Udvidelseslande  

RU's CIVEX-underudvalg er primært ansvarlig for den institutionelle holdning til EU's udvidelsespolitik. For at fremme dialog og samarbejde mellem lokale og regionale myndigheder i EU og i udvidelseslandene og støtte dem på deres vej mod EU, er der blevet oprettet to former for institutionelle platforme:

 • blandede rådgivende udvalg
 • arbejdsgrupper

Blandede rådgivende udvalg

Hensigtserklæring

Et blandet rådgivende udvalg sikrer et vedvarende og stabilt samarbejde med de lokale og regionale myndigheder i et land, der ønsker at tiltræde EU. De blandede rådgivende udvalgs aktiviteter bidrager bl.a. til:

 • at forberede de lokale og regionale repræsentanter på EU-medlemskab
 • at vurdere virkningerne af EU's politikker ud fra et lokalt og regionalt perspektiv
 • at sikre en direkte tovejskommunikation om den politiske udvikling i disse lande og i EU
 • at overvåge forhandlingerne med fokus på områder af særlig relevans for lokale og regionale myndigheder

Hvordan oprettes et blandet rådgivende udvalg?

 • Efter anmodning fra regeringen i det pågældende land
 • På grundlag af en "stabiliserings- og associeringsaftale (SAA)"
 • Eller i en officiel erklæring fra et "stabiliserings- og associeringsråd", der består af repræsentanter fra Rådet for Den Europæiske Union og kandidatlandet

Hvem deltager i de blandede rådgivende udvalg?

 • Halvdelen af repræsentanterne er lokale eller regionale repræsentanter fra det pågældende land
 • Den anden halvdel er medlemmer af Regionsudvalget
 • Der er to medformænd, som repræsenterer de ovennævnte kategorier

Hvordan fungerer de blandede rådgivende udvalg?
 • Beslutninger træffes i fællesskab
 • De blandede rådgivende udvalg vedtager deres egen forretningsorden
 • De blandede rådgivende udvalg mødes to gange om året, en gang i Bruxelles i forbindelse med udvidelsesdagen og en gang i partnerlandet

JDet blandede rådgivende udvalg – Montenegro

 • Retsgrundlag: Afgørelse truffet af Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Montenegro den 21. juni 2011

Medformænd

 
 

Medlemmer

 
 

Det blandede rådgivende udvalg – Nordmakedonien

 • Retsgrundlag: Afgørelse truffet af Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien den 24. juli 2007

Medformænd

 
 

Medlemmer

 
 

Det blandede rådgivende udvalg – Serbien

 • Retsgrundlag: Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Serbien, 2014

Medformænd

 
 

Medlemmer

 
 

Det blandede rådgivende udvalg – Island

 • Det blandede rådgivende udvalg med Island blev sat i bero kort efter oprettelsen i maj 2013 efter anmodning fra Island

Arbejdsgrupper

Arbejdsgruppernes aktiviteter bidrager bl.a. til:

 • at fremme samarbejdet med de lokale og regionale myndigheder i det land eller de lande, der er omfattet
 • at vurdere virkningerne af EU's politikker ud fra et lokalt og regionalt perspektiv
 • at sikre en direkte tovejskommunikation om den politiske udvikling i disse lande og i EU
 • at udveksle god praksis inden for specifikke samarbejdsområder
Hvordan oprettes en arbejdsgruppe?
 • Ved en afgørelse, der træffes af RU's præsidium i overensstemmelse med RU's forretningsorden/li>
Hvem deltager i arbejdsgrupperne?
 • RU-medlemmer
 • De lokale og regionale repræsentanter fra partnerlandene deltager, afhængigt af hvilke emner, der diskuteres, og hvor mødet finder sted

Arbejdsgrupperne mødes to gange om året, en gang i Bruxelles i forbindelse med udvidelsesdagen og en gang i partnerlandet

Arbejdsgruppen om Tyrkiet

 • Oprettet i 2006

Medformænd

 
 

Medlemmer

 
 

Arbejdsgruppen om Vestbalkan

 • Oprettet i 2006
 • Arbejdsgruppen omfatter for øjeblikket: Albanien, Bosnien-Hercegovina og Kosovo (i henhold til FN’s Sikkerhedsråds resolution 1244)

Medformænd

 
 

Medlemmer

 
 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Links