Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
De lokale myndigheder efterlyser større ambitioner og et bæredygtigt skovbrug i kampen mod skovrydning  

På sin plenarforsamling i juli vedtog Det Europæiske Regionsudvalg så godt som enstemmigt en udtalelse udarbejdet af Roby Biwer med titlen "Intensivering af EU's indsats for at beskytte og genoprette verdens skove" . Ordføreren for RU's udtalelse opfordrer til, at der indføres en stærk EU-certificeringsordning og et informationssystem, der sikrer bæredygtige skovprodukter og gennemsigtige forsyningskæder fra lande uden for EU.

"Skovene er planetens grønne lunger, og vi skal passe på dem på samme måde, som vi passer på vores egne lunger. Vi kan ikke opfylde vores mål for klima og biodiversitet, hvis vi ikke optrapper indsatsen for at beskytte og genoprette verdens skove. Vi opfordrer Kommissionen til at være mere ambitiøs. Tilskyndelse er ikke nok. Vi er nødt til at sikre, at de skovprodukter fra lande uden for EU, som forbruges i Unionen, kommer fra bæredygtige forsyningskæder, idet verdens største primærskove er beliggende uden for EU. Forebyggelse af skovtab kan have mange fordele for mennesker og økosystemer, herunder bevaring af biodiversitet, reduktion af drivhusgasemissioner gennem kulstofabsorption og levering af økosystemydelser, der kan fremme bæredygtig vækst. Byer og regioner vil spille en central rolle i bestræbelserne på at optrappe denne indsats", sagde Roby Biwer (LU / PES) , medlem af kommunalbestyrelsen i Bettembourg , Luxembourg.

Ordføreren fremhæver, at vores virksomheders import, vores handlinger som privatpersoner og vores politiske valg har stor indvirkning på skovene. Offentlige indkøb kan være en vigtig løftestang, når den private sektor skal tilskyndes til at sikre mere bæredygtige indkøbskontrakter. Forbuddet mod offentlige indkøb af produkter, der er et resultat af skovrydning, inden for rammerne af direktiv 2014/24/EU om offentlige udbud, kan have en positiv indvirkning på anvendelsen af skovrydningsfrie produkter.

Udtalelsen efterlyser politisk sammenhæng, så indsatsen, målsætningerne og resultaterne fra de forskellige EU - politikker afstemmes med hinanden i en samlet bæredygtighedsstrategi. Dette omfatter den europæiske grønne pagt med dens to nye strategier vedrørende biodiversitet og fra jord til bord, den nye fælles landbrugspolitik og alle EU's internationale forpligtelser, herunder 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, Parisaftalen om klimaændringer og EU's handelspolitik.

"Når EU forhandler handelsaftaler, skal deres kapitler om bæredygtig skovforvaltning og bekæmpelse af skovrydning styrkes. Hvis vores partnere ikke opfylder deres miljø- og klimaforpligtelser, skal vi reagere! Den dramatiske skovrydning i Amazonas i Brasilien viser, at handelsaftalen mellem EU og Mercosur indtil nu har svigtet i denne sammenhæng", sagde Roby Biwer.

Befolkningstilvækst og et voksende fødevarebehov fører til, at skovene omdannes til landbrugsjord, og at der bliver større fokus på landbrugsproduktivitet. Verdens skove er truede – et skovområde på 1,3 mio. km² gik tabt mellem 1990 og 2016. Dette svarer til, at skov svarende til ca. 800 fodboldbaner går tabt hver time.

Udtalelsen minder om, at det er vigtigt at styrke informations- og uddannelsestiltag for at sikre, at forbrugerne er bevidste om de økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser af deres fødevareforbrug. Af samme årsag bør de lokale myndigheder fremme en sundere og etisk korrekt kost og fremhæve både de ernæringsmæssige og socioøkonomiske fordele ved en plantebaseret kost, der i høj grad består af frugt og grøntsager, der er certificeret som produkter fra skovrydningsfri forsyningskæder.

I udtalelsen opfordres Kommissionen også til at overveje at oprette et europæisk skovagentur i lyset af, hvor vigtigt det er at beskytte og genoprette verdens skove.

Udtalelsen blev vedtaget parallelt med en debat på højt plan om den europæiske grønne pagt, EU's vækststrategi, der skal sikre klimaneutralitet senest i 2050. Den 15. juni lancerede RU arbejdsgruppen om den grønne pagt – going local . Gruppen, der består af 13 lokale og regionale folkevalgte repræsentanter , har til formål at sikre, at den grønne pagt fører til konkrete projekter og direkte støtte til byer og regioner, så de kan gennemføre den bæredygtige omstilling lokalt.  

Bemærkninger:

Den Europæiske Union har næsten 182 mio. hektar skov, som dækker 43 % af Unionens areal, hvilket gør den til en af de mest skovrige regioner i verden. Udvidelse af landbruget er fortsat den vigtigste drivkraft bag skovrydning, skovforringelse og det deraf følgende tab af skovenes biodiversitet. Disse og andre oplysninger findes i rapporten

"The State of the World's Forests. 2020".
Det anslås, at 420 mio. hektar skov siden 1990 er gået tabt på verdensplan ved omlægning til andre arealanvendelser, selv om omfanget af skovrydning er faldet i de sidste tre årtier. Mellem 2015 og 2020 blev omfanget af skovrydning anslået til 10 mio. hektar pr. år, hvilket er et fald fra 16 mio. hektar pr. år i 1990'erne.

Klik her for at læse et nyt interview med Roby Biwer.

Kontaktperson:

Wioletta Wojewodzka

Tlf. +32 (0)2 282 2289

Mobil: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023