Netværket af regionale knudepunkter  

Banner  

Startskuddet på RegHub 2.0 nærmer sig

Fristen for ansøgninger til RegHub 2.0 er udløbet, og udvælgelsen er tilendebragt.

Det store antal ansøgninger til RegHub 2.0 bekræftede – ligesom ved lanceringen af pilotprojektet i 2018 – de regionale og lokale myndigheders interesse på tværs af EU i projektet og må betragtes som et stærkt tillidsvotum til netværkets fremtid. Vi takker alle ansøgere for interessen i RegHub 2.0.

Den nye liste over knudepunkter er offentliggjort her , og vi ser frem til at skyde RegHub 2.0 i gang!


Hvem udgør knudepunkterne?

Med vores interaktive kort kan du få et hurtigt overblik over alle de knudepunkter, der indgår i RegHub 2.0-netværket.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Yderligere information
Links