Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU's regioner og byer ønsker stærkere forbindelser til UK's decentrale forvaltninger og lokale myndigheder  

Det Europæiske Regionsudvalg efterlyser en større anerkendelse af de lokale og regionale myndigheders rolle i handels- og samarbejdsaftalen.

Kommissionens næstformand Maroš Šefčovič glædede sig over Regionsudvalgets og medlemmernes ambitioner om at samarbejde med Det Forenede Kongerige på lokalt og regionalt plan, selv om det bliver inden for rammerne af den form for brexit, som den britiske regering har valgt.

Kommissær Maroš Šefčovič, der fører tilsyn med gennemførelsen af handels- og samarbejdsaftalen, som trådte i kraft i 2021, talte på Det Europæiske Regionsudvalgs (RU's) plenarforsamling den 27. april. Medlemmerne vedtog efterfølgende en udtalelse, hvori EU opfordres til at "behandle manglen på territorial dybde" i handels- og samarbejdsaftalen ved at inddrage de lokale og regionale myndigheder i overvågningen af aftalen og til at anerkende kontaktgruppen RU/UK som et officielt subnationalt bindeled mellem de lokale og regionale myndigheder i EU og Det Forenede Kongerige. I anbefalingerne opfordrede RU også EU til at afsætte mere end de 5,4 mia. EUR, der allerede er øremærket, til at støtte de regioner, der er hårdest ramt af handelsforstyrrelser som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU.

Kommissær Šefčovič udtalte: "Selv om udvalget ikke spiller nogen formel rolle i EU's internationale aftaler, er vi i Kommissionen altid klar til at lytte til regionernes stemme. Vi ser frem til at fortsætte de regelmæssige udvekslinger, vi har haft med udvalgets kontaktgruppe RU/UK i de seneste to år, mens vi fortsætter gennemførelsen af handels- og samarbejdsaftalen. Og vi arbejder allerede på at støtte de mennesker og virksomheder, der er hårdest ramt af brexit. Peace+ hjælper f.eks. med at finansiere projekter i Nordirland og de counties, det grænser op til, og initiativet har desuden til formål at forsone samfund og bidrage til fred. Når medfinansieringen fra Irland og Det Forenede Kongerige medregnes, beløber finansieringen under Peace+ sig til mere end 1 mia. EUR."

Apostolos Tzitzikostas(EL/EPP), formand for Det Europæiske Regionsudvalg og guvernør for regionen Centralmakedonien, udtalte: "Båndene mellem EU og UK er på trods af brexit stadig stærke, og det samme er ønsket om at bevare og udvikle forbindelserne på områder af fælles interesse såsom håndtering af klimakrisen og lokal tilpasning af målene for bæredygtig udvikling. De europæiske lokale og regionale myndigheder ønsker at formidle deres stemme til EU-UK-Partnerskabsrådet. Vi forstår og beklager de interne politiske årsager til, at Det Forenede Kongerige ikke formåede at sikre sig, at det lokale demokrati kommer til orde i Det Fælles Partnerskabsråd, og vi opfordrer derfor Kommissionen til at tackle dette problem ved at arrangere en struktureret høring af de lokale og regionale myndigheder gennem Det Europæiske Regionsudvalg, når emner med territorial indvirkning behandles."

Michael Murphy (IE/EPP), borgmester i Clonmel Borough District, leder af den irske delegation i RU og ordfører for "Styrkelse af forbindelserne mellem EU og UK på subnationalt plan og afhjælpning af de territoriale konsekvenser af UK's udtræden af EU", sagde: "Brexit kommer til at få negative konsekvenser for det territoriale samarbejde, som gennem årtier har skabt fremragende forbindelser mellem byer og regioner i Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige. Vi opfordrer både Kommissionen og den britiske regering til at anerkende kontaktgruppen RU/UK som et officielt subnationalt bindeled i handels- og samarbejdsaftalen. Vi ved, at byer og regioner fortsat finder nye måder at bevare og udvikle deres forbindelser på – det fremgår tydeligt af udvekslingsprogrammer, bilaterale samarbejder og EU-netværk og -sammenslutninger. Disse forbindelser er nødvendige for at tackle de fælles udfordringer, der ikke kender nogen grænser. Det gælder f.eks. kultur, bæredygtig forvaltning af havene og den lokale og regionale gennemførelse af målene for bæredygtig udvikling. Vi glæder os meget over dette fortsatte samarbejde."

Der er afsat 5,4 mia. EUR i brexittilpasningsreserven til dækning af handelstab og indvirkningen på de maritime grænseregioner og fiskeriet. Amtsrådsmedlem Michael Murphy opfordrer i sin udtalelse til, at EU øger reserven, forlænger støtteberettigelsesperioden og vurderer virkningerne på visse sektorer og regioner. En nylig undersøgelse bestilt af RU – "New trade and economic relations between EU-UK: the impact on regions and cities" – konkluderede, at virkningerne var asymmetriske, men også, at næsten alle regioner i EU er berørt på mindst ét af EU's vigtigste specialiseringsområder i forhold til Det Forenede Kongerige.

Kontakt:

Andrew Gardner

andrew.gardner@cor.europa.eu

Tel.: +32 473 843 981

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/8TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
20.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023