Underudvalget for Økonomisk Politik (ECON)  

Underudvalget for Økonomisk Politik har følgende kompetenceområder:

 • Det indre marked og det digitale indre marked
 • Forvaltning af målene for bæredygtig udvikling
 • Industripolitik og industri 4.0
 • International handel og toldtariffer (herunder WTO-anliggender)
 • Konkurrence- og statsstøttepolitik
 • Lokal/regional finansiering og investering
 • Offentlige investeringer
 • Offentlige tjenester
 • Offentlige udbud
 • Skattepolitik
 • SMV-politik og iværksætteri
 • Økonomisk og monetær politik
 • Økonomisk styring og det europæiske semester

ECON-sekretariatet er også ansvarligt for den europæiske iværksætterregionspris (EER), som belønner EU-regioner med den mest overbevisende, fremsynede og lovende vision og innovative strategi for iværksætteri.

ECON-sekretariatet har ansvaret for netværket af regionale knudepunkter til revision af gennemførelsen af EU's politik (RegHub). RegHub er en platform, der inddrager vigtige lokale og regionale aktører gennem høringer, med henblik på at indsamle deres erfaringer med gennemførelsen af EU's politikker.

ECON-sekretariatet forvalter bredbåndsplatformen, som er et fælles initiativ mellem Det Europæiske Regionsudvalg (RU) og Europa-Kommissionen, der skal hjælpe med at få højhastighedsbredbånd ud i alle EU's regioner.

ECON-underudvalget spiller også en ledende og koordinerende rolle i forbindelserne mellem RU og Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe (EIB-Gruppen), som omfatter en bred vifte af tiltag og politikområder.

Endelig hjælper ECON-sekretariatet via undersøgelser, studier og analyser sine medlemmer med at overvåge aktuelle tendenser i de europæiske byer og regioner og udpege god politisk praksis.

Vælg et andet RU-underudvalg: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:

 • John Bennett, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER
 • Nils Brunelet, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Relationship with E​IB, membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Andrea Forti, Deputy Head of Unit, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform
 • Effrosyni Kossyvaki (END), in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Maria Lozano Uriz (END), in charge of Digital Single Market, Digital Agenda, ICT Networks and Information Society and Smart specialisation strategies, Broadband platform
 • Claudia Moser (END), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Financial and Capital markets, Taxation, Financial services, Capital Market Union
 • Rafael Mondelaers, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction
 • Audrey Parizel​, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform, sustainable development goals (SDGs)
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, ICT Networks and Information Society
 • Robert Rönström, in charge of International Trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Rainer Steffens (END), in charge of Horizontal Activites
 • Piotr Zajączkowski, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER

Assistants:

To contact the ECON team, please use the Contact form (subject 'Economic Policy')

Yderligere information
Links