Taskforcen vedrørende Ukraine  

Taskforcen vedrørende Ukraine, som Det Europæiske Regionsudvalg oprettede i 2015, har til formål at styrke de bilaterale forbindelser og yde både politisk og teknisk støtte, så de ukrainske partnere kan opnå god forvaltningspraksis på alle niveauer.

I marts 2018 blev et peer-to-peer-samarbejdsinitiativ lanceret med støtte fra U-LEAD-programmet og gennemførelsespartneren GIZ.​

CoR Stands in Solidarity with Ukraine

Indhold

​Hvordan fungerer taskforcen?

RU/Ukraine-taskforcen blev oprettet af RU's præsidium den 12. februar 2015 på anmodning fra Ukraine efter lanceringen af en kompleks decentraliseringsreform i landet.

Taskforcen har afholdt fire møder skiftevis i Bruxelles og Ukraine. På disse møder udveksler medlemmerne erfaringer om decentraliseringsprocessen generelt, om reformen af den offentlige forvaltning, om horisontale spørgsmål set i relation til velfungerende lokale og regionale myndigheder i Ukraine (politikudformning, sociale og økonomiske aspekter, retsstatsprincippet og god regeringsførelse) samt om de regionale og lokale aspekter af gennemførelsen af associeringsaftalen mellem EU og Ukraine.

Taskforcens aktiviteter bidrog også til arbejdet i Kommissionens støttegruppe for Ukraine, og der blev skabt forbindelser til Europa-Parlamentets delegation til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU‑Ukraine.

Taskforcen arbejder for:

  • at yde støtte til reformprocessen gennem udveksling af erfaringer og god praksis på områderne decentralisering, kompetencefordeling og selvstyre
  • at tilskynde til debat på lokalt niveau med civilsamfundsorganisationer, parter på regeringsniveau og andre interessenter
  • at matche behovene hos de ukrainske lokale og regionale myndigheder med den ekspertise, som RU's medlemmer kan tilbyde.

Arbejdet i taskforcen har gennem årene udviklet sig fra at yde generel politisk rådgivning i retning af mere konkrete projekter med fokus på kapacitetsopbygning til støtte for reformen af den offentlige forvaltning. Gennem et kontaktformidlingsarrangement i 2017, der blev afholdt med støtte fra Kommissionens program "U-LEAD with Europe" (Ukraine Local Empowerment, Accountability and Development Programme), blev de fem første lokale EU-Ukraine-partnerskaber etableret. Lanceringen af peer-to-peer-initiativet fandt sted i Bruxelles den 8. marts 2018 og samlede de udvalgte partnere for første gang. Med støtte fra ULEAD blev samarbejdspartnerne enige om årets handlingsplaner og fastlagde konkrete områder for samarbejde: lokal økonomisk udvikling, turisme, energieffektivitet, udvikling af landdistrikter og inddragelse af borgerne. På taskforcens næste møde, som finder sted den 25. september 2018 i Kiev, vil interessenterne drøfte midtvejsresultaterne af peer-to-peer-samarbejdet.​

Hvordan er taskforcen sammensat?

Taskforcen ledes af Det Europæiske Regionsudvalgs formand. Dets medlemmer er formændene for de fem politiske grupper i RU.​

Seneste nyt

Multimedier

CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

 

Se flere

  • CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
    CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

Kontakt

For more details please contact CoR Working Group on Ukraine secretariat at
corleap@cor.europa.eu  Phone: +32 2282 2545
Del :
 
Back to top