Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Det europæiske forskningsrum: der er brug for fuld anerkendelse af regionale innovationsknudepunkter  

Byerne og regionerne ønsker at blive fuldt inddraget i forvaltningen og gennemførelsen af europæiske forsknings- og innovationspolitikker. Navnlig oprettelsen af knudepunkter for det europæiske forskningsrum (ERA hubs) kan være et vigtigt instrument til at nå EU's mål inden for økologisk, digital, social og økonomisk omstilling. Det understreger Det Europæiske Regionsudvalg (RU) i en udtalelse udarbejdet af Christophe Clergeau (FR/PES), som er medlem af regionalrådet i Pays-de-la-Loire.

I september 2020 vedtog Kommissionen en meddelelse , der sigter mod at puste nyt liv i det europæiske forskningsrum (EFR) ved at fastlægge en ny vision, klare målsætninger og specifikke foranstaltninger. Trods det, at visse elementer i meddelelsen giver større anerkendelse af de regionale innovationsøkosystemer, beklager Det Europæiske Regionsudvalg, at styringen af EFR fortsat er centreret omkring Kommissionen og medlemsstaterne og i al for stor udstrækning udgør en forlængelse af programmet Horisont Europa i stedet for at bevæge sig i retning af et "europæisk undervisnings- og forskningsrum".

RU opfordrer derfor til en tværgående tilgang, som er tæt forbundet med de regionale politikker og inddrager en bred vifte af interessenter – universiteter, industrien, forskellige niveauer i den offentlige sektor, borgere og civilsamfund. Udvalget understreger, at det er nødvendigt fuldt ud at anerkende den rolle, som intelligent specialisering og dennes fælles og iværksættermæssige proces spiller som en af hjørnestenene i den europæiske forsknings- og innovationsindsats.

Ifølge ordfører Christophe Clergeau "bør det europæiske forskningsrum ud over topkvalitet have til formål at opnå tilgængelighed i alle Unionens byer og regioner af videnskab af høj kvalitet, der kan mobiliseres med henblik på at sætte skub i innovation og hjælpe samfundet og virksomhederne til at tage de udfordringer op, der er forbundet med målene for bæredygtig udvikling, og imødegå aktuelle kriser. ERA hubs'ene er et optimalt instrument til fuldt ud at anerkende fordelene ved en stedbaseret tilgang til videnskab og innovation. Denne tilgang er så meget desto mere nødvendig i lyset af de aktuelle kriser, deres indvirkning på de mest skrøbelige og berørte områder og opsplitningen af EFR."

I sin tale på RU's plenarforsamling i dag understregede Mariya Gabriel , kommissær med ansvar for innovation, forskning, kultur, uddannelse og ungdom, at "regioner og byer vil spille en central rolle med hensyn til at styrke det europæiske forskningsrum, bidrage til genopretning og øge Europas modstandsdygtighed. Gennem vores fælles handlingsplan med Det Europæiske Regionsudvalg vil vi sætte forskere, iværksættere og civilsamfundet i stand til at konsolidere deres regionale forsknings- og innovationsøkosystemer og blive en del af et paneuropæisk ekspertisenetværk."

MEP Dan Nica (RO/S&D) sagde: "EU er førende inden for F&I og internationalt videnskabeligt samarbejde, men sakker bagud med hensyn til at omdanne forskningsresultater til banebrydende innovation og mobilisere forskning og teknologisk kapacitet i mindre udviklede regioner. Der bør lægges større vægt på forholdet mellem forskning og erhvervsliv, på tilgængeligheden af videnskab af høj kvalitet i alle EU's byer og regioner og på deres rolle i den fælles skabelsesproces. Jeg håber, at "ERA hubs" giver større anerkendelse af regionale økosystemer og innovationsknudepunkter og samtidig fremmer mindre udviklede regioner."

Det Europæiske Regionsudvalg ser gerne, at mindst 50-100 steder i Europa anerkendes som "ERA hubs", herunder også nye økosystemer i mere ugunstigt stillede regioner. De bør anerkendes som vigtige støttepunkter for opfyldelsen af EU's målsætninger og støttes direkte af EU, også økonomisk.

Ordføreren, Christophe Clergeau, understregede, at netværket af "ERA hubs" vil kunne udgøre en fremragende ramme for udvikling af kollektive forsknings- og innovationsprojekter, som samler flere regionale økosystemer og innovationsknudepunkter i en bundstyret tilgang. Han beklagede desuden opsplitningen af EFR med store forskelle mellem lande og regioner, hvilket fremhæves i den seneste EFR-statusrapport og i den regionale resultattavle for innovation .

Udvalget frygter, at covid-19-krisen fører til et kraftigt fald i investeringerne i forskning og innovation i de mest skrøbelige og berørte områder, og opfordrer til større støtte til genopretningsplanen "Next Generation EU" og den nye finansielle ramme for videregående uddannelse, forskning og innovation, der tjener EFR-målene. Programmet "React EU" og Fonden for Retfærdig Omstilling bør også mobiliseres i overensstemmelse med de operationelle programmer, som regionerne har vedtaget, og deres strategier for intelligent specialisering.

Yderligere oplysninger

Forsknings- og innovationspolitikker indtager en særlig plads i den fælles handlingsplan , som blev vedtaget i november 2020 med kommissær Mariya Gabriel (GD RTD, GD EAC og GD JRC), og som omhandler styrkelse af samarbejdet og de politiske drøftelser mellem Kommissionen og Det Europæiske Regionsudvalg. Det strategiske samarbejde i forbindelse med platformen for udveksling af viden (KEP) vil navnlig fokusere på det fornyede EFR. Platformen for udveksling af viden 2.0 vil bringe EFR-begreberne tættere på den brede befolkning og give de regionale/lokale aktører mulighed for at fremme deres relevante F&I-aktiviteter.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tlf. 32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Del :
 
Yderligere information
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023