Libyen – Nicosiainitiativet  

Derfor samarbejder Det Europæiske Regionsudvalg med libyske byer

Siden 2015 har Det Europæiske Regionsudvalg udviklet et tæt politisk og i stigende grad praktisk samarbejde med libyske byer. Forbindelserne tjener det dobbelte formål at forbedre de offentlige tjenester i Libyen og hjælpe de libyske byer til at blive en del af det internationale samfund. Samarbejdet er en reaktion på den politiske uro og usikkerhed, som Libyen har oplevet siden 2011, og som har udhulet de kommunale tjenesteydelser i Libyen, isoleret de libyske byer i international sammenhæng og gjort landet til en vigtig transitrute for irregulære migranter.

På anmodning af de libyske byer har Det Europæiske Regionsudvalg oprettet partnerskaber med lokale myndigheder i Libyen siden januar 2016. RU besvarer anmodninger fra libyske byer med tilbud om ekspertise fra EU's byer og regioner. Formålet er at forbedre tilværelsen for borgerne i Libyen ved at hjælpe kommunerne med at yde bedre service på områder, der spænder fra primære sundhedsydelser til affaldshåndtering. Initiativet er også et bidrag – gennem diplomati mellem byer – til stabiliseringen af Libyen på et tidspunkt, hvor politisk uro og usikkerhed har medført en indefrysning af samarbejdet med landet.

Dette er en bottom-up-proces – blandt deltagerne kendt som "Nicosiainitiativet" – der imødekommer behovene hos et af EU's nærmeste og mest skrøbelige nabolande. RU's engagement afspejler forsamlingens tro på, at diplomati mellem byer og "peer-to-peer"-diplomati må inddrages i løsningen af de store, langsigtede internationale udfordringer. Initiativet er også i overensstemmelse med EU's globale strategi og troen på, at EU bør tænke globalt og handle lokalt.

Hvem samarbejder RU med?

De libyske byer, som deltager i Nicosiainitiativet eller som Regionsudvalget har været i kontakt med, omfatter:

 • Tripoli (anslået indbyggertal: 1,1 mio.)
 • Benghazi (anslået indbyggertal: 630.000)
 • Ghariyan (190.000)
 • Tobruk (120.000)
 • Sabha (97.000)
 • Sirte (80.000)
 • Zintan (82.000)
 • Zliten (270.000)


Borgmesteren i Tripoli, Abdelrauf Beitelmal, og borgmesteren i Zintan, Mustafa Abdullah al-Baruni, repræsenterer de libyske borgmestre, som kontaktpunktet for partnerskaber og som observatører i Den Regionale og Lokale Euro-Middelhavsforsamling (ARLEM). De fleste europæiske medlemmer af ARLEM, der samler politikere og politiske repræsentanter fra EU og Middelhavsområdet, er medlemmer af Regionsudvalget.

Regionsudvalget fungerer som sekretariat for ARLEM og Nicosiainitiativet.

Hvordan støtter RU de libyske byer?

Regionsudvalget er en politisk forsamling. Det langsigtede fundament for RU's forbindelser med Libyen er politisk – et ønske om at hjælpe de libyske byer med at tilslutte sig det internationale samfund og drage fordel af de partnerskaber og fælles mål, der almindeligvis opstilles af byer og regioner gennem regelmæssig kontakt.

Siden 2011 har Libyen imidlertid lidt under politisk uro på nationalt plan, og den sikkerhedsmæssige og politiske situation er fortsat skrøbelig. Krisen har haft en negativ indvirkning på sundhed, skolegang, eksistensgrundlag og fremtidsudsigter for libyere i hele landet. Ikke desto mindre har mange lokale myndigheder formået at opretholde basale tjenester, og mange har fortsat et valgmandat og solid folkelig legitimitet. Under krisen har de sikret en vis stabilitet for lokalbefolkningen.

Regionsudvalget har derfor konkluderet, at støtte til Libyens byer og regioner er en hensigtsmæssig måde, hvorpå EU kan hjælpe Libyen. EU's byer og regioner har allerede vist, at de har det politiske erfaringsgrundlag, den institutionelle kapacitet og de tekniske færdigheder til at hjælpe partnere rundt om i verden. Gennem Nicosiainitiativet arbejder udvalget på at fremme støtten til Libyen på områder, der er udpeget som kritiske af Libyens lokale myndigheder. 

Hvilken form for støtte har de libyske byer brug for?

EU's regioner og byer har givet eller stillet støtte i udsigt på følgende områder:

 • Vandforvaltning: Murcia (ES)
 • Affaldshåndtering: Antwerpen (BE)
 • Primær sundhedspleje: Vila Real (PT)
 • Offentlige forvaltning: Nicosia (CY)
 • Engelskundervisning: de lokale myndigheder på Malta (MT)
 • Budget: Flandern (BE)

 
Under studiebesøg i EU har libyske eksperter besøgt driftsfaciliteter og deltaget i workshops og debatter.

Libyske og europæiske borgmestre har taget del i hvert studiebesøg og afholdt møder med henblik på at skabe et grundlag for langsigtede forbindelser.

RU arbejder i øjeblikket på:

 • at matche anmodninger og tilbud på følgende områder: budgetplanlægning, ungdomsarbejde, bekæmpelse af radikalisering, fiskeri, internationalt samarbejde
 • at udvikle et netværk af europæiske skoler for lokalforvaltning, der er villige til at tilbyde uddannelse til libyere, hvilket potentielt kan føre til oprettelse af en skole for offentlig administration i Libyen
 • at tilskynde til udvikling af omfattende projekter, der involverer byer i både Libyen og EU.
   

Tidslinje for kontakterne

 • Juli 2015: Delegation af fem libyske borgmestre besøger Regionsudvalget i Bruxelles
 • Oktober 2015: Den Regionale og Lokale Euro-Middelhavsforsamling (ARLEM) inviterer borgmester Abdelrauf Beitelmal til Bruxelles for at deltage i underudvalget om bæredygtig udvikling som observatør
 • Januar 2016: En delegation af libyske borgmestre inviteres til Nicosia på Cypern for at deltage i ARLEM's årlige plenarmøde som observatører. Borgmester Abdelrauf Beitelmal medbragte et brev med en anmodning om støtte på seks områder. ARLEM svarede ved at lancere "Nicosiainitiativet"
 • Maj 2016: Det første resultat af RU's kontaktformidling er et studiebesøg om vandforvaltning, tilrettelagt af regionen Murcia, der også er vært
 • Juni 2016: Studiebesøg med fokus på affaldshåndtering afholdt i samarbejde med Antwerpen. Under studiebesøget mødtes en delegation af libyske borgmestre med Federica Mogherini, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen.
 • September 2016: Studiebesøg i samarbejde med kommunen Vila Real, Portugal, der har til formål at udveksle god praksis i sektoren for primær sundhedspleje
 • September – oktober 2016: Uddannelseskurser afholdt i samarbejde med Nicosia kommune, Cypern, på områder som forvaltning af menneskelige ressourcer, administrativ kontrol og genskabelse af historiske steder
 • Februar 2017: Udveksling arrangeret af regeringen i Flandern om økonomisk forvaltning og åbenhed
 • Marts 2017: Praktisk workshop og studiebesøg i Tozeur, Tunesien, med henblik på fastlæggelse af den bedste teknologi til installering af kompostenheder til organisk affald i seks libyske kommuner.
 • April 2017: Pilotuddannelse for 20 unge opinionsdannere i positiv fred, arrangeret i fællesskab af UNICEF og Institute for Economics and Peace
 • Maj 2017: Første møde i netværket af forvaltningshøjskoler i Libyen med libyske kommuner og universiteter. Formålet med mødet var at foretage en første vurdering af behovene hos de libyske kommuner og undersøge forskellige måder, hvorpå universiteter kan bistå dem med kapacitetsopbygning
 • Juni 2017: Et studie-/udvekslingsbesøg arrangeret af regionen Friuli Venezia Giulia, Italien, med fokus på fiskeri og kooperativer inden for fiskeriet
 • Oktober 2017: Internationalt seminar om strategier for byområder, herunder værktøjer og teknologier indenfor bæredygtighed i Sfax
 • November 2017: Første blok af tre skolemoduler om presserende spørgsmål for repræsentanter for lokale og regionale myndigheder i Libyen
 • November 2017: To dages uddannelse/coaching for lokale forskere i Tunesien om gennemsigtighed og god regeringsførelse
 • November/december 2017: 100 timers undervisning af 20 libyske teknikere i behandling af spildevand og genbrug af spildevand til kunstvanding.

Dette initiativ fra Regionsudvalget ville ikke have været muligt uden finansiel og politisk støtte fra EU-Udenrigstjenesten og Kommissionens GD NEAR (Generaldirektoratet for Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger) via EU's offentlige forvaltningsordning for Libyen.

Crown Agents, en international udviklingsorganisation, leverer logistisk bistand.

Middelhavsunionen, der samler EU's 28 medlemsstater og 15 Middelhavslande har også ydet stor politisk opbakning. Libyen er ikke medlem af Middelhavsunionen.

Federica Mogherini, EU's udenrigspolitiske chef, har beskrevet RU's samarbejde med libyske byer som et eksempel på "bydiplomati, når det er bedst". Hun har påpeget, at "kommuner kan spille en central rolle i genopbygningen af Libyen, og vi har brug for, at [Regionsudvalget] fortsætter samarbejdet med dem. De har brug for udvalget som partner i disse vanskelige tider." Hun har givet udtryk for, at byer og regioner skal spille en aktiv rolle i en "ny arkitektur" for udenrigspolitikken.


  
RU anser denne bottom-up tilgang for at være velegnet til at danne grundlaget for langsigtede projekter og programmer, som forvaltes af Kommissionen med politiske støtte fra Regionsudvalget. Middelhavsunionen kunne også omdanne nogle af disse initiativer i mindre målestok til langsigtede projekter.

Share: