Interregionale grupper  
 • Interregionale grupper blev indført i februar 2007 som platforme for udveksling af synspunkter og udtænkning af nye ideer mellem lokale og regionale myndigheder i medlemsstaterne og i tredjelande.
 • Grupperne skal omfatte:

 • mindst 10 ordinære medlemmer af RU
 • herunder mindst fire nationale delegationer eller
 • en gruppe af regioner, der repræsenterer et grænseoverskridende samarbejde.

Fornyelsen af de interregionale grupper til RU's nye mandatperiode er i gang. De interregionale grupper i RU's seneste mandatperiode var:​

Adriaterhavet-Det Joniske Hav

 • Oprettet i januar 2013
 • Vigtigste aktiviteter:
  • udveksling mellem RU-medlemmer, det adriatisk-joniske område samt myndighederne i de otte EU- og ikke-EU-lande, der er involveret i EU's strategi for Adriaterhavet og Det Joniske Hav (EUSAIR)
  • bidrage som nøgleaktør i flerniveaustyringen til udformning, opfølgning og gennemførelse af EUSAIR og den tilhørende handlingsplan
  • løfte fælles udfordringer effektivt og fremhæve regionens identitet og fulde potentiale
  • skabe synergier med de eksisterende østersø- og donaustrategier
 • Formand: Paolo Di Laura Frattura (IT/PES)
Denne interregionale gruppe er tilknyttet en i Makroregional strategi. En sådan etablerer en ramme, der er godkendt af Det Europæiske Råd, med henblik på at styrke økonomisk, social og territorial samhørighed i et specifikt geografisk område (også: makroregioner).

                       

Kontaktperson: 

Sekretariatet for den interregionale gruppe

Francesco Cocco

https://www.adriatic-ionian.eu/about-eusair/

Makroregionen Alperne

 • Oprettet i juni 2014
 • Opgaver:
  • bidrage som led i flerniveaustyringen til udformning, opfølgning og gennemførelse af den alpine makroregionale strategi og den tilhørende handlingsplan
  • forbedre konkurrenceevnen og sikre gode forbindelser til og fra alperegionen og gøre regionen miljømæssigt bæredygtig og attraktiv
  • maksimere synergier og udveksling af god praksis med eksisterende makroregionale strategier
 • Formand: Franco Iacop (IT/PES)
 • Denne interregionale gruppe er tilknyttet en i Makroregional strategi. En sådan etablerer en ramme, der er godkendt af Det Europæiske Råd, med henblik på at styrke økonomisk, social og territorial samhørighed i et specifikt geografisk område (også: makroregioner).
         

  Kontaktperson:

  Sekretariatet for den interregionale gruppe

  Raffaella Viviani

  raffaella.viviani@regione.fvg.it

  Den selvstyrende region Friuli-Venezia Giulia

  Rue du Commerce 49 – 1000 Bruxelles

  Tlf.: +32 (0)2 500 88 40

  http://www.alpine-region.eu/

  Østersøområdet

 • Oprettet i februar 2008
 • Opgaver:
  • afspejle samarbejdet mellem Østersøregionerne i RU og bidrage til udviklingen af disse regioner i bredest mulig forstand
  • undersøge konsekvenserne af forskellige EU-politikker, navnlig for så vidt angår de økonomiske og miljømæssige aspekter af havpolitikken.
  • bidrage til EU-strategien for Østersøområdet, der blev vedtaget i juni 2009
 • Formand: Pauliina Haijanen (FI/EPP)
 • Denne interregionale gruppe er tilknyttet en i Makroregional strategi. En sådan etablerer en ramme, der er godkendt af Det Europæiske Råd, med henblik på at styrke økonomisk, social og territorial samhørighed i et specifikt geografisk område (også: makroregioner).

  Kontaktperson:

  Sekretariatet for den interregionale gruppe

  Åsa Bjering

  Eksekutivsekretær CPMR Baltic Sea Commission

  Tlf.: +32 470 69 62 66

  Brexit

 • Oprettet i januar 2018
 • Opgaver:
   • gøre det muligt at udveksle og indhente information om konsekvenserne af Brexit efter Storbritanniens udtræden af EU      
   • udveksle ideer til, hvilke løsninger der kan iværksættes for at understøtte de mest berørte lokale og regionale myndigheder og tilpasse de berørte regionale økonomier
   • identificere de fælles projekter, der kunne udvikles mellem lokale og regionale myndigheder efter Brexit
   • bidrage til den løbende debat i udvalget med henblik på at få et overblik over konsekvenserne af Brexit for de lokale og regionale myndigheder.
 • Formand: François Decoster (FR/ALDE)
 • Kontaktperson:

  Sekretariatet for den interregionale gruppe

  Jennifer Rousselle

  jennifer-rousselle@ville-saint-omer.fr

  Saint Omer

  Tlf.: +33 (0)3 21 98 66 53

  Karpaterne

 • Oprettet i februar 2016
 • Opgaver:
  • undersøge muligheden for at skabe en makroregional strategi for Karpaterne
  • organisere debatter, aktioner og projekter med repræsentanter fra lokale myndigheder i de to ikke-EU-lande i Karpaterbuen (Serbien og Ukraine) med henblik på at inkludere dem i en fremtidig makroregional strategi for Karpaterne
  • fremhæve de lokale og regionale myndigheders rolle for at støtte bæredygtig udvikling
 • Formand: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)
 •           

  Kontaktperson:

  Sekretariatet for den interregionale gruppe

  Podkarpackie-regionens repræsentationskontor i Bruxelles

  Avenue de Tervueren 48

  1040 Bruxelles (Belgien)

  Tlf.: +32 2 738 02 23
  bruksela@podkarpackie.pl

  Grænseoverskridende samarbejde

  • Oprettet i juli 2015
  • Opgaver:
   • påvirke EU-lovgivningen ved at gennemgå RU-udtalelser og sikre sig, at der inkluderes grænseoverskridende løsninger
   • bidrage til debatten om samhørighedspolitikkens fremtid
   • identificere grænseoverskridende emner, som skal behandles på EU-niveau
   • komme med forslag om arrangementer som led i EGTS-platformen, de europæiske grænseregioners arbejdsfællesskab og den europæiske uge for regioner og byer
  • Formand: Pavel Branda (CZ/ECR)

  Kontaktperson:

  Sekretariatet for den interregionale gruppe

  Marek Polach

  Marek.Polach@praha.eu

  Prags EU-delegation

  Avenue Palmerston 16

  1000 Bruxelles

  Tlf.: +32 2 230 15 84            

             

  Bilindustriens fremtid

 • Oprettet i 2009
 • Opgaver:
  • forsvare interesserne i de områder, der har en betydelig bilindustri, og finde fælles løsninger på de udfordringer, de står overfor
  • befordre kontakter mellem industrisammenslutninger i de forskellige deltagende regioner
 • Formand: Barbara Eibinger-Miedl (AT/EPP)
            
 • Kontaktperson:

  Sekretariatet for den interregionale gruppe

  Claudia Suppan
  Steiermark office in Brussels
  Avenue de Tervueren 82
  1040 Etterbeek
  Tel.: +32 (0)2 7320361
  automotive@stmk.gv.at

  Sundhed

 • Oprettet i november 2010
 • Opgaver:
  • fremme en konstruktiv dialog med Kommissionen og Europa-Parlamentet og således styrke de lokale og regionale sundhedsnetværks indsats på embedsmandsniveau (f.eks. EUREGHA, ENRICH)
  • diskutere bl.a. anvendelsen af strukturfonde, personalet i sundhedssektoren, patientmobilitet, ernæring og fedme samt indikatorer for uligheder på sundhedsområdet
 • Formand: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)
 • Kontaktperson:

  EUREGHA-sekretariatet

  Place du Luxembourg 3

  1000 Bruxelles

  secretariat@euregha.net

  Øregioner

  • Nedsat i april 2015, suspenderet i maj 2017 og genaktiveret i december 2018
  • Opgaver:
   • håndtere fælles problemstillinger med henblik på at samarbejde og udforme udviklingsstrategier inden for turisme og kultur samt på industri-, landbrugs-, sundheds-, energi- og uddannelsesområdet
   • medvirke til at implementere Det Europæiske Regionsudvalgs og Europa‑Parlamentets overvejelser om øer
   • agere proaktivt og samarbejde om migrationsspørgsmål, som mere end nogensinde før påvirker øregionerne, hvor folk flygter fra krig og fattigdom i håb om en chance for at overleve.
  •  Formand: Gaetano Armao (IT/EPP)

  Kontakt:
  Sekretariatet for den interregionale gruppe
  Leonardo di Giovanna

  Tlf.: +32 026392574

  leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it

  Mindre udviklede regioner

 • Oprettet i marts 2015
 • Opgaver:
  • samarbejde om udarbejdelsen af holdningsdokumenter samt ændringsforslag og rapporter om særligt relevante emner
  • følge med i EU's økonomiske, sociale og territoriale samhørighedspolitik
  • samarbejde om udvikling af europæiske projekter og befordre tiltrækningen af nye investeringer i disse regioner
 • Formand: Tadeusz Truskolaski (PL/EA)
 • Kontaktperson:

  Sekretariatet for den interregionale gruppe

  Michal Szczepura

  Podlaskie-regionens regionale kontor i Bruxelles

  Avenue de Tervueren 48

  1040 Bruxelles

  Tlf.: +32 2 738 02 22

  Fax: +32 2 735 33 20

  info@podlaskie.eu


  Nord Stream 2

 • Oprettet i december 2017
 • Opgaver:
  • diskuterer de miljømæssige konsekvenser af rørledningen
  • præsentere den regionale udvikling set fra lokale virksomheders og lokalsamfundenes side
  • integrere energisikkerhedens regionale dimension
  • fokusere særligt på den europæiske naboskabspolitik og andre internationale forbindelser
 • Formand: Olgierd Geblewicz (PL/EPP)

 • Kontaktperson:

  Sekretariatet for den interregionale gruppe

  Sebastian Gojdz

  sgojdz@wzp.pl

  Vestpommernregionens regionale kontor i Bruxelles

  Rue Belliard 31

  1000 Bruxelles

  Tlf. +32 24149604 


  Regioner med lovgivningsbeføjelser

 • Oprettet i juni 2007
 • Opgaver:
  • tage initiativer på politikområder såsom bedre lovgivning og styreformer
  • fremme det subnationale niveaus rettigheder i forbindelse med gennemførelsen af nærhedsprincippet
  • stille professionel ekspertise og erfaringer, som regioner med lovgivningsbeføjelser har opbygget, til rådighed for RU-medlemmer
  • fokusere på flerniveaustyring i Europa og på gennemførelsen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet
  • udveksle bedste praksis om metoder til overvågning af nærhedsprincippet.
 • Formand: Jean-François Istasse (BE/PES)
 •  

  Kontaktperson:

  Sekretariatet for den interregionale gruppe

  Raffaella Viviani


  Raffaelle.viviani@regione.fvg.it 


   

  Saar-Lor-Lux

 • Oprettet i juni 2007
 • Opgaver:
  • samordne holdninger og synspunkter vedrørende EU's politik blandt RU‑medlemmer fra disse regioner, så de kan gøre fælles front i de relevante RU-organer
  • udvikle egne EU-politiske initiativer om spørgsmål, der er specifikke for regionen, og presse på for deres gennemførelse
 • Formand: Karl-Heinz Lambertz (BE/PES)

 • Kontaktperson:

  Sekretariatet for den interregionale gruppe
  Alexander Homann
  alexander.homann@dgov.be
  alexander.homann@diplobel.fed.be

  Representation of the German-speaking Community of Belgium in Brussels
  Rue Jacques Jordaens
  1000 Bruxelles
  Tel. +32 (0)2 627 18 26
  Fax. +32 (0)2 502 76 46