Østpartnerskabet (CORLEAP)  

RU oprettede i 2011 Konferencen af Regionale og Lokale Myndigheder i Østpartnerskabet (CORLEAP), som er det politiske forum for lokale og regionale myndigheder i Den Europæiske Union og landene i Det Østlige Partnerskab.

Det er den eneste EU-platform, der giver mulighed for at drøfte byernes og regionernes bidrag til udviklingen af Østpartnerskabet

Hvilke lande deltager?

Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Republikken Moldova og Ukraine.

Hvad er formålet med CORLEAP?

CORLEAP har til formål at:

  • koordinere de lokale og regionale myndigheders repræsentation i Østpartnerskabet
  • supplere og støtte den indsats, som EU's institutioner og andre deltagende interessenter gør for at gennemføre den europæiske naboskabspolitik
  • formidle koncepter, der bringer partnerlandene tættere på EU, og som styrker interne reformer og kapacitetsopbygning på lokalt og regionalt niveau

Hvordan fungerer CORLEAP?

CORLEAP fungerer som en "territorial samarbejdsplatform". Lokale og regionale sammenslutninger fra partnerlandene er kontaktpunkter for CORLEAP i deres respektive lande, mens RU er det naturlige kontaktpunkt til EU-institutionerne. Dette gør det muligt for CORLEAP at indsamle og udveksle oplysninger, der er relevante for den lokale og regionale dimension af Østpartnerskabet.

Hvordan er CORLEAP sammensat?

CORLEAP tæller 36 regionale og lokale politikere: 18 RU-medlemmer og 18 repræsentanter fra de seks lande i Det Østlige Partnerskab.

Hvert Østpartnerskabsland har tre medlemmer. EU's pladser fordeles i henhold til RU's politiske sammensætning, dvs. de er fordelt mellem udvalgets fem politiske grupper: Det Europæiske Folkeparti (EPP), De Europæiske Socialdemokrater (PES), Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa (ALDE), Europæisk Alliance (EA) og De Europæiske Konservative og Reformister (ECR).

Mellem CORLEAP's årlige møder fungerer et præsidium som styringsorgan. Præsidiet har ansvaret for at koordinere CORLEAP's arbejde og fører tilsyn med konferencens aktiviteter, rapporter og resolutioner. Det består af seks medlemmer fra partnerlandene og seks RU‑medlemmer, der repræsenterer Den Europæiske Union.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Share:
Yderligere information
Links
Promoting people-to-people contacts through cross-border cooperation programmes in Eastern Partnership countries
Capacity building of local and regional government in Eastern Partnership countries