Plenarforsamlinger  

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) holder hvert år op til 6 plenarforsamlinger. Ved plenarforsamlingerne mødes RU's medlemmer (eller suppleanter), der kommer fra regioner og byer i alle 27 EU-lande.

Plenarforsamlingen ledes under normale forhold af RU's formand og har som hovedopgave at:

  • vedtage udtalelser, rapporter og resolutioner
  • vedtage RU's politiske program i begyndelsen af hver mandatperiode
  • vælge præsidiets formand, første næstformand og øvrige medlemmer
  • oprette politiske underudvalg i institutionen
  • godkende RU's forslag til overslag over udgifter og indtægter
  • revidere og vedtage RU's forretningsorden.

Det relevante RU-underudvalg udpeger et af sine medlemmer – betegnet ordfører – til at udarbejde en udtalelse om det lovgivningsmæssige forslag, som derpå sættes til afstemning på en af RU's plenarforsamlinger. Stemmer et flertal for, vedtages den og videresendes til de øvrige EU-institutioner.

RU kan også proaktivt vedtage en holdning om et særligt emne i form af en initiativudtalelse.

Seneste plenarforsamling

Kommende plenarforsamling