banner alt text

 Situationen i Den Europæiske Unions regioner og byer  

EU's årlige regionale og lokale barometer er Det Europæiske Regionsudvalgs formands tale, hvor han tager de mest presserende udfordringer for det kommende år op.

 EU's årlige regionale og lokale barometer  

Denne første udgave, som blev offentliggjort den 12. oktober 2020, har fokus på konsekvenserne af covid-19-pandemien. De lokale og regionale myndigheder i EU har stået i forreste række i håndteringen af sundhedskrisen og beskyttelsen af borgerne. Rapporten viser, at de også er altafgørende for den økonomiske genopretning. Vi fremhæver konsekvenserne for de mest sårbare i vores samfund og præsenterer nye data fra en offentlig meningsmåling om disse spørgsmål gennemført mindre end en måned inden offentliggørelsen af rapporten.
 

RAPPORT  

  • SUNDHED

    Covid-19: En regional sundhedskrise (kun på engelsk)
    Læs mere
  • ØKONOMI

    Coronasammenbruddet: Hvorfor nogle regioner blev hårdere ramt (kun på engelsk)
    Læs mere

Offentlig meningsmåling: coronaviruskrisen og EU's byers og regioners rolle  

De fleste borgere mener, at man ved at give de lokale og regionale myndigheder større indflydelse kan forbedre EU's evne til at løse problemer. De lokale og regionale myndigheder er fortsat det forvaltningsniveau, der overordnet set nyder den største tillid, og det eneste niveau, som over halvdelen af europæerne har tillid til.  
Læs mere  

Twitter