Underudvalget for Territorial Samhørighed og EU's budget (COTER)  

Underudvalget for Territorial Samhørighed og EU's budget (COTER) har følgende arbejdsområder:

 • økonomisk, social og territorial samhørighed
 • strukturfondene og fysisk planlægning
 • bypolitik og boliger
 • transport og transeuropæiske transportnet
 • makroregioner, territorialt samarbejde samt regionale statistikker og indikatorer
 • EU's årlige budget, den flerårige finansielle ramme og de lokale og regionale finanser

COTER-underudvalgets sekretariat er også ansvarligt for det officielle EU-register for EGTS'er og for forvaltning af EGTS-platformen , der samler de politiske og tekniske repræsentanter for alle eksisterende EGTS'er og EGTS'er under etablering.

Desuden er COTER-underudvalget ansvarlig for RU's territoriale konsekvensanalyser . Territoriale konsekvensanalyser forsyner RU's ordførere med en analyse af de mulige territoriale følger af forslag til EU-lovgivning.

Fælles aktiviteter mellem RU og OECD – på områder såsom kvaliteten af offentlige investeringer, decentralisering eller by- og landdistriktsudvikling – forvaltes også af COTER. Hovedformålet med dette samarbejde er at styrke den politiske dialog mellem OECD og EU's lokale og regionale myndigheder og i sidste ende forbedre de offentlige politikker, som fremmer økonomisk og social velfærd.

Vælg et andet RU-underudvalg: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

Head of Unit: Mr. Christof Kienel​

Assistant to the HoU: Ms. Yuliya Sotirova

Administrators:

 • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation
 • Mr. Dimo Stoyanov​, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, ESIF, Territorial Agenda
 • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coor​​dination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
 • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
 • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Territorial Devlopment, Urban Policy, ESIF
 • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, Outermost Regions, OECD Relations
 • Gordon Modro, Deputy Head of Unit, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy, Territorial Agenda
 • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing Links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation


Assistants:

 • Rui Cordeiro da Silva, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
 • Caterina Buresti, in charge of the management of EGTC register, General support to EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Commission​
To contact the COTER team, please use the Contact fo​rm