Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Udnyttelse af potentialet i lokale energifællesskaber  
Det Europæiske Regionsudvalg opfordrer til, at man fjerner alle eksisterende barrierer, der forhindrer en fuld gennemførelse af lokale energifællesskaber i Europa

De lokale og regionale myndigheder er centrale aktører i arbejdet for at indfri EU's energi- og klimamålsætninger. Energiproduktion på lokalt plan er vigtig for at fremme produktionen af vedvarende energi, udbrede energidemokratiet og reducere energifattigdommen. I dag kæmper omkring 50 mio. husholdninger i Europa med at opvarme deres boliger tilstrækkeligt ( EPOV ). Der skal foretages for ca. 180 mio. EUR yderligere investeringer om året, hvis man vil indfri EU's 2030-målsætninger, der blev aftalt i Paris , herunder en reduktion på 40 % af drivhusgasemissionerne (i forhold til 1990-niveauet).

På et tidspunkt, hvor de forskellige elementer i EU's pakke om ren energi lidt efter lidt tager form, og to uger efter Kommissionens strategi om at opnå kulstofneutralitet i 2050 har Det Europæiske Regionsudvalg vedtaget en udtalelse med anbefalinger om fuld gennemførelse af lokale energifællesskaber, herunder energikooperativer.

Medlemmerne vedtog den udtalelse, der var blevet udarbejdet af Mariana Gâju (RO/PES) , om Modeller for lokalt energiejerskab og de lokale energifællesskabers rolle i energiomstillingen i Europa . EU's byer og regioner bemærker, at energifællesskabernes udvikling fortsat møder mange hindringer, som f.eks. snævre nationale lovrammer og begrænset adgang til nationale elnet og finansieringsmuligheder, og at de må leve med inkonsistente støtteordninger mellem medlemsstaterne og en generel mangel på politisk støtte.

Borgmesteren i Cumpăna i det rumænske distrikt Constanţa, Mariana Gâju (RO/PES), sagde: "Vi mener, at fremtidens energiproduktion er i borgernes hænder. Vi skal sikre, at lokale energifællesskaber kan bidrage fuldt ud til decentraliseringen og demokratiseringen af energisystemerne og fremme en bæredygtig økonomisk og social udvikling på lokalt plan. Lokal produktion, distribution og forbrug af energi er afgørende for at bekæmpe energifattigdommen".

Byerne og regionerne efterlyser forenklede regler og administrative procedurer for småproducenter af vedvarende energi og lokale energifællesskaber, så det sikres, at de ikke udsættes for diskriminerende administrative byrder eller omkostninger sammenlignet med etablerede energiselskaber.

Medlemmerne efterlyser en tættere koordinering mellem EU's og medlemsstaternes regional- og energipolitikker. Medlemmerne minder om, at en forenkling af de forskellige støtteordninger for vedvarende energi har stor betydning for indfrielsen af energiunionens og Parisaftalens målsætninger og FN's mål for bæredygtig udvikling.

EU's forsamling af byer og regioner opfordrer EU og medlemsstaterne til at sørge for bedre planlægning og langsigtede investeringspolitikker for vedvarende energiprojekter, med garanterede økonomiske støttemekanismer, således at lokalt ejerskab kan få et mere sikkert fundament.

Samtidig opfordrer RU medlemsstaterne til at indføre særlige ordninger for økonomisk støtte til lokale energifællesskaber, navnlig i planlægnings- og lanceringsfaserne. EU's byer og regioner anbefaler, at der udvikles mulighed for omdannelse af subsidier til lån, garantier og prisoverkommelige lån med enkel adgang til teknisk information og retningslinjer vedrørende lancering, finansiering og gennemførelse af lokale projekter og innovative ejerskabsstrukturer.

Repræsentanterne for lokale og regionale myndigheder opfordrer alle myndighedsniveauer til at forbedre oplysningen til borgerne om lokale energifællesskabers potentialer, og hvordan man kan deltage i sådanne. Medlemmerne bifalder referencerne til lokale energifællesskabers rolle i den seneste EU-lovgivning, men efterlyser større klarhed og fælles regler, så man kan få det fulde udbytte af disse fællesskaber.

RU's medlemmer anbefaler, at de lokale og regionale myndigheder i hele Europa identificerer energifællesskaber og støtter udviklingen af disse gennem rådgivningstjenester.

Baggrundsoplysninger

Det Europæiske Regionsudvalg har reageret på de forskellige aspekter af pakken om ren energi i følgende udtalelser:  

En ny aftale for energiforbrugere , ordfører: Michel Lebrun (BE/EPP), medlem af kommunalbestyrelsen i Viroinval (april 2016).

Forvaltning af energiunionen og ren energi , ordfører: Bruno Hranić (HR/EPP), borgmester i Vidovec (juli 2017).

Energieffektivitet og bygninger , ordfører: Michiel Rijsberman (NL/ALDE), medlem af provinsstyrelsen for Flevoland (juli 2017).

Vedvarende energi og det indre marked for elektricitet , ordfører: Daiva Matonienė (LT/ECR), medlem af byrådet i Šiauliai.

EU's observatorium for energifattigdom (EPOV) er et 40-månedersprojekt, der blev lanceret i december 2016. Det primære formål er at befordre et disruptivt skift i vores viden om energifattigdom i Europa og innovative politikker og metoder til at bekæmpe energifattigdom.

Kommissionen (marts 2018) . Der skal foretages for ca. 180 mio. EUR yderligere investeringer om året, hvis man vil indfri EU's 2030-målsætninger, der blev aftalt i Paris, herunder en reduktion på 40 % af drivhusgasemissionerne.

Fotos fra plenarforsamlingen kan findes her.

Kontaktperson : David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-EU-LOCAL-AND-REGIONAL-GOVERNMENTS-URGE-TO-TIGHTEN-EMISSIONS-AT-SOURCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Zero pollution - EU local and regional governments urge to tighten emissions at source
Zero pollution - EU local and regional governments urge to tighten emissions at source
02.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-COLLECTIVE-RESPONSIBILITY-OVER-THE-TRAJECTORY-TOWARDS-2050-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Cities and regions call for collective responsibility over the trajectory towards 2050 climate neutrality
Cities and regions call for collective responsibility over the trajectory towards 2050 climate neutrality
02.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SUPPORT-AN-AMBITIOUS-EU-HYDROGEN-STRATEGY-TO-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Cities and regions support an ambitious EU hydrogen strategy to reach climate-neutrality
Cities and regions support an ambitious EU hydrogen strategy to reach climate-neutrality
01.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-WEEK-FOR-WASTE-REDUCTION-REWARDS-ITS-BEST-ACTIONS-IMPLEMENTED-IN-2019.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

The European Week for Waste Reduction rewards its best actions implemented in 2019
The European Week for Waste Reduction rewards its best actions implemented in 2019
25.06.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/-EUROPEAN-WEEK-OF-WASTE-REDUCTION-AWARDS-CEREMONY-COMING-UP-25-JUNE-2020--.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Prisuddelingen ved den europæiske uge for affaldsreduktion finder sted den 25. juni 2020
Prisuddelingen ved den europæiske uge for affaldsreduktion finder sted den 25. juni 2020
18.06.2020