Vores arbejde  

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) indgår i flere faser af EU's lovgivningsproces. RU's u​nderudvalg udarbejder forslag til udtalelser om EU's lovgivningsforslag, og medlemmerne mødes på plenarforsamlingen for at stemme om og vedtage disse udtalelser.

RU arbejder også tæt sammen med nationale, regionale og lokale myndigheder, som de fungerer som talerør for, og fremmer den politiske debat, ikke kun i Bruxelles, men også i EU's regioner og byer uden for Europa og på nettet.​


Indhold

​Hensigtserklæring

Vores politiske virksomhed bygger på den overbevisning, at samarbejde mellem det europæiske, nationale, regionale og lokale niveau er nødvendigt for at opbygge en stadig mere integreret og solidarisk union mellem Europas folk og for at imødegå globaliseringens udfordringer.


Fremme dialog og det grænseoverskridende samarbejde

RU arrangerer høringer for at få input fra lokale og regionale myndigheder, eksperter og andre interessenter, så de kan bidrage til de udtalelser, vores RU-medlemmer foreslår til vedtagelse på EU‑plan.

Interregionale grupper er særlige interessegrupper bestående af medlemmer, der mødes for at drøfte spørgsmål på lokalt/regionalt niveau eller til tider på tværs af landegrænser.

RU koordinerer også netværk, som giver regioner og byer mulighed for at udveksle bedste praksis, både på europæisk plan og uden for Europas grænser. Østpartnerskabet (CORLEAP) og Den Regionale og Lokale Euro-Middelhavs-Forsamling (ARLEM) er eksempler på RU's indsats på området for EU's naboskabspolitik. 

Yderligere samarbejde på tværs af grænserne omfatter: 

Overvågning, analyse og forskningsaktiviteter

Sidst, men ikke mindst, har Regionsudvalget til opgave at:

  • sikre, at alle myndighedsniveauer er involverede, og at EU's lovgivning gennemføres ordentligt på lokalt og regionalt niveau

  • vurdere den potentielle virkning af EU's lovgivningsforslag på lokalt plan

  • opfordre til decentralisering og styrket partnerskab for effektiv politikudformning i EU

  • supplere sin strategiske planlægning ved at forsøge at foregribe fremtidige udfordringer og muligheder, hvilket igen kan være en hjælp i forbindelse med en igangværende beslutningsproces​

​​​​​​​​​​​​

Del:
 
Back to top