Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Amerikansk told på EU-landbrugsfødevarer: regioner efterlyser omgående kompenserende foranstaltninger  
Stor opbakning fra EU's regioner til, at man yder kompensation til fødevarevirksomheder, der berøres af 25 % told på over 1.400 regionale produkter, bl.a. vin, ost, olivenolie og spiritus

Handelskonflikten mellem EU og USA har ramt europæiske regionale landbrugsfødevarer hårdt. EU's byer og regioner har i en plenardebat udtrykt dyb bekymring over, at amerikansk told skader produktionssektorer, forstyrrer lokale økonomier og påvirker et stort antal familievirksomheder. Det Europæiske Regionsudvalg (RU) har tilsluttet sig den spanske delegations initiativ om at indarbejde en række appelsager om forskellige handelsaftaler i en udtalelse i maj 2020. Som reaktion på EU's støtte til Airbus har USA siden den 18. oktober 2019 pålagt told til en værdi af 6,9 mia. EUR på over 1.400 produkter.

Det Europæiske Regionsudvalg har i dag ført en intens debat om nødvendigheden af omgående at kompensere de sektorer, der er berørt af den told, som Trump-regeringen for nylig har indført. Til grund for debatten ligger det holdningspapir, som den spanske delegation har fremlagt.

Talrige regioner støtter det spanske holdningspapir, hvori EU opfordres til at søge en fornuftig løsning på den aktuelle situation, kompensere berørte virksomheder og planlægge afbødende foranstaltninger for sektorer og produkter, der kan blive berørt af kommende WTO-afgørelser på tvister mellem EU og USA.

På vegne af den spanske delegation i RU sagde Joan Calabuig (ES/PES) , der er statssekretær for EU-anliggender og eksterne forbindelser i Valencias regionalregering: "Det er vigtigt, at EU omgående træffer kompenserende foranstaltninger for at hjælpe alle europæiske landbrugs- og landbrugsfødevaresektorer, der påvirkes negativt af de foranstaltninger, som USA har gennemført som modsvar på EU's støtte til luftfartøjsproducenten Airbus. USA's indførelse af told vil påvirke lokale økonomier og gå ud over et stort antal små familievirksomheder. I afventning af flere WTO-afgørelser opfordrer RU Kommissionen til at handle mere fremsynet og udarbejde afbødende foranstaltninger til sektorer, der kan blive direkte påvirket af fremtidige afgørelser." Spanske regioner handler årligt landbrugsfødevarer for 930 mio. EUR med USA.

Det amerikanske marked er et af de vigtigste eksportmarkeder for europæiske landbrugsprodukter og landbrugsfødevarer. Tolden på luftfartøjsmateriel fastsættes til 10 %, mens resten, hovedsagelig landbrugsfødevarer, pålægges en toldsats på 25 %.

Michael Murphy (IE/EPP) , der er medlem af South Tipperary County Council, leder af den irske delegation og ordfører for RU's kommende udtalelse om handelsaftaler, sagde: "Jeg er dybt bekymret over de konsekvenser, som sanktionerne har for regionerne i Irland, som er stærkt afhængige af landbrugsfødevaresektoren. Det gælder også min egen region. Situationen medfører, at regioner i både EU og USA står tilbage som tabere. Handelskonflikter destabiliserer produktive økosystemer, og konsekvenserne mærkes først og fremmest på lokalt plan. På samme måde som i Spanien bærer de irske regioner en væsentlig del af USA's toldbyrde. Det er vigtigt, at der træffes nødforanstaltninger for at afbøde disse tab, mens EU forhandler en løsning på tvisten på plads. Som ordfører for en RU-udtalelse om gennemførelsen af frihandelsaftaler ser jeg frem til at samarbejde med interessenter og fremme drøftelserne om udvikling af værktøjer og metoder, der kan anvendes til at øge udbredelsen af og forståelsen for frihandelsaftaler, navnlig blandt mikrovirksomheder og SMV'er i alle EU's regioner".

Irland eksporterede varer til USA til en værdi af 39,4 mia. EUR i 2018. Den samlede værdi af den irske eksport i 2018, der er underlagt amerikanske foranstaltninger, anslås til 366 mio. EUR. Med en toldsats på 25 % vil det koste yderligere 91,6 mio. EUR. Eksport af flødelikør og smør fra irske regioner tegner sig for henholdsvis 44 % og 95 % af den samlede værdi af tolden på disse varer.

Guillaume Cros, næstformand for regionen Occitanien og RU's ordfører for den fælles landbrugspolitik, bemærkede: "EU's landbrugssektor er sårbar pga. af den prioritet man giver til eksport og import. Desuden medfører EU's klimamålsætninger, at vi bør genoverveje vores handelspolitik, idet det europæiske marked skal være vores prioritet, og den internationale handel skal placeres på sin rette plads. Det er på den baggrund, at RU opfordrer EU til at benytte sin vægt som verdens førende fødevareimportør og -eksportør til at ændre reglerne om international handel med landbrugsvarer i retning af mere fair og mere solidariske handelsforbindelser" .

I modsætning til champagnesektoren vil den franske vinsektor blive betydeligt berørt af de nye amerikanske toldsatser, idet det amerikanske marked udgør 20 % af Frankrigs vineksport og giver en årlig indtægt på 1 mia. EUR. Den tyske fødevareindustri eksporterer for i alt 1,7 mia. EUR til det amerikanske marked. Den italienske sammenslutning af landbrugere angiver, at eksport af varer til en værdi af 500 mio. euro vil blive berørt. I Østrig er eksport af ost til en værdi af 4 mio. euro og frugtsaft til en værdi af 11 mio. euro berørt.

Der advares i det spanske holdningspapir om, at indførelsen af disse toldsatser kan føre til, at der skrues op for andre afgiftstiltag, der vil skade produktionssektorerne i både USA og EU.

Der mindes om, at flere WTO-afgørelser om Airbus- og Boeing-handelskonflikten er på vej, og Kommissionen opfordres til at fastsætte et globalt grundlag for statsstøtte til luftfartsindustrien og planlægge afbødende foranstaltninger for sektorer og produkter, der kan blive berørt af kommende afgørelser .

I papiret opfordres der desuden til omgående at styrke kommunikationen mellem den amerikanske regering og EU med henblik på at nå frem til en fornuftig løsning på den aktuelle situation.

Det understreges ydermere, at handelsaftaler mellem EU og tredjelande er afgørende for udviklingen af landbrugs- og landbrugsfødevaresektorerne i de europæiske regioner.

Baggrund

Klik her for at se den fuldstændige liste over produkter og lande, der er berørt af amerikansk told.

Kontaktperson: David Crous / david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Del :