Underudvalget for Territorial Samhørighed og EU's budget (COTER)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Underudvalget for Territorial Samhørighed og EU's budget (COTER) har følgende arbejdsområder:

 • økonomisk, social og territorial samhørighed
 • strukturfondene og fysisk planlægning
 • bypolitik og boliger
 • transport og transeuropæiske transportnet
 • makroregioner, territorialt samarbejde samt regionale statistikker og indikatorer
 • EU's årlige budget, den flerårige finansielle ramme og de lokale og regionale finanser

COTER-underudvalgets sekretariat er også ansvarligt for det officielle EU-register for EGTS'er og for forvaltning af EGTS-platformen , der samler de politiske og tekniske repræsentanter for alle eksisterende EGTS'er og EGTS'er under etablering.

Desuden er COTER-underudvalget ansvarlig for RU's territoriale konsekvensanalyser . Territoriale konsekvensanalyser forsyner RU's ordførere med en analyse af de mulige territoriale følger af forslag til EU-lovgivning.

Fælles aktiviteter mellem RU og OECD – på områder såsom kvaliteten af offentlige investeringer, decentralisering eller by- og landdistriktsudvikling – forvaltes også af COTER. Hovedformålet med dette samarbejde er at styrke den politiske dialog mellem OECD og EU's lokale og regionale myndigheder og i sidste ende forbedre de offentlige politikker, som fremmer økonomisk og social velfærd.

Vælg et andet RU-underudvalg: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

Head of Unit: Marie-Claire Neill-Cowper

Assistant to the HoU: Maria Smyth

Administrators:

 • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Inland Waterways, Aviation
 • Marek Bobis, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, EFSI, ESIF
 • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coordination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
 • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
 • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, EFSI, ESIF
 • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, OECD Relations, Maritime Transport, Ports
 • Gordon Modro, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy
 • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Inland Waterways, Aviation


Assistants:

 • Lucia Bertola, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
 • Rui Cordeiro da Silva​​, in charge of management of EGTC register, General support to ​EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Secretariat, General support to COTER Commission and BUDG Working Group
To contact the COTER team, please use the Contact form (subject 'Territorial cohesion policy and EU budget')

Yderligere information
Links