Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Klimapagten: sammen på vej mod klimaneutralitet  

Medlemmerne af Det Europæiske Regionsudvalg opfordres til at blive en del af det nye EU - klimanetværk som RU's klimapagtambassadører

Kommissionen har officielt lanceret klimapagten , der er et initiativ, som opfordrer enkeltpersoner, grupper og organisationer i hele EU til at engagere sig i klimaindsatsen og være med til at opbygge et grønnere Europa. Som EU's forsamling af byer og regioner har Det Europæiske Regionsudvalg (RU) sat sig for at bidrage aktivt til klimapagten, først og fremmest ved at forfølge sine målsætninger og fremme deltagelsen, navnlig blandt lokale og regionale myndigheder i hele EU. Klimapagten er en deltagelsesbaseret platform, der skal støtte op om den europæiske grønne pagt , EU's nye vækststrategi, som skal sikre klimaneutralitet senest i 2050.

Klimapagten blev lanceret i dag med Frans Timmermans , Kommissionens ledende næstformand med ansvar for den europæiske grønne pagt, ved roret. Frans Timmermans åbnede mødet med følgende ord: "Heldigvis er der en vaccine på vej, som vil hjælpe os med at overvinde covid-19-pandemien. Men krisen når det gælder klimaet og vores biodiversitet er der ingen vaccine mod. Den europæiske klimapagt vil samle alle, der ønsker at gøre en indsats for vores planet. Med klimapagten vil vi hjælpe alle i Europa med at gøre noget i deres hverdag, og give alle mulighed for at involvere sig i den grønne omstilling og inspirere hinanden. Når det gælder om at tackle klimaforandringerne, kan enhver gøre noget, og alle kan bidrage med noget."

Klimapagten skaber et rum, hvor mennesker fra alle samfundslag kan mødes og sammen udvikle og gennemføre klimaløsninger — store såvel som små. Pagtens to hovedmål er at øge og udbrede kendskabet til klimaindsatsen og støtte op om den i hele EU.

Borgmesteren i Warszawa, Rafał Trzaskowski (PL/EPP) , ordfører for RU's udtalelse om klimapagten , tog ordet ved den officielle lancering og sagde: "Hvis vi skal opnå klimaneutralitet, er byerne nødt til at stå i centrum for klimaindsatsen. Det gælder ikke kun, fordi byerne er storforbrugere af energi og står for 70 til 80 % af verdens emissioner, men også fordi det er i byerne, at borgerne engagerer sig i klimaindsatsen. Vi føler os ansvarlige for disse emissioner, og vi vil gerne gå forrest i klimaindsatsen. Klimapagten er en mulighed for at skabe en bevægelse på EU - niveau, som støtter, opmuntrer og anerkender individuelle klimaresultater. Ud over paneuropæiske projekter, som fremskynder klimaindsatsen på lokalt niveau, har vi brug for, at borgerne kommer ind i kampen for at opnå klimaneutralitet. Vi kan ikke få den grønne pagt til at lykkes uden borgerne og det lokale niveau."

Helt konkret kan man deltage i klimapagten ved at:

For at støtte netværket af klimapagtambassadører har RU lanceret en opfordring til sine medlemmer om at blive ambassadører for klimapagten . De vil aktivt fremme de forskellige aspekter af den grønne pagt i deres egne regioner og kommuner gennem politiske aktiviteter og bedste praksis og give regelmæssige tilbagemeldinger om, hvor effektive EU's politikker er lokalt. RU's klimapagtambassadører vil være en del af det bredere netværk, der er oprettet af Kommissionen. Gennem sine fire projekter med tilknytning til klimapagten vil RU også bistå udvalgets klimapagtambassadører med at holde lokale klimaarrangementer, som har til formål at bidrage til at øge bevidstheden og fremskynde klimaindsatsen på lokalt niveau.

Borgmesteren i Warszawa, Rafał Trzaskowski (PL/EPP), er en af RU's første klimapagtambassadører .

Den indledende fase af klimapagten vil prioritere tiltag vedrørende " grønne områder ", " grøn transport ", " grønne bygninger " og " grønne færdigheder ". Det er meningen, at klimapagten med tiden skal udvides til andre områder såsom bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion, jordbundskvalitet, sunde fødevarer og bæredygtige kostvaner samt have, landdistrikter og kystområder. Klimapagten har et åbent mandat, og dens anvendelsesområde vil udvikle sig på grundlag af idéer og bidrag fra de personer og organisationer, som er blevet en del af den.

Kommissionen offentliggjorde sin meddelelse om klimapagten den 9. december 2020.

Baggrundsinformation

  • RU-medlemmer og -suppleanter, som har lyst til at blive RU-ambassadør for klimapagten kan klikke her (frist den 31. januar 2021).

  • Besøg klimapagtens hjemmeside her .

  • Her kan du se RU's onlinekort med de 200 bedste eksempler på god praksis, som viser, hvordan byer og regioner allerede lever op til den grønne pagt i lokalområderne.

Kontakt

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Del :