Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
På vej mod COP25 og den europæiske grønne aftale: EU's byer og regioner er med ombord  

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) ser frem til COP25-klimatopmødet i Madrid, som det ser som en mulighed for formelt at få anerkendt den centrale rolle, som EU's byer og regioner spiller i den strategiske klimaforvaltning, og for at sikre, at de engagerer sig tilstrækkeligt i indsatsen for at nedbringe drivhusgasemissionerne. Første næstformand Markku Markkula vil sammen med ENVE-underudvalgets formand, Cor Lamers (EPP/NL), og næstformand, Jean-Noël Verfaillie (RE/FR), lede RU's delegation i Madrid. Medlemmerne af RU's Underudvalg for Miljø, Klimaforandring og Energi (ENVE) fremhævede, at det lokale og regionale niveau er nøglen til succes for den europæiske grønne aftale.

Under en debat på højt niveau med medlem af Europa-Parlamentet Marie Toussaint (FR, De Grønne/ALE), Janez Potočnik , medformand for FN's internationale ressourcepanel, og Diederik Samsom , ny kabinetschef for kommissær Frans Timmermans, drøftede ENVE-medlemmerne, hvordan den europæiske grønne aftale, som Kommissionens kommende formand, Ursula von der Leyen, har foreslået, skal gennemføres i partnerskab med de lokale og regionale myndigheder. RU skal vedtage en resolution om den europæiske grønne aftale på sin næste plenarforsamling den 4.-5. december. Derudover har udvalget inviteret en delegation af unge folkevalgte politikere fra hele EU til Bruxelles for at lære mere om og drøfte, hvordan man kan optrappe klimaindsatsen på lokalt plan.

”Vi er meget tilfredse med den europæiske grønne aftale, som for første gang sætter bæredygtighed i centrum for alle EU's politikker. Aftalen skal følge en stedbaseret tilgang for at sikre, at de udfordringer, som vores byer og regioner står over for, håndteres med de rette værktøjer, ressourcer og finansielle midler. I lyset af vores kompetencer og vores nærhed til borgerne er vi fast besluttet på at udforme politikkerne inden for rammerne af den grønne aftale og gennemføre dem på lokalt plan til gavn for vores planet og vores borgere", sagde ENVE-underudvalgets formand, Cor Lamers .

COP25-topmødet, der er blevet flyttet fra Santiago de Chile til Madrid, finder sted den 2.-13. december 2019. På topmødet i Madrid vil RU være repræsenteret af første næstformand Markku Markkula (EPP/FI), ENVE - underudvalgets formand Cor Lamers (EPP/NL – borgmester i Schiedam), ENVE-underudvalgets næstformand Jean-Noël Verfaillie (RE/FR – medlem af departementsrådet i Nord), Benedetta Brighenti (PES/IT – medlem af kommunalbestyrelsen i Castelnuovo Rangone), Andries Gryffroy (EA/BE – medlem af det flamske parlament) og Tjisse Stelpstra (ECR/NL – medlem af provinsstyrelsen for Drenthe). Delegationen blev offentliggjort på ENVE - underudvalgets møde den 21. november, hvor Jacob Werksman , EU's chefforhandler for UNFCCC COP25 i Madrid, redegjorde for forhandlingerne mellem parterne i Parisaftalen.

ENVE's formand Cor Lamers sagde: "Klimakrisen og behovet for en omgående dekarbonisering af økonomien er blevet et centralt spørgsmål på den politiske dagsorden verden over. En begrænsning af den globale opvarmning til 1,5 °C over det førindustrielle niveau kræver en øjeblikkelig indsats og en bred omstilling på tværs af sektorer til et bæredygtigt lavemissionsenergisystem, hvilket kræver en helt ny tilgang. Integrerede løsninger og et tæt samarbejde på tværs af alle myndighedsniveauer og civilsamfundet er en forudsætning, for at man kan indfri målene for bæredygtig udvikling, målene i Parisaftalen samt målene for biodiversitet. Byer og regioner har forpligtet sig til ambitiøse klimamål og påtager sig ansvaret for at reducere drivhusgasemissionerne, bl.a. gennem initiativet ”borgmesterpagten for klima og energi”.

Under en særskilt ceremoni, der blev afholdt i forbindelse med ENVE-underudvalgets torsdagsmøde, blev den portugisiske by Lousada udråbt som vinder af prisen for forandringsfremmende tiltag 2019 for sit initiativ "integreret uddannelse til fordel for bæredygtighed". En jury bestående af eksperter havde udvalgt initiativet for sit potentiale til at skabe sociokulturelle, socioøkonomiske og teknologiske forandringer i samfundet. Den europæiske pris for bæredygtighed tilrettelægges af ICLEI, Baskerlandet og Aalborg by og støttes af RU og Den Europæiske Investeringsbank (EIB).

ENVE-underudvalget drøftede derudover forslaget til udtalelse om "Bæredygtige bydele og små lokalsamfund – Miljøpolitik på det subkommunale niveau" (ordfører: Gaetano Armao , IT/EPP, næstformand for regionalrådet og regionalminister for økonomi, Sicilien), der blev enstemmigt godkendt og vil blive sat under afstemning på plenarforsamlingen i februar 2020.

Yderligere oplysninger:

RU’s politiske erklæringer til COP25 er baseret på følgende udtalelser fra 2019:

En ren planet for alle – En europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi ", ordfører: Michele Emiliano (IT/PES);

Et bæredygtigt Europa i 2030: Opfølgning på FN's mål for bæredygtig udvikling, på den økologiske omstilling og på Parisaftalen om klimaændringer , ordfører: Sirpa Hertell (FI/EPP);

Gennemførelse af Parisaftalen gennem innovativ og bæredygtig energiomstilling på regionalt og lokalt plan , ordfører: Witold Stępień (PL/EPP);

Gennemførelse af pakken om ren energi: de nationale energi- og klimaplaner som et instrument til en lokal og regional tilgang til klima, aktiv og passiv energi , ordfører: József Ribányi (HU/EPP);

Flerniveauforvaltning og tværsektorielt samarbejde for at bekæmpe energifattigdom , ordfører: Kata Tüttő (HU/PES);

Intelligente byer: nye udfordringer i forbindelse med en retfærdig omstilling til klimaneutralitet – hvordan gennemføres målene for bæredygtig udvikling i praksis? , ordfører: Andries Gryffroy (BE/EA);

Borgmesterpagten efter 2020 , ordfører: Benedetta Brighenti (IT/PES) – skal vedtages på plenarforsamlingen i december;

De politiske udtalelser i Andrew Coopers (UK/EA) udtalelse til COP24 i Katowice er stadig gyldige, særligt efter konklusionerne fra Katowice, hvori parterne opfordres til at tage hensyn til resultater, input og output af Talanoadialogen.

Mødet i november var ENVE-underudvalgets sidste møde i RU’s nuværende mandatperiode. Læs beretningen ved mandatperiodens afslutning .

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tlf. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Del :