Underudvalget for Borgerrettigheder, Styreformer og Institutionelle og Eksterne Forbindelser (CIVEX)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

CIVEX-underudvalget dækker følgende politikområder:

Området med frihed, sikkerhed og retfærdighed

Indvandringspolitik, asylpolitik og visum

EU's charter om grundlæggende rettigheder

Aktivt medborgerskab

Decentralisering

Konstitutionelle anliggender

Forvaltning, bedre lovgivning, nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

Eksterne forbindelser, herunder administrativt eksternt samarbejde og kapacitetsopbygning

Internationale traktater og forhandlinger, terrorisme og grænsekontrol

Naboskabspolitik, herunder det østlige partnerskab og Euro-Med samarbejdet, decentralt udviklingssamarbejde og spørgsmål vedrørende EU's udvidelse

Vælg et andet RU-underudvalg: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

EU Who is Who

CoR organigramme