Underudvalget for Økonomisk Politik (ECON)  

Underudvalget for Økonomisk Politik har følgende kompetenceområder:

 • Det indre marked og det digitale indre marked
 • Forvaltning af målene for bæredygtig udvikling
 • Industripolitik og industri 4.0
 • International handel og toldtariffer (herunder WTO-anliggender)
 • Konkurrence- og statsstøttepolitik
 • Lokal/regional finansiering og investering
 • Offentlige investeringer
 • Offentlige tjenester
 • Offentlige udbud
 • Skattepolitik
 • SMV-politik og iværksætteri
 • Økonomisk og monetær politik
 • Økonomisk styring og det europæiske semester

ECON-sekretariatet er også ansvarligt for den europæiske iværksætterregionspris (EER), som belønner EU-regioner med den mest overbevisende, fremsynede og lovende vision og innovative strategi for iværksætteri.

ECON-sekretariatet har ansvaret for netværket af regionale knudepunkter til revision af gennemførelsen af EU's politik (RegHub). RegHub er en platform, der inddrager vigtige lokale og regionale aktører gennem høringer, med henblik på at indsamle deres erfaringer med gennemførelsen af EU's politikker.

ECON-sekretariatet forvalter bredbåndsplatformen, som er et fælles initiativ mellem Det Europæiske Regionsudvalg (RU) og Europa-Kommissionen, der skal hjælpe med at få højhastighedsbredbånd ud i alle EU's regioner.

ECON-underudvalget spiller også en ledende og koordinerende rolle i forbindelserne mellem RU og Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe (EIB-Gruppen), som omfatter en bred vifte af tiltag og politikområder.

Endelig hjælper ECON-sekretariatet via undersøgelser, studier og analyser sine medlemmer med at overvåge aktuelle tendenser i de europæiske byer og regioner og udpege god politisk praksis.

Vælg et andet RU-underudvalg: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Communication/​Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:


 • Nils Brunelet, in charge of Local/Regional Finance and Investment, Collaborative Economy, Economic Governance, Economic and Monetary Policy. Also in charge of relations with the EIB
 • Effrosyni Kossyvaki (SNE), in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition Policy and State Aid
 • Maria Lozano Uriz, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Claudia Moser (SNE), in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Rafael Mondelaers, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme, Single Market, RegHub
 • Audrey Parizel​, in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Robert Rönström, in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition Policy and State Aid
 • Anke Schuster, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Marine Siva, in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester, ECON bulletins
 • Rainer Steffens (SNE), in charge of RegHub
 • Piotr Zajączkowski, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme, Internal Market

Assistants:

 • Teresa Geyer​, in charge of RegHub
 • Vacant, in charge of the general support to ECON Commission legislative work​

To contact the ECON team, please use the Contact form

Yderligere information