Præsidiet 

Præsidiet er en gruppe RU-medlemmer, som man kan opfatte som RU's politiske drivkraft. Det fastlægger udvalgets politiske prioriteter og overvåger implementeringen deraf. Præsidiet mødes inden hver plenarforsamling for at koordinere plenarforsamlingens og underudvalgenes arbejde. Det holder tillige to gange om året ekstraordinært møde i det EU-land, der har formandskab for Rådet for Den Europæiske Union.

Indhold

Har præsidiet også en politisk mandatperiode? Hvor lang er den?

Ligesom formanden vælges præsidiet for en periode på to et halvt år.

Hvordan er præsidiet sammensat?

Præsidiet afspejler den politiske mangfoldighed i RU. Det består af:

  • Formanden
  • Første næstformand
  • 27 andre næstformænd (én for hver medlemsstat)
  • 26 øvrige medlemmer
  • Formændene for de politiske grupper

Frankrig, Tyskland, Italien, Polen og Spanien har hver tre pladser. Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Grækenland, Ungarn, Irland, Litauen, Holland, Portugal, Rumænien, Slovakiet og Sverige har hver to pladser. Cypern, Estland, Letland, Luxembourg, Malta og Slovenien har hver en plads.

Hvad er præsidiets opgaver?

Præsidiets hovedopgaver er at udarbejde RU's politiske prioriteter og overvåge deres implementering samt at koordinere plenarforsamlingens og underudvalgenes arbejde.

Dokumenter

Del:
 
Back to top