoU: David Freixas Montplet

Administrators:

  • Svetlozar Andreev, in charge of Research and Innovation, Science Meets Regions
  • Alexandra Bozini (SNE), in charge of Social Policy, Employment Policy
  • Sebastian Gonzalez Hajdu, in charge of Youth, Social Economy and Education policies
  • Doru-lulian Hobjila, in charge of Education,​ Culture, Youth, Sport and Multilingualism – Audio-visual and Media Related Technologies - membership of the Group of Communicators (GOC)
  • Georgios Petras, in charge of Employment and Social policy
  • Esther Wirth, in charge of Research and Innovation policies, clear writing coordinator
  • Jens Zvirgzdgrauds, in charge of Smart specialisation, Artificial intelligence, Audio-visual and Media Related Technologies, ICT


Assistants:

  • Marielou Dalli​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat - Platforms and events​
  • Daniela Pastina, in charge of the general support to SEDEC Secretariat
  • ​Valeria Schirru​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat​​
To contact the SEDEC team, please use the Contact fo​rm