Netværk af regionale knudepunkter  

De lokale og regionale myndigheder fører an i gennemførelsen af EU's politik, og EU vil derfor gerne høre deres synspunkter og erfaringer. RegHub er en platform, hvor lokale og regionale myndigheder kan give rettidig, systematisk og sammenhængende feedback om deres førstehåndserfaringer med gennemførelsen af EU's politik. Ved aktivt at inddrage de lokale og regionale myndigheder vil EU-institutionerne gennem disse myndigheders uvurderlige input kunne udforme mere effektive politikker og bringe EU tættere på borgerne.​

 

Hvad er netværket af regionale knudepunkter, også kendt som #RegHub?

Hvad er vores målsætning?

Helt konkret sigter vi mod at

 • skabe et større fokus på forbedring af den eksisterende EU-lovgivning og dens gennemførelse på lokalt og regionalt plan
 • give teknisk feedback om gennemførelsen af EU-lovgivningen på lokalt og regionalt plan
 • sikre en bedre inddragelse af de lokale og regionale aktører på et tidligt tidspunkt i EU's lovgivningsproces
 • fremme forenkling og interregional læring i gennemførelsen og videreudviklingen af EU's lovgivning

Hvad er et regionalt knudepunkt helt konkret?

I lighed med et lufthavnsknudepunkt, som mange tjenester opererer fra, og som forbinder rejser, fungerer et regionalt knudepunkt som et kontaktpunkt, der er i stand til at kontakte, involvere, etablere partnerskaber mellem og bevare en tæt kontakt med forskellige interessenter, der er involveret i gennemførelsen af EU's politikker.

Kontaktpunktet vil være placeret i en subnational administration og fungere som mellemled mellem Det Europæiske Regionsudvalg (RU) og de lokale og regionale myndigheder, og det vil give rettidig feedback om EU's lovgivningsmæssige effektivitet. Det forventes efterhånden at udvikle sig til et informationssted for alle spørgsmål vedrørende EU's dagsorden for bedre regulering.

Et regionalt knudepunkt kan i bredere forstand være enhver territorial myndighed under medlemsstatsniveau, der gennemfører EU's politikker. Det kan derfor omfatte fællesskaber, departementer, delstater, provinser, distrikter, storbyområder, større byer eller grupper af mindre byer, større kommuner eller grupper af mindre kommuner og grænseoverskridende områder som f.eks. EGTS'er og euroregioner.

Hvem udgør knudepunkterne?

Udvælgelsen af knudepunkterne blev baseret på tre kriterier: geografisk balance, politisk og administrativt engagement samt erfaring med gennemførelse af EU's politikker. På grund af et forbavsende stort antal ansøgninger af høj kvalitet besluttede RU at udvide antallet af medlemmer, og projektet involverer nu 36 knudepunkter i pilotfasen (2019-2020). På lang sigt er formålet med dette pilotprojekt at bane vejen for et bredere net, som vil være operationelt fra og med 2021, og åbne op for alle EU's regioner, der er villige til at deltage, og som dækker alle politikområder, hvor lokal og regional feedback er relevant.

Medlemmer af RegHub

map
 

Alentejo, Portugal | den selvstyrende provins Bolzano, Italien | den selvstyrende region Friuli ​​Venezia Giulia, Italien | Brandenburg, Tyskland | Bretagne, Frankrig | Brod-Posavina-distriktet, Kroatien  |  Calabrien, Italien | Catalonien, Spanien | regionen Madrid, Spanien | regionen Valencia, Spanien | Kreta, Grækenland | Dubrovnik-Neretva-distriktet, Kroatien | samhørighedsregion Østslovenien, Slovenien | Flandern, Belgien|  Harguita / Ialomita, Rumænien  | regionen Hauts-de-France, Frankrig | Helsinki-Uusimaa, Finland | Kosice selvstyrende region, Den slovakiske republik | Limburg ((i samarbejde med provinsen Gelderland, provinsen Sydholland, provinsen Overijssel, Tilburg by), Nederlandene | Marche, Italien |  Mazowieckie Voivodeship, Polen | Molise, Italien | Nordrhein-Westfalen, Tyskland | Northern and Western Region, Irland | Piemonte, Italien | Primorje-Gorski Kotar-distriktet, Kroatien | regionen Emilia-Romagna, Italien  | Šibenik-Knin-distriktet, Kroatien | Schlesien – TITRIA (Den slovakiske republik, Den tjekkiske republik, Polen) | Thessalien, Grækenland | Tolna-distriktet, Ungarn | regionen Umbrien / Veneto, Italien | Oberösterreich (det nuværende formandskab for den fælles konference for delstatseksperter om overvågning af nærhedsprincippet), Østrig | Vorarlberg (leder af den internationale Bodensøkonference i samarbejde med Baden-Württemberg og Bayern), Østrig |   Zachodniopomorskie-provinsen, (Vestpommern), Polen | udviklingsregion Zasavje, Slovenien.

Hvordan fungerer det i praksis?

   Tretrinsraketten   

Tretrinsraketten

 1. RU vil indbyde de regionale knudepunkter til en workshop i Bruxelles for at gennemgå den seneste rapport om høringer og den tekniske gennemførelse, følge op på netværkets interinstitutionelle gennemslagskraft, udveksle bedste praksis eller drøfte udfordringer og afdække det næste politiske område, der skal sendes til høring.

 2. For hvert af de udvalgte EU-politikområder udarbejder sekretariatet et spørgeskema til de regionale knudepunkter med de væsentlige spørgsmål, som EU's institutioner og RU finder nødvendige at få besvaret i processen. De regionale knudepunkter vil til gengæld give en omfattende besvarelse af spørgeskemaet efter at have kontaktet og interviewet de vigtigste aktører og instanser, der er involveret i gennemførelsen af EU's politik på det lokale/regionale niveau.

 3. Resultaterne af spørgeskemaerne bliver samlet af netværkssekretariatet i en teknisk gennemførelsesrapport, som stilles til rådighed for det RU-underudvalg, der er ansvarlig for politikområdet samt for de øvrige EU-institutioner. Rapporten bliver desuden offentliggjort på en RU-webside til formålet. I pilotfasen vil netværket afholde ca. tre workshopper og høringer om året for at teste sine arbejdsmetoder og feedbackmekanismen.

Hvordan startede det? Hvad har vi udrettet? Hvad skal der ske nu?

 1. Første næstformand i Kommissionen, Frans Timmermans, ledede taskforcen om nærhedsprincippet, proportionalitetsprincippet og "mindre, men mere effektivt", som mødtes en gang om måneden fra januar til juli 2018 for at "udarbejde anbefalinger til, hvordan nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet kan anvendes bedre" og "kortlægge politikområder, hvor arbejdet helt eller delvist kan tilbageføres til EU-landene". Tre politikere fra RU, Karl-Heinz Lambertz (BE/PES), Michael Schneider (DE/PPE) and François Decoster (FR/ALDE), blev udpeget til medlemmer af taskforcen for at "finde bedre metoder til at inddrage de regionale og lokale myndigheder i EU's politiske beslutnings- og gennemførelsesproces".

 2. 2. Efter udgivelsen af taskforcens rapport gennemførte RU et konkret opfølgningstiltag, som blev hentet fra anbefalingerne i taskforcen om nærhedsprincippet: Netværket af regionale knudepunkter (RegHub).

  "Regionsudvalget bør gennemføre et nyt pilotnetværk af regionale knudepunkter med henblik på at støtte gennemgange af politikgennemførelsen."

 3. Inden for RU vil RegHub fungere som en supplerende platform fornetværket til overvågning af nærhedsprincippet. Platformen vil styrke RU's og de subnationale myndigheders rolle i gennemførelsen og evalueringen af EU's politikudformning.

 4. 3. Den 14. november 2018 mødtes RU's formand, Karl-Heinz Lambertz, med EU regionernes repræsentationer i Bruxelles for at præsentere det nye projekt: netværket af regionale knudepunkter (#RegHub) og drøfte udvælgelsesproceduren for de deltagende regioner i pilotfasen (2019-2020). Der blev åbnet en indkaldelse af ansøgninger til pilotfasen fra den 19. oktober 2018 til den 30. november 2018. Projektet modtog med stolthed 53 ansøgninger fra mere end 88 regioner i EU, hvilket beviser, at de lokale og regionale myndigheder ønsker at bidrage til EU's beslutningsproces.

Tidsplan
 

Kontaktperson:
Rainer Steffens
Det Europæiske Regionsudvalg
Tlf.: +32 (0) 2282 23 77
RegHub@cor.europa.eu


 

Deltag i debatten

Yderligere information